Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Piątek, 11 stycznia 2019
II tydzień psałterza
Okres Narodzenia Pańskiego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 112, 4

W ciemnościach zajaśniało światło dla prawych, * Pan łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Stajemy przed Panem pełnym dobroci i miłosierdzia. Zna On jednak najskrytsze nasze myśli i nawet wszystkie drgnienia serca ludzkiego. Zawsze pragnie nam świadczyć dobroć, udzielać swoich darów, czeka jednak na gotowość z naszej strony. Chce, abyśmy Jego uznali za najwyższe dobro i nie stawiali Mu oporu, gdy do nas przychodzi. 

Wszechmogący wieczny Boże, Ty za pośrednictwem gwiazdy objawiłeś narodzenie Zbawiciela świata, udzielaj nam swojego światła, * abyśmy coraz głębiej poznawali tę tajemnicę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Jezus jest Synem Bożym

1 J 5, 5-13

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:
Któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?
Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą.
Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga; kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu.
A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia.
O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Głęboka i żywa wiara w Jezusa, Syna Bożego, jest rękojmią naszego zwycięstwa nad złem.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

1 J 5, 5-13  


Jezus jest Synem Bożym

Autor listu stwierdza, że wszystko, co napisał, jest prawdziwe, gdyż jest poświadczone przez potrójne świadectwo: Ducha, wodę i krew. Świadectwo Ducha wyraża się w wyznaniu, że Jezus jest Mesjaszem, przyszedł na świat jako prawdziwy człowiek (1 J 4, 2). Duch daje świadectwo o miłości Boga przez wyznanie, czyli przez słowo, szczególnie w chrzcie i Eucharystii. Dzięki mocy Ducha woda w sakramencie chrztu oczyszcza i daje życie. Podczas chrztu woda daje świadectwo, że neofita przez wiarę i chrzest zostaje zrodzony z Boga. Gdy zaś w Kościele sprawowana jest Eucharystia, wówczas krew daje świadectwo głosząc śmierć Pana (1 Kor 11, 26) i świadcząc, że życie wieczne jest owocem śmierci Jezusa. Duch, woda i Krew stanowią jednego Ducha Świętego, który działa w chrzcie i Eucharystii.
Nieprzyjmowanie świadectwa Ducha jest niesprawiedliwością wobec tego, który je dał, czyli wobec Boga. Kto odrzuca wiarę w Chrystusa, odrzuca też tego, kto dał świadectwo o Nim.
Spotkanie z Chrystusem jest równocześnie spotkaniem ze świadectwem, które Bóg dał o Nim.


Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a)

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana.
Albo: Alleluja.

12Chwal, Jeruzalem, Pana, *
 wysławiaj twego Boga, Syjonie!
13Umacnia bowiem zawory bram twoich *
 i błogosławi synom twoim w tobie.

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana.
Albo: Alleluja.

14Zapewnia pokój twoim granicom *
 i wyborną pszenicą ciebie darzy.
15Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
 a szybko mknie Jego słowo.

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana.
Albo: Alleluja.

19Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
 Izraelowi ustawy swe i wyroki.
20Nie uczynił tego dla innych narodów, *
 nie oznajmił im swoich wyroków.

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana.
Albo: Alleluja.


Por. Mt 4, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Jezus cudownie uzdrawia

Łk 5, 12-16
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: «Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić».
Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: «Chcę, bądź oczyszczony». I natychmiast trąd z niego ustąpił.
A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: «Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».
Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i uzyskać uzdrowienie z ich niedomagań. On jednak usuwał się na pustkowie i tam się modlił.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Chrystus przywraca zdrowie trędowatemu, ponieważ jest wszechmocnym Bogiem. Ma więc prawo do ufności z naszej strony.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Łk 5, 12-16  

Jezus cudownie uzdrawia

Jezus przyniósł ludziom to, co wyraża już jego imię: ratunek i zbawienie. Przynosi zbawienie swoimi słowami i czynami. Ludzie przychodzą do Niego nie tylko po to, by doznać uzdrowienia, lecz także po to, by słuchać jego słów (w. 15). Uzdrowienia Jezusa są widzialnymi znakami zwycięstwa nad złem i odnowienia całego stworzenia.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu, i spraw, aby w Sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, * w które wierzy z całego serca. Przez Chrystusa, Pana naszego.5. Wymiana między Bogiem a ludźmi
w Słowie Wcielonym

 

Zaprawdę, godne to jest, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, składali dziękczynienie, * i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
W Nim zajaśniała tajemnicza wymiana, * która nam przyniosła zbawienie. * Gdy Nieskończony przyjął granice ludzkiej natury, * śmiertelny człowiek stał się królem nad wiekami, * i mieszkańców ziemi uczynił dziedzicami nieba.
Dlatego niebo i ziemia * z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową * i my z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy Ciebie, * razem z nimi wołając...
1 J 4, 9

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, * że zesłał na świat swojego Jednorodzonego Syna, * abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
 

Boże, Ty spotykasz się z nami w Najświętszym Sakramencie, spraw, aby jego moc uświęcała nasze serca, * bo tylko Twoja łaska może nas przygotować do godnego przyjmowania Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG