Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 5 stycznia 2019
I tydzień psałterza
Okres Narodzenia Pańskiego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


por. J 1, 1

Na początku i przed czasem * Słowo było Bogiem, * On się narodził jako Zbawiciel świata. 

Boże, Ty przez narodzenie Twojego Syna w cudowny sposób rozpocząłeś dzieło naszego zbawienia, umocnij wiarę swojego ludu, * abyśmy prowadzeni przez Chrystusa doszli do obiecanej nam chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci

1 J 3, 11-21

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:
Taka jest nowina, którą usłyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego i zabił swego brata. A czemu go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe.
Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że Chrystus oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.
Jeśliby ktoś posiadał na świecie majątek i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga?
Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serca.
A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu.

Oto słowo Boże.


ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

1 J 3, 11-21  


Przeszliśmy ze śmierci do życia,
ponieważ miłujemy braci

Na początku Listu św. Jan Apostoł stwierdził, że "Bóg jest światłością" (1, 5), a nieco później napisał, że "Bóg jest Miłością" (4, 16). Z tej zasadniczej prawdy wynika żądanie: także my powinniśmy wzajemnie się kochać. "Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą". Nienawiść, czyli brak miłości, jest morderstwem. Tak nauczał również Pan Jezus w kazaniu na górze.
"Świat" ciągle jednak żyje w nienawiści, wynajduje i rozwija ciągle nowe jej modele i możliwości. Świat ciągle kroczy drogą Kaina. Praojcu nienawiści - Kainowi przeciwstawiony jest wzór miłości - Jezus Chrystus, który za nas oddał swoje życie. "My także winniśmy oddać życie za braci" (3, 16). Powinniśmy kochać nie słowem i językiem, lecz czynem i prawdą (3, 18), "po tym poznajemy, że jesteśmy z prawdy" (3, 19).


Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 1b)

Refren: Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu.

2Służcie Panu z weselem, *
 stawajcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.
3Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
 On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *
 Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Refren: Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu.

4W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
 z hymnami w Jego przedsionki, *
 chwalcie i błogosławcie Jego imię.
5Albowiem Pan jest dobry,
 Jego łaska trwa na wieki, *
 a Jego wierność przez pokolenia.

Refren: Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu.Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Zajaśniał nam dzień święty,
          pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu,
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Chrystus jest Synem Bożym

J 1, 43-51
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa.
Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!» Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra.
Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu».
Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?»
Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».
Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: « Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».
Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»
Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!»
Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego».

Oto słowo Pańskie.


ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

J 1, 43-51  

Chrystus jest Synem Bożym

Ewangelia przeznaczona na dzień wczorajszy opowiadała o powołaniu trzech pierwszych uczniów (Andrzeja, prawdopodobnie Jana, oraz Szymona-Piotra). Dzisiejsza Ewangelia kontynuuje opis powołania pierwszych uczniów: Filipa i Natanaela. Najobszerniej opisane jest powołanie Natanaela, ale później Ewangelia go nie wspomina, występuje dopiero przy końcu Ewangelii, gdy zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom nad Morzem Tyberiadzkim (J 21, 1). Pierwsze trzy Ewangelie w ogóle nie znają jego imienia - możliwe, że w Ewangeliach według Mateusza i Marka występuje on pod imieniem Bartłomieja.
Ewangeliści Mateusz i Marek relacjonują inaczej powołanie pierwszych uczniów - możliwe, że Jan przedstawia pierwsze wezwanie skierowane do nich przez Jezusa, natomiast Mateusz i Marek opisują ostateczne ich powołanie.
Z Ewangelii Jana wynika, że w pozyskiwaniu pierwszych uczniów wielką rolę odgrywały międzyludzkie powiązania. Jeden znajduje drugiego i prowadzi Go do Jezusa. Ale jest też oczywiste, że "przyciągał" i wzywał przede wszystkim Jezus. Zaraz na początku Ewangelii obdarzony On zostaje tytułami mesjańskimi: Baranek Boży, Mesjasz, Syn Boży, Król Izraela. 

Panie, nasz Boże, składamy Tobie dary od Ciebie pochodzące na eucharystyczną Ofiarę, w której dokonuje się święta wymiana, przyjmij je łaskawie * i daj nam siebie samego w Twoim Synu. Który żyje i króluje na wieki wieków.4. Wcielenie odnawia wszechświat

 

Zaprawdę, godne to jest, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, składali dziękczynienie, * i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On będąc niewidzialnym Bogiem * ukazał się naszym oczom w ludzkim ciele, * zrodzony przed wiekami zaczął istnieć w czasie, * aby podźwignąć wszystko, co grzech poniżył, * odnowić całe stworzenie * i zbłąkaną ludzkość * doprowadzić do Królestwa niebieskiego.
Dlatego niebo i ziemia * z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową * i my z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy Ciebie, * razem z nimi wołając...
J 3, 16

Tak Bóg umiłował świat, * że dał swojego Jednorodzonego Syna, * aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, * ale miał życie wieczne.
 

Prosimy Cię, wszechmogący Boże, spraw, aby moc Najświętszego Sakramentu * nieustannie podtrzymywała nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG