Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Czwartek, 3 stycznia 2019
I tydzień psałterza
Okres Narodzenia Pańskiego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 118, 26-27

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, * Pan jest Bogiem i daje nam światło. 

Boże, Twój Syn przez narodzenie się z Najświętszej Dziewicy stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu, spraw, abyśmy wyzwoleni ze starego zepsucia, * stali się uczestnikami nowego stworzenia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Chrystus objawił się po to, aby zgładzić grzechy

1 J 2, 29 – 3, 6

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:
Jeżeli wiecie, że Bóg jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego.
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.
Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu. Ktokolwiek trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał.

Oto słowo Boże.


ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

1 J 2, 29 - 3, 6  


Chrystus objawił się po to, aby zgładzić grzechy

Chrześcijanin jest dzieckiem Bożym. Wraz z nowym narodzeniem podczas chrztu zmienia się jego relacja do Boga. Nowy stan nie jest wynikiem ludzkich usiłowań, lecz skutkiem łaski Bożej. Ta nowa rzeczywistość dokonuje się w głębi ludzkiego serca. Pełnię synostwa Bożego osiągniemy wówczas, gdy będziemy oglądać Boga (Mt 5, 8).
Oglądanie Boga, do którego dążyła gnoza i religie misteryjne, jest niemożliwe na tym świecie (J 1, 18; 1 J 4, 12). Będzie zaś naszym udziałem z chwilą objawienia się Jezusa. Dzieci Boże będą wówczas blisko Boga (J 12, 26).
Ale wspólnota z Chrystusem, czyli godność chrześcijanina, i grzech wykluczają się wzajemnie. Kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, które jest dziełem Antychrysta. Kto trwa w Jezusie, ten nie zgrzeszy.


Ps 98 (97), 1bcde. 3c-4. 5-6 (R.: por. 3cd)

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

1Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
 albowiem uczynił cuda.
 Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
 i święte ramię Jego.

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

3Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
 zbawienie Boga naszego.
4Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
 cieszcie się, weselcie i grajcie.

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

5Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
 przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
6Przy trąbach i przy głosie rogu, *
 na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.


J 1, 14a. 12

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc,
          aby się stali dziećmi Bożymi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Chrystus jest Barankiem,
który gładzi grzech świata

J 1, 29-34
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”.
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

Oto słowo Pańskie.


ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

J 1, 29-34  

Chrystus jest Barankiem,
który gładzi grzechy świata

Jan daje świadectwo o Jezusie. Jezus jest przedstawiony jako Baranek Boży, który gładzi grzechy; jako Ten, który chrzci Duchem Świętym, jako Syn Boży. Wszystkie trzy określenia nawiązują do postaci Sługi Bożego zapowiadanej przez proroka Izajasza. Iz 53 mówił o cierpiącym Słudze, który cierpi za grzechy innych w milczeniu, jak baranek na rzeź prowadzony; Bóg nazwał go swoim Wybranym, na którym spoczął Jego Duch (Iz 42, 1). Wewnętrzny głos musiał wskazać Janowi godność Jezusa i podsunąć mu takie określenia. 

Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu, i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, * w które wierzy z całego serca. Przez Chrystusa, Pana naszego.4. Wcielenie odnawia wszechświat

 

Zaprawdę, godne to jest, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, składali dziękczynienie, * i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On będąc niewidzialnym Bogiem * ukazał się naszym oczom w ludzkim ciele, * zrodzony przed wiekami zaczął istnieć w czasie, * aby podźwignąć wszystko, co grzech poniżył, * odnowić całe stworzenie * i zbłąkaną ludzkość * doprowadzić do Królestwa niebieskiego.
Dlatego niebo i ziemia * z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową * i my z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy Ciebie, * razem z nimi wołając...
Ef 2, 4; Rz 8, 3

Bóg przez swoją wielką miłość, jaką nas umiłował, * zesłał swojego Syna w ciele podobnym do ciała grzeszników.
 

Boże, Ty spotykasz się z nami w Najświętszym Sakramencie, spraw, aby jego moc uświęcała nasze serca, * bo tylko Twoja łaska może nas przygotować do godnego przyjmowania Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG