0501p  
0501p
0501w1
0501w2
0501w3

Kolor szat:
Sobota, 5 stycznia 2019
I tydzień psałterza
Okres Narodzenia Pańskiego

Kolor szat:
Sobota, 5 stycznia 2019
OBJAWIENIE PAŃSKIE
UroczystośćKolor szat:
Sobota, 5 stycznia 2019
I tydzień psałterza
Okres Narodzenia Pańskiego

Kolor szat:
Sobota, 5 stycznia 2019
OBJAWIENIE PAŃSKIE
Uroczystość 
 
 
Die 5 ianuarii A.D. 2019
IN EPIPHANIA DOMINI
Sollemnitas