Tu jesteś:
Menu:
 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Wtorek, 19 lutego 2019
II tydzień psałterza
VI tydzień Okresu Zwykłego

Jutrznia


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.


LG tom III: Wtorek II, str. 713-714; LG skrócone: Wtorek II, str. 868-869

 

Stwórco wieczystej jasności,
Tyś cały dniem jest i światłem,
Światłem, co nigdy nie gaśnie,
Ale panuje nad nocą.

Oto już nocne ciemności
Bledną, bo zorza nadchodzi,
Gwiazdy się kryją przed słońcem,
Które swe blaski roztacza.

Pełni wesela wstajemy,
Aby Ci śpiewać z wdzięcznością:
Światło już mrok zwyciężyło
Dzień przywracając na nowo.

Teraz prosimy Cię, Panie:
Ciało zachowaj od pokus,
Duch zaś niech oprze się złudzie
Świata i jego podstępom.

Chroń nas od gniewu i kłótni,
Oddal pokusę łakomstwa,
Obroń przed głodem bogactwa,
Aby do zła nie skłoniło.

Obdarz trzeźwością umysły,
Ciała zachowaj od grzechu,
Abyśmy dzień ten przeżyli
Wierni nauce Chrystusa.

Uczyń to, Ojcze najlepszy,
Razem z Twym Synem i Duchem,
Ty, który pełen potęgi
Rządzisz wiecznością i czasem. Amen.


Antyfony - LG tom III: Wtorek II, str. 714-716; LG skrócone: Wtorek II, str. 869-872
Psalmy - LG tom III: Wtorek II, str. 714-716; LG skrócone: Wtorek II, str. 869-872

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Ześlij, Panie, * światłość i wierność swoją.

Psalm 43
Tęsknota za świątynią
Przyszedłem na świat jako światło (J 12, 46)

Papieskie katechezy o psalmach:

Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie †
i broń mojej sprawy przeciw ludowi nie znającemu litości, *
wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego.
Ty bowiem, Boże, jesteś ucieczką moją. †
Dlaczego mnie odrzuciłeś? *
Czemu chodzę smutny i gnębiony przez wroga?
Ześlij światłość i wierność swoją, *
niech one mnie wiodą,
Niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą *
i do Twoich przybytków.
I przystąpię do ołtarza Bożego, †
do Boga, który jest moim weselem i radością, *
i będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, Boże, mój Boże!
Czemu zgnębiona jesteś, duszo moja, *
i czemu trwożysz się we mnie?
Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę: *
On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ześlij, Panie, światłość i wierność swoją.

2 ant. Przychodź nam, Panie, z pomocą * przez wszystkie dni naszego życia.

Pieśń (Iz 38, 10-14. 17. 19b-20)
Bóg uzdrowieniem umierającego
Byłem umarły, a oto jestem żyjący i dzierżę klucze śmierci (Ap 1, 18)

Papieskie katechezy o pieśniach:

Rzekłem: W połowie dni moich *
odejść muszę.
W bramach Otchłani mnie opuści *
lat moich reszta.
Mówiłem: Nie ujrzę już Boga *
na ziemi żyjących,
Nie zobaczę już nikogo *
spośród mieszkańców tego świata.
Rozbiorą moje mieszkanie i przeniosą ode mnie *
jak namiot pasterski.
Jak tkacz zwinąłem me życie, †
a Pan jego nić przeciął. *
Od świtu do nocy kres mi położysz.
Krzyczę do rana. *
On jak lew miażdży wszystkie me kości.
Kwilę jak pisklę jaskółcze, *
wzdycham jak gołębica.
Zmęczone są me oczy od patrzenia w górę; *
Panie, stań przy mnie, bo jestem w ucisku.
I oto ustrzegłeś moją duszę *
od czeluści zagłady,
Gdyż odrzuciłeś za siebie *
wszystkie moje grzechy.
Ojciec głosi dzieciom wierność Twoją. *
Pan mi przychodzi z pomocą.
Więc grać Mu będziemy pieśni na strunach †
przez wszystkie dni naszego życia *
w świątyni Pańskiej.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przychodź nam, Panie, z pomocą / przez wszystkie dni naszego życia.

3 ant. Ciebie, Boże, * należy wielbić na Syjonie.

Psalm 65
Podzięka za urodzaje
Zrozum, że Syjonem jest miasto w niebiosach (Orygenes)

Papieskie katechezy o psalmach:

Ciebie, Boże, należy wielbić na Syjonie, *
Tobie dopełnić ślubów.
Do Ciebie, który próśb wysłuchujesz, *
wszelki śmiertelnik przychodzi, wyznając swoje grzechy.
Przygniatają nas nasze winy, *
a Ty je odpuszczasz.
Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz, *
on mieszka w Twoich pałacach.
Niech nasycą nas dobra Twego domu, *
świętość Twojego przybytku.
Cudami Twojej sprawiedliwości †
odpowiadasz nam, Boże, nasz Zbawco, *
nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich.
Ty swą mocą utwierdzasz góry, *
jesteś opasany potęgą.
Uśmierzasz burzliwy szum morza, *
huk jego fal, zgiełk narodów.
Z powodu Twych cudów przejęci są trwogą †
mieszkańcy krańców ziemi; *
Ty ją napełniasz radością od wschodu do zachodu.
Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię, *
wzbogaciłeś ją obficie.
Strumień Boży wezbrał wodami, †
przygotowałeś im zboże *
i tak uprawiłeś ziemię:
Nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby, *
spulchniłeś ją deszczami i pobłogosławiłeś plonom.
Rok uwieńczyłeś swoimi dobrami, *
tam, gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaje.
Stepowe pastwiska są pełne rosy, *
a wzgórza przepasane weselem,
Łąki się stroją trzodami, †
doliny okrywają się zbożem, *
razem śpiewają i wznoszą okrzyki radości.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ciebie, Boże, należy wielbić na Syjonie.


LG tom III: Wtorek II, str. 716;
1 Tes 5, 4-5

Wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności.


LG tom III: Wtorek II, str. 717; LG skrócone: Wtorek II, str. 872

Melodie responsorium:

K.   Ty, Panie, zapalasz moją pochodnię, * Boże mój, rozjaśniasz moje ciemności.
W.  Ty, Panie, zapalasz moją pochodnię, / Boże mój, rozjaśniasz moje ciemności.
K.   Ty jesteś moim światłem i zbawieniem moim.
W.  Boże mój, rozjaśniasz moje ciemności.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Ty, Panie, zapalasz moją pochodnię, / Boże mój, rozjaśniasz moje ciemności.


LG tom III: Wtorek II, str. 717;
Łk 1, 68-79

Melodie Benedictus:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Wybaw nas, Panie, * z rąk naszych nieprzyjaciół.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wybaw nas, Panie, / z rąk naszych nieprzyjaciół.


LG tom III: Wtorek II, str. 717; LG skrócone: Wtorek II, str. 872

Melodie próśb:

Błogosławmy naszego Zbawiciela, który oświecił świat swoim zmartwychwstaniem. Zanośmy do Niego pokorne prośby:
Prowadź nas, Panie, drogą Twojej prawdy.

Panie Jezu, poranną modlitwą czcimy Twoje zmartwychwstanie,
- rozjaśnij nasz dzień nadzieją Twojej chwały.
Prowadź nas, Panie, drogą Twojej prawdy.

Przyjmij, Panie, nasze pragnienia i zamiary,
- jakie na początku dnia Tobie ofiarujemy.
Prowadź nas, Panie, drogą Twojej prawdy.

Pomóż nam dzisiaj wzrastać w Twojej miłości,
- aby wszystko służyło dobru naszemu i naszych bliskich.
Prowadź nas, Panie, drogą Twojej prawdy.

Daj, Panie, aby nasze światło jaśniało dzisiaj przed ludźmi,
- aby widzieli nasze dobre czyny i chwalili Ojca.
Prowadź nas, Panie, drogą Twojej prawdy.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom III: Wtorek II, str. 717; LG skrócone: Wtorek II, str. 873

Panie Jezu Chryste, światłości prawdziwa, Ty prowadzisz wszystkich ludzi do zbawienia, udziel nam mocy, * abyśmy przygotowali Tobie drogi pokoju i sprawiedliwości. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG