1202w2  
1202p
1202w1
1202w2
1202w3

W zakonie dominikańskim:

Kolor szat:
Wtorek, 12 lutego 2019
BŁ. REGINALDA Z ORLEANU, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne

KARTKA

CZYTANIA

PATRON DNIA

Bł. Reginald z Orleanu
WEZWANIE - LG


GODZINA CZYTAŃ - LG

gc_czyt1_ks - jest
gc_czyt1_intro - jest
JUTRZNIA - LG