Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Piątek, 8 lutego 2019
IV tydzień psałterza
IV tydzień Okresu Zwykłego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 106, 47

Ratuj nas Panie, nasz Boże, * i zgromadź nas z krajów pogańskich, * abyśmy wielbili święte imię Twoje * i dumni byli z Twojej chwały.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 

Zbierając się przy ołtarzu na sprawowanie Ofiary Eucharystycznej, zawsze rozpoczynamy od głębszego wniknięcia w swoje sumienie, aby odpowiedzieć na pytanie: jak na co dzień realizujemy nasze chrześcijańskie powołanie? Prawie zawsze musimy wyznać, że nie jest z tym najlepiej. A dzieje się tak głównie dlatego, ponieważ zapominamy, że nie ma owoców bez konsekwentnego działania, które wymaga wysiłku i ofiary. 

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy * i szczerze miłowali wszystkich ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Wezwanie do życia chrześcijańskiego

Hbr 13, 1-8

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:
Niech trwa w was braterska miłość. Nie zapominajcie też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami żyjecie w ciele.
We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg.
Postępowanie wasze niech będzie wolne od zachłanności na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. Sam Bóg bowiem powiedział: «Nie opuszczę cię ani nie pozostawię». Śmiało więc możemy mówić: «Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić człowiek?»
Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus – wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Jezus Chrystus gorąco pragnie, abyśmy przez dobre życie zasłużyli na wieczną nagrodę. Wspomaga nas w tym nieustannie swoją przyjaźnią.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom II

Hbr 13, 1-8  


Wezwanie do życia chrześcijańskiego

W końcowym rozdziale Listu do Hebrajczyków zebrane zostały różne napomnienia: wezwania do miłości braterskiej i gościnności, wskazania co do postępowania w małżeństwie i stosunku do pieniędzy. Miłość braterska powinna "trwać" - należy ona do istotnych i nieprzemijających darów (por. 1 Kor 13, 13). Obowiązek gościnności uzasadniony jest doświadczeniami postaci Starego Testamentu - Abraham, ojciec Samsona, Tobiasz doświadczyli tego, że przyjmując w gościnę nieznajomych, dali gościnę aniołom. Pamiętać należy o uwięzionych i cierpiących. Cudzołóstwo i chciwość rozrywają wszelką wspólnotę, a zwłaszcza pozostają w sprzeczności z powołaniem chrześcijan do wspólnoty z Chrystusem. Chrześcijanie zostali też wezwani do postępowania zgodnego z nauką żyjących i zmarłych przełożonych i do naśladowania przykładu ich życia (w. 7). Sam Chrystus stoi w pośrodku wspólnoty chrześcijańskiej. Jest On zawsze ten sam; "wczoraj" jako odwieczny Syn Boży, który stał się człowiekiem i umarł za nas, "dzisiaj" - jako Zmartwychwstały, jako Arcykapłan, na którym możemy polegać, "na wieki" - jako mający przyjść ponownie Pan i Sędzia.


Ps 27 (26), 1bcde. 3. 5. 8b-9c (R.: 1b)

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

1Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
 kogo miałbym się lękać?
 Pan obrońcą mego życia, *
 przed kim miałbym czuć trwogę?

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

3Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, *
 moje serce nie poczuje strachu.
 Choćby napadnięto mnie zbrojnie, *
 nawet wtedy ufność swą zachowam.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

5W namiocie swoim mnie ukryje *
 w chwili nieszczęścia,
 schowa w głębi przybytku, *
 na skałę mnie wydźwignie.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

8Będę szukał oblicza Twego, Panie. *
9Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy,
 nie odtrącaj w gniewie Twego sługi, *
 Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.


Por. Łk 8, 15

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym
               zatrzymują słowo Boże
i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Śmierć Jana Chrzciciela

Mk 6, 14-29
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Król Herod posłyszał o Jezusie, gdyż Jego imię nabrało rozgłosu, i mówił: «Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim». Inni zaś mówili: «To jest Eliasz»; jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod, słysząc to, mawiał: «To Jan, którego ściąć kazałem, zmartwychwstał».
Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego, Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda: «Nie wolno ci mieć żony twego brata». A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał.
Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: «Proś mnie, o co chcesz, a dam ci». Nawet jej przysiągł: «Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa». Ona wyszła i zapytała swą matkę: «O co mam prosić?» Ta odpowiedziała: «O głowę Jana Chrzciciela». Natychmiast podeszła z pośpiechem do króla i poprosiła: «Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela». A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce.
Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Posłuchajmy, jaką cenę zapłacił Jan Chrzciciel za swoją odwagę i wierność Bożemu Prawu. Każda wierność musi coś kosztować.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom II

Mk 6, 14-29  

Śmierć Jana Chrzciciela

Herod usłyszał o czynach i nauce Jezusa. Jest niespokojny, bo ma na sumieniu zbrodnię popełnioną na osobie Jana Chrzciciela i prześladuje go myśl, że Jan Chrzciciel żyje nadal w osobie Jezusa. Herod nie był jedynym człowiekiem, który liczył się z taką możliwością - por. Mk 8, 28.
Jan Chrzciciel jednak nie żyje. Marek obszerniej niż Mateusz i Łukasz opowiada o okolicznościach jego śmierci. Winą obarcza przede wszystkim Herodiadę, przez co uwydatnia bardziej podobieństwo Jana do Eliasza, który również prześladowany był przez królową (Izebel). Jan musiał umrzeć, a Jezus idzie również drogą prowadzącą do śmierci.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie dary, które na znak naszego oddania składamy na Twoim ołtarzu, * i przemień je w Sakrament naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.41. Misterium zbawienia w Chrystusie

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, * zawsze i wszędzie składali dziękczynienie * przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.
On jest Słowem Twoim, * przez które wszystko stworzyłeś. * Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, * który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego * i narodził się z Dziewicy. * On spełniając Twoją wolę, * nabył dla Ciebie lud święty, * gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, * aby śmierć pokonać i objawić moc Zmartwychwstania.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając...
Ps 31, 17-18

Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą, * wybaw mnie w swoim miłosierdziu. * Panie, skoro Cię wzywam, niech nie doznam zawodu.

Albo:

Mt 5, 3. 5

Błogosławieni ubodzy w duchu, * albowiem do nich należy królestwo niebieskie. * Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
 

Posileni Sakramentem naszego odkupienia, prosimy Cię, Boże, aby Pokarm, który daje życie wieczne, * umocnił nas w prawdziwej wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG