Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Piątek, 4 stycznia 2019
I tydzień psałterza
Okres Narodzenia Pańskiego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Iz 9, 1

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką, * nad mieszkańcami krainy mroków zabłysło światło. 

Wszechmogący Boże, nowe światło na niebie zwiastowało, że przybył Zbawiciel, aby świat odkupić, prosimy Cię, niech to światło zajaśnieje w naszych sercach * i nieustannie odnawia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Chrześcijanin nie może grzeszyć,
bo narodził się z Boga

1 J 3, 7-10

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; ten, kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.
Ktokolwiek narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.

Oto słowo Boże.


ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

1 J 3, 7-10  


Chrześcijanin nie może grzeszyć, bo narodził się z Boga

W przeciwieństwie do gnostyków, których nie interesowało postępowanie moralne, Jan stwierdza, że kryterium wyróżniającym dzieci Boga jest ich postępowanie. Tylko ten, kto wypełnia sprawiedliwość, kto kształtuje swoje życie tak, jak pragnie tego Bóg, jest naprawdę sprawiedliwy, jak sprawiedliwym był Jezus.
Grzech tak bardzo sprzeciwia się Bogu, że ten, kto grzeszy, nie może być dzieckiem Boga, lecz jest dzieckiem diabła (J 8, 3. 44), który grzeszył od początku buntując się przeciw woli Bożej. Grzech należy do istoty diabła. Jan paralelnie zestawia dziecięctwo Boże z dziecięctwem diabelskim. Pierwsze rodzi się z działaniem Boga w sercu wierzącego, natomiast drugie jest skutkiem oddziaływania diabła na serce tego, kto odrzuca Boga.
Chrześcijanin powinien jasno sobie uświadamiać fakt, że grzechu nie można pogodzić z Jezusem. Nic nie może lepiej ukazać tej niezgodności niż misja Jezusa w świecie: Syn Boży po to objawił się światu, by zniszczyć dzieło diabła (w. 8). Jezus przyszedł, by zainaugurować królestwo Boże, niszcząc królestwo szatana.


Ps 98 (97), 1bcde. 7-8. 9 (R.: por. 3cd)

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

1Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
 albowiem uczynił cuda.
 Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
 i święte ramię Jego.

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

7Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, *
 krąg ziemi i jego mieszkańcy.
8Rzeki niech klaszczą w dłonie, *
 góry niech razem wołają z radości.

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

9W obliczu Pana, który nadchodzi, *
 aby osądzić ziemię.
 On będzie sądził świat sprawiedliwie *
 i ludy według słuszności.

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.


Por. Hbr 1, 1-2a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg
               do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach
               przemówił do nas przez Syna.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Znaleźliśmy Mesjasza

J 1, 35-42
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?»
Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?»
Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.
A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.

Oto słowo Pańskie.


ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

J 1, 35-42  

Znaleźliśmy Mesjasza

Jan wypełnia swoje zadanie Poprzednika Mesjasza. Wskazuje na Jezusa jako na "Baranka Bożego" (J 1, 30. 36). Dwaj uczniowie Jana słyszą te słowa i idą za Jezusem. Jednym z nich był Andrzej, drugim prawdopodobnie Jan, autor Ewangelii, który po kilkudziesięciu latach przypomina sobie jeszcze tamto wydarzenie.
Później krąg powołanych poszerza się wśród braci i przyjaciół, jeden mówi drugiemu (w. 41. 45). Także i dzisiaj głos Boży dociera i powołuje często w ten właśnie sposób: poprzez bliskich, znajomych. Odpowiedź ludzi na Boże powołanie Jan opisuje czasownikami: iść za Jezusem, szukać, znaleźć, widzieć, pozostać. Kto szuka Jezusa, ten Go znajdzie; kto idzie za Nim, ten wraz z Nim kroczy drogą krzyża i chwały. "Nauczycielu, gdzie mieszkasz?" - "Chodźcie, a zobaczycie" - te słowa opisują drogę ucznia. 

Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą Ofiarą godnie uczcili Twój majestat * i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.4. Wcielenie odnawia wszechświat

 

Zaprawdę, godne to jest, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, składali dziękczynienie, * i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On będąc niewidzialnym Bogiem * ukazał się naszym oczom w ludzkim ciele, * zrodzony przed wiekami zaczął istnieć w czasie, * aby podźwignąć wszystko, co grzech poniżył, * odnowić całe stworzenie * i zbłąkaną ludzkość * doprowadzić do Królestwa niebieskiego.
Dlatego niebo i ziemia * z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową * i my z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy Ciebie, * razem z nimi wołając...
1 J 1, 2

Ukazało się Życie, które było w Ojcu, * i nam się objawiło.
 

Boże, nasz Ojcze, w swojej dobroci udzielaj nam teraz i w przyszłości wszelkich pomocy, których potrzebujemy, abyśmy czerpiąc siły z darów przemijających, * z większą ufnością dążyli do wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG