Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

U werbistów:

Kolor szat:
Środa, 15 stycznia 2020
ŚW. ARNOLDA JANSSENA, PREZBITERA
założyciela Zgromadzenia Słowa Bożego
Uroczystość

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Dz 1, 8

Otrzymacie moc zstępującego na was Ducha Świętego * i będziecie Mi świadkami aż po krańce ziemi.

ks. Henryk Fros SJ, Wprowadzenie do Mszy o świętych, tom 3

 

W historii Kościoła wiek XIX stanie się zapewne wiekiem odnowionego i znów wzmożonego wysiłku misyjnego. Rzecz to charakterystyczna: ta na nowo wzmożona działalność misyjna szła wówczas w parze z wyraźnym rozwojem kultu Najśw. Serca Jezusowego, a także z ożywieniem czci oddawanej w szczególny sposób trzeciej Osobie Trójcy Przenajświętszej - Duchowi Świętemu.
Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tych trzech zbiegających się ze sobą nurtów był niewątpliwie Arnold Janssen, kapłan z Nadrenii, który w roku 1875 założył na wskroś misyjne zgromadzenie, nazwane przez niego Towarzystwem Słowa Bożego; dla krótkości zwiemy je często zgromadzeniem werbistów. Wkrótce potem wyruszyło do Chin, Indonezji, Brazyli, na wszystkie niemal pola misyjnej działalności. Rychło też zdobyło sobie członków pochodzenia polskiego, a potem otwarło swe placówki na ziemiach polskich. Liczy dziś ponad dziesięć tysięcy członków.
Obchodząc dziś wspomnienie założyciela tego zgromadzenia, zapytajmy u progu Mszy świętej: Jakie właściwie jest nasze własne ustosunkowanie się do Bożego Słowa, z którym za chwilę w sakramentalny sposób się zetkniemy? Czy naprawdę przedstawia Ono dla nas coś rzeczywistego, obecnego w naszym życiu? Czy zależy nam na Jego poznaniu i na szerzeniu tego poznania wśród innych? Czy nasz katolicyzm na tyle jest głęboki, byśmy interesowali się misjami prowadzonymi przez Kościół? Także przez misjonarzy, którzy wyszli spod naszych ojczystych strzech?
Jeśli wobec tych i podobnych pytań sumienie podsunie nam wątpliwości, z tym gorętszymi uczuciami starajmy się uczestniczyć w bezkrwawej Ofierze, bo ona jest źródłem wszelkiej rzetelnej gorliwości i wszelkiej misyjnej troski. Jest nade wszystko - wspominaliśmy o tym przed chwilą - spotkaniem i zjednoczeniem ze Słowem, które ciałem się stało.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, który przez Słowo Wcielone dokonujesz pojednania rodzaju ludzkiego, dozwól łaskawie za wstawiennictwem świętego Arnolda, kapłana, * aby wszystkie ludy, uwolnione światłem Słowa i Duchem łaski od mroków grzechu, mogły osiągnąć drogę zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Ujrzały wszystkie ziemie zbawienie naszego Boga

Iz 52, 7-10

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. O, jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować.
Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.


Oto słowo Boże.Ps 96, 1-3. 7-10

Refren: Wszystkim narodom głoście cuda Pana.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, †
śpiewaj Panu, ziemio cała, *
śpiewajcie Panu, sławcie Imię Jego.
Każdego dnia głoście Jego zbawienie, †
rozgłaszajcie Jego chwałę wśród pogan, *
Jego cuda - pośród wszystkich narodów.

Refren: Wszystkim narodom głoście cuda Pana.

Oddajcie Panu, rodziny narodów, †
oddajcie Panu chwałę i potęgę, *
oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu.
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, †
zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem. *
Głoście wśród pogan, że Pan jest Królem.

Refren: Wszystkim narodom głoście cuda Pana.Poganom zwiastować jako dobrą nowinę
niezgłębione bogactwa Chrystusa

Ef 3, 8-12. 14-19

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia: Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: poganom zwiastować jako dobrą nowinę niezgłębione bogactwa Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga przez Kościół stanie się jawna Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach niebieskich, zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością dzięki wierze w Niego.
Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w sercach waszych, abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą.


Oto słowo Boże.por. 1 Tm 3, 16

Alleluja, alleluja, alleluja.

Chwała Tobie, Chryste, Słowo Boże;
Chwała Tobie, ogłoszonemu poganom.

Alleluja, alleluja, alleluja.Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało

J 1, 1-5. 9-14. 16-18
Słowa Ewangelii według św. Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.


Oto słowo Pańskie.


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Dary złożone na Twoim ołtarzu, Panie, niech przyjmie Duch Święty, * którego służbie święty Arnold całkowicie się poświęcił. Przez Chrystusa, Pana naszego.74. Znaczenie życia poświęconego Bogu

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.
W Świętych, którzy oddali się Chrystusowi * ze względu na Królestwo niebieskie, * wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. * Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości * i pozwalasz im kosztować darów, * których nam udzielisz w przyszłym świecie.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...
J 17, 4. 6a

Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi przez to, * że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. * Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata.
 

Panie, niech Pokarm, który przyjęliśmy, odniesie w nas swój skutek, abyśmy pouczeni przykładami i wskazaniami świętego Arnolda, * zostali porwani miłością Twojego Wcielonego Słowa. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG