1301p  
1301p
1301w

Kolor szat:
Poniedziałek, 13 stycznia 2020
I tydzień psałterza
I tydzień Okresu Zwykłego

KARTKA

CZYTANIA

PATRON DNIA

13 stycznia
WEZWANIE - LG


STRONY_1 - LG

STRONY_2 - LG

STRONY_3 - LG

STRONY_4 - LG

STRONY_5 - LG

STRONY_6 - LG

GODZINA CZYTAŃ - LG

gc_czyt1_ks - jest
gc_czyt1_intro - jest
gc_czyt2_aut - jest
gc_czyt2_intro - jest
JUTRZNIA - LG

jt_h_esp - jest
jt_czyt_esp - jest
jt_pros_esp - jest
jt_modl_esp - jest

NIESZPORY - LG

n_h_esp - jest
n_czyt_esp - jest
n_pros_esp - jest
n_modl_esp - jest

KOMPLETA - LG
Kolor szat:
Poniedziałek, 13 stycznia 2020
I tydzień psałterza
I tydzień Okresu Zwykłego