Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

W zakonie Kanoników Regularnych Laterańskich:

Kolor szat:
Sobota, 12 stycznia 2019
ŚW. MARCINA Z LEON, PREZBITERA
Wspomnienie obowiązkowe

Czytania liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.

Syn Boży wysłuchuje próśb zgodnych z Jego wolą

1 J 5, 14-21

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:
Ufność, którą pokładamy w Synu Bożym, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o co Go prosiliśmy.
Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie; mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono. Każde bezprawie jest grzechem, są jednak grzechy, które nie sprowadzają śmierci.
Wiemy, że ktokolwiek się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strzeże go, a Zły go nie tknie. Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego. Wiemy także, iż Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością umysłu, tak iż poznajemy Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.
Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów!

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Jeśli nasze modlitwy są zgodne z wolą Bożą, możemy zawsze liczyć na ich wysłuchanie.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

1 J 5, 14-21  


Syn Boży wysłuchuje próśb zgodnych z Jego wolą

W zakończeniu Pierwszego Listu Jana zostały powtórzone główne myśli pisma i częściowo rozszerzone. Kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym, pozostaje we wspólnocie z Bogiem. Przeciwieństwem wiary i wspólnoty z Bogiem jest grzech. Każde bezprawie jest grzechem, ale obok grzechów, które nie są śmiertelnymi, istnieje też grzech, który sprowadza śmierć. Grzechy, które nie są śmiertelne, mogą być odpuszczone i należy się modlić za grzeszników. Jan nie poleca modlitwy za tych, którzy popełniają grzech sprowadzający śmierć. O jaki grzech chodzi? Może to być grzech przeciwko Duchowi Świętemu (Mk 3, 29) albo odstępstwo od wiary (Hbr 6, 4-6), albo też grzech antychrystów, którzy innych odwodzą od wiary (1 J 2, 18-19).


Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a)

Refren: Pan w swoim ludzie upodobał sobie.
Albo: Alleluja.

1Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
 głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
2Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
 a synowie Syjonu radują swym Królem.

Refren: Pan w swoim ludzie upodobał sobie.
Albo: Alleluja.

3Niech imię Jego czczą tańcem, *
 niech grają Mu na bębnie i cytrze.
4Bo Pan swój lud miłuje, *
 pokornych wieńczy zwycięstwem.

Refren: Pan w swoim ludzie upodobał sobie.
Albo: Alleluja.

5Niech święci cieszą się w chwale, *
 niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
6Chwała Boża niech będzie w ich ustach; *
9to jest chwałą wszystkich Jego świętych.

Refren: Pan w swoim ludzie upodobał sobie.
Albo: Alleluja.


Mt 4, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Lud, który siedział w ciemności,
          ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Przyjaciel oblubieńca
doznaje radości na głos oblubieńca

J 3, 22-30
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus i uczniowie Jego udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał chrztu. Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, i udzielał chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili tam ludzie, i przyjmowali chrzest. Nie wtrącono bowiem jeszcze Jana do więzienia.
Potem powstał spór między uczniami Jana a pewnym Żydem w sprawie oczyszczenia. Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: «Nauczycielu, oto Ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do Niego».
Na to Jan odrzekł: «Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: „Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany”. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Podziwiajmy i naśladujmy pokorę Jana Chrzciciela, który pragnął pomniejszać się, ażeby przez to mógł wzrastać Jezus Chrystus.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

J 3, 22-30  

Przyjaciel oblubieńca
doznaje radości na głos oblubieńca

Jan Chrzciciel pozostaje wierny swemu zadaniu tego, który wskazywał drogę do Jezusa. W dzisiejszej Ewangelii mówi, że jest on przyjacielem Oblubieńca, czyli Chrystusa, który ma oblubienicę, czyli wspólnotę wierzących. Obraz oblubieńca i oblubienicy w Starym Testamencie wyrażał stosunek Boga do Izraela, a przez Jana został odniesiony do Chrystusa i Jego wspólnoty. Oblubienica, czyli ta wspólnota, nie należy do Jana, lecz do większego od niego, do Mesjasza. Jan przez swoje nauczanie i udzielanie chrztu przygotował oblubienicę, czyli Izrael, oblubieńcowi, czyli Jezusowi. Dlatego Jan nie smuci się z powodu sukcesów Jezusa (tak jak smucili się uczniowie Jana), lecz raduje się z tego powodu.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG