Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 14 lutego 2021
II tydzień psałterza
VI NIEDZIELA ZWYKŁA B

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Pod Twą obronę
Pd:
Z rąk kapłańskich
tekst | nuty | nagranie
K:
Zbliżam się w pokorze
tekst | nuty | nagranie
U:
Wielbić Pana chcę
Z:
Być bliżej Ciebie chcę
tekst | nuty | nagranie


Ps 31, 3-4

Boże, bądź dla mnie skałą schronienia, * warownią, która ocala. * Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, * kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swoje imię.

Ps 30, 3. 4 et 2

 

Esto mihi in Deum protectórem, et in locum refúgii, ut salvum me fácias, quóniam firmaméntum meum, et refúgium meum es tu, et propter nomen tuum dux mihi eris, et enútries me.
In te Dómine sperávi, non confúndar in ætérnum, in iustítia tua líbera me.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Można śmiało powiedzieć, że na co dzień żyjemy nadzieją, zawsze się czegoś spodziewamy i mamy przekonanie, że to osiągniemy. Również nadzieja gromadzi nas w każdą niedzielę przy ołtarzu Pańskim, aby tutaj ponowić Ofiarę Ciała i Krwi Chrystusa. Zbieramy się z głębokim przekonaniem, że Bóg naprawdę nas miłuje i chce dla nas tylko dobra. A czynimy to tym chętniej, że życie nie szczędzi nam przeciwności i cierpień. Jedynie dobry Bóg może się stać naszą prawdziwą ucieczką, zwłaszcza w dniu utrapienia.
Jednakże nie zawsze zasługujemy na pomoc Bożą. Wiemy o tym, że nasze przewinienia nie pozwalają nam nawiązać pełnej łączności z Ojcem niebieskim.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski * stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Odosobnienie trędowatego

Kpł 13, 1-2. 45-46

Czytanie z Księgi Kapłańskiej

Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona: «Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów.
Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy nie uczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Ciężki był los tych, którzy zostali dotknięci nieuleczalnym trądem. Musieli zamieszkiwać z dala od ludzi zdrowych. Pamiętajmy o chrześcijańskim obowiązku nawiedzania chorych.


Ps 32 (31), 1b-2. 5 i 11 (R.: por. 7)

Refren: Tyś mą ucieczką i moją radością.

1Szczęśliwy człowiek,
 któremu odpuszczona została nieprawość, *
 a jego grzech zapomniany.
2Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *
 a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Refren: Tyś mą ucieczką i moją radością.

5Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy.
 Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu», *
 a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
11Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, *
 radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca!

Refren: Tyś mą ucieczką i moją radością.

Ps 76, 15. 16

 

Tu es Deus, qui facis mirabília solus, notam fecísti in géntibus virtútem tuam.
Liberásti in bráchio tuo pópulum tuum, fílios Israel et Ioseph.


Paweł naśladowcą Chrystusa

1 Kor 10, 31 – 11, 1

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni.
Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Prawdziwa doskonałość chrześcijańska polega na naśladowaniu Chrystusa, który szedł przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc.


Por. Łk 7, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 97, 1

 

Allelúia. Cantáte Dómino cánticum nóvum, quia mirabília fecit Dóminus.


Uzdrowienie trędowatego

Mk 1, 40-45
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!» Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Pan Jezus ma moc uzdrawiania ciała i duszy. Doświadczamy tej zbawczej mocy również wtedy, gdy z głęboką wiarą uczestniczymy w Ofierze Eucharystycznej.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Do Boga, który pragnie nas obdarzyć zbawieniem i prawdziwą radością, zanieśmy wspólne błagania:
  • Za Kościół Boży, aby ze sprawowanej liturgii czerpał siły do głoszenia światu Ewangelii zbawienia.
  • Za naszego papieża, aby Chrystus utwierdzał i pomnażał jego apostolską gorliwość.
  • Za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby swoim życiem świadczyli o wielkiej wartości pełnego poświęcenia się Bogu.
  • Za ludzi wierzących jedynie z przyzwyczajenia, aby odkryli na nowo bogactwo Ewangelii i czcili Boga nie tylko słowami, ale postawą całego życia.
  • Za naszych zmarłych bliskich i dobroczyńców, aby Chrystus przyznał się do nich przed swoim Ojcem, który jest w niebie.
  • Za nas wszystkich, abyśmy wśród trudności życia nie utracili nadziei zwycięstwa i nie zdradzili prawdy objawionej przez Boga.
Boże, Twoja wola kieruje losami ludzi, wysłuchaj nas i spraw, abyśmy nie bali się służyć Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Miłosierny Boże, niech ta Ofiara oczyści nas i odnowi, * i wyjedna wieczną nagrodę pełniącym Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 118, 12. 13


 

Benedíctus es Dómine, doce me iustificatiónes tuas, benedíctus es Dómine, doce me iustificatiónes tuas, in lábiis meis pronuntiávi ómnia iudícia oris tui.


32. Dzieło stworzenia

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.
Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie, * i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. * Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo * i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, * aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem * i chwalił Ciebie w Twoich dziełach, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie, * z radością wołając...
Ps 78, 29-30

Jedli i nasycili się w pełni, * Pan głód ich zaspokoił, * nie zawiódł ich pragnienia.

Albo:

J 3, 16

Tak Bóg umiłował świat, * że dał swojego Jednorodzonego Syna, * aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, * ale miał życie wieczne.

Ps 77, 29. 30

 

Manducavérunt, et saturáti sunt nimis, et desidérium eórum, áttulit eis Dóminus, non sunt fraudáti a desidério suo. 

Posileni na Uczcie eucharystycznej, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy zawsze pragnęli tego Chleba, * który daje prawdziwe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:   •  Krzysztof Popławski OP: Dobry dotyk
   •  Krzysztof Kocjan OP: Opowieść o zwycięstwie
   •  Łukasz Popko OP: Trędowaty
   •  Szymon Popławski OP: Być sobą
   •  Tomasz Grabowski OP: Dotyk
   •  Karol Karbownik OP: Nie jesteśmy samotni
   •  Marek Kosacz OP: Najtrudniejsza modlitwa
   •  Marian Grabowski: O ludzkiej i demonicznej niedyskrecji
   •  Stacja7.pl: Trędowaty
   •  BibleNote+: Uzdrowienie trędowatego
   •  ks. Leszek Smoliński: Dotknięci trądem
   •  Piotr Blachowski: Nie być odsuniętym
   •  ks. Marek Łuczak: Współcześni trędowaci
   •  ks. Tadeusz Czakański: Uzdrowienie trędowatego
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Odstające uszy
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Trędowate myśli
   •  ks. Jan Hojnowski: Chcę, bądź oczyszczony
   •  Andre Seve: Spotkać Jezusa
   •  ks. Zdzisław Wietrzak SJ: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Czy jecie, czy pijecie
   •  ks. Marek Łuczak: Współcześni trędowaci
   •  o. Paweł: Możesz mnie oczyścić
   •  ks. Janusz Mastalski: Współpraca z Jezusem przy uzdrawianiu siebie
   •  o. Gerard Siwek CSsR: Radość wiary
   •  ks. Edward Staniek: Zaufanie to skarb
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Naśladować Jezusa
   •  ks. Piotr Szyrszeń SDS: Czy potrafię powiedzieć
   •  ks. Dawid Adamczak SDS: Jeśli chcesz
   •  ks. Rafał Masarczyk SDS: Ulituj się
   •  ks. Piotr Ślęczka SDS: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG