1302w  
1302p
1302w

W zakonie dominikańskim:

Kolor szat:
Środa, 13 lutego 2019
BŁ. JORDANA Z SAKSONII, PREZBITERA
Wspomnienie obowiązkowe

KARTKA

CZYTANIA

PATRON DNIA

Bł. Jordan z Saksonii
WEZWANIE - LG


GODZINA CZYTAŃ - LG

gc_czyt1_ks - jest
gc_czyt1_intro - jest
JUTRZNIA - LG