Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Piątek, 1 lutego 2019
III tydzień psałterza
III tydzień Okresu Zwykłego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 96, 1. 6

Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, ziemio cała. * Przed Nim kroczą majestat i piękno, * a potęga i blask w Jego świątyni.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 

Gdy w piątek stajemy przy ołtarzu Pańskim, nasza uwaga kieruje się na kalwaryjskie wzgórze, gdzie dostrzegamy zatknięty krzyż, na którym zawisło Zbawienie świata. Aż tak umiłował nas Bóg w swoim Synu. Taka miłość domaga się odpowiedzi z naszej strony. 

Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według swego upodobania, abyśmy w imię Twojego umiłowanego Syna, * mogli obfitować w dobre uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Wiara podtrzymuje wytrwałość

Hbr 10, 32-39

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:
Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedy to po oświeceniu wytrzymaliście wielkie zmaganie, to jest udręki, już to wystawieni publicznie na szyderstwa i prześladowania, już to stawszy się towarzyszami tych, którzy to przeżywali. Albowiem współcierpieliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy i trwały.
Nie wyzbywajcie się więc waszej ufności, która znajduje wielką odpłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Bożej dostąpili obietnicy. «Jeszcze bowiem krótka, bardzo krótka chwila, i przyjdzie Ten, który ma nadejść, i nie spóźni się. A mój sprawiedliwy dzięki wierze żyć będzie, jeśli się cofnie, nie znajdzie dusza moja w nim upodobania».
My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiają duszę.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Nadzieja życia wiecznego zakorzeniona na dnie naszego serca winna być dla nas ostoją we wszystkich przeciwnościach.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom II

Hbr 10, 32-39  


Wiara podtrzymuje wytrwałość

Chrześcijanin napotyka na niebezpieczeństwa zagrażające jego wierze od zewnątrz i od wewnątrz. Od zewnątrz zagrożony jest różnego rodzaju drwinami i prześladowaniami; od wewnątrz grozi mu zwątpienie z tej racji, iż wydaje mu się, że cel jego dążeń jest bardzo odległy. Dzień przyjścia Pana jest bliski, ale jak się o tym przekonać (Hbr 10, 25)?
Autor Listu mówi czytelnikom, że powinni spoglądać w przeszłość i w przyszłość. Ich przeszłość wypełniona była silnymi prześladowaniami, ale jednocześnie wytrwałością w wierze. Przyszłość oznacza przyjście Pana; powinni być wytrwali oczekując spełnienia obietnicy.
W Starym Testamencie brak widocznej pomocy Bożej mógł prowadzić do osłabienia wiary (Ha 1, 12-17). Autor Listu do Hebrajczyków cytuje teksty proroków, zawierające odpowiedź Boga: 1. "za małą chwilę" (Iz 20, 20) "przyjdzie niezawodnie... a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności" (Ha 2, 3n), czyli zostanie uratowany.


Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 23-24. 39-40
(R.: por. 39a)

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

3Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, *
 a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.
4Raduj się w Panu, *
 a On spełni pragnienia twego serca.

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

5Powierz Panu swą drogę, *
 zaufaj Mu, a On sam będzie działał.
6On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, *
 a prawość twoja jak blask południa.

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

23Pan umacnia kroki człowieka, *
 na drodze, która jest miła dla niego.
24A choćby upadł, nie będzie leżał, *
 bo jego rękę Pan podtrzyma.

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

39Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, *
 On ich ucieczką w czasie utrapienia.
40Pan ich wspomaga i wyzwala,
 wyzwala od występnych i zachowuje, *
 On bowiem jest ich ucieczką.

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.


Por. Mt 11, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Rozwój królestwa Bożego

Mk 4, 26-34
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus mówił do tłumów:
«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo».
Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu».
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Królestwo Boże w świecie i w każdym z nas wzrasta dzięki niewidzialnej pomocy Boga. Konieczna jest jednak do tego również nasza współpraca.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom II

Mk 4, 26-34  

Rozwój królestwa Bożego

Pan Jezus znowu wygłasza dwie przypowieści. Miały one ułatwić zrozumienie nauki o królestwie Bożym, ale Ewangelista zaznacza, że uczniowie, podobnie jak tłumy, niewiele rozumieli i Pan Jezus musiał wyjaśniać im na osobności ich znaczenie (w. 33-34).
W pierwszej przypowieści Królestwo Boże przyrównane jest do nasienia wrzucanego w ziemię, które następnie rośnie bez pomocy rolnika. Celowo nie zostały wspomniane żadne inne prace rolnika (jak orka, przygotowanie do zasiewu, nawożenie, ochrona przed szkodnikami), a podkreślony wzrost zboża, na który rolnik nie ma bezpośredniego wpływu. Dopiero gdy nadejdzie czas żniwa, rolnik "zapuszcza sierp" (w. 29). To ostatnie zdanie nawiązuje do Jl 4, 13, gdzie obraz ten oznacza sąd eschatologiczny.
Przypowieść poucza, że królestwo Boże zawdzięcza swoje istnienie Bogu (rolnik siejący ziarno). Później rozwija się ono jakby samo z siebie: nie można ani przyspieszyć, ani zahamować jego wzrostu. Żniwo oznacza przyjście Chrystusa na sąd - wtedy królestwo Boże osiągnie swoją pełnię.
Podobny sens ma przypowieść o ziarnku gorczycy. Akcentuje ona niezwykły rozwój królestwa Bożego (z maleńkiego ziarenka wyrasta wielkie drzewo) pomimo bardzo skromnych początków i niewystarczających środków.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie i uświęć nasze dary, * aby się stały dla nas Sakramentem zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.38. Bóg Stwórca i Odkupiciel człowieka

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka * i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. * Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, * wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni * i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi Święci.
My także razem z wszystkimi Aniołami * głosimy Twoją chwałę, z radością wołając...
Ps 34, 6

Przystąpcie do Pana, a rozpromienicie się radością, * oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

Albo:

J 8, 12

Ja jestem światłością świata, * kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, * lecz będzie miał światło życia.
 

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy zawsze się radowali Twoim Darem, * z którego czerpiemy nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG