Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Poniedziałek, 15 lutego 2021
II tydzień psałterza
VI tydzień Okresu Zwykłego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 31, 3-4

Boże, bądź dla mnie skałą schronienia, * warownią, która ocala. * Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, * kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swoje imię.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 

Przychodzimy tutaj utrudzeni codziennymi sprawami, aby się wsłuchać w głos Chrystusa: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię". Chcemy przyjąć Jego słowo oraz pokrzepić się Ciałem, którym pragnie nas karmić. 

Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski * stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Kain zabija Abla

Rdz 4, 1-15. 25

Czytanie z Księgi Rodzaju

Adam zbliżył się do swej żony, Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła: «Otrzymałam mężczyznę od Pana». A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę.
Gdy po jakimś czasie Kain składał Panu w ofierze płody roli, i również Abel składał pierwociny z drobnego bydła i z jego tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą.
Pan zapytał Kaina: «Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież, gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować».
Kain zwrócił się do swego brata, Abla: «Chodźmy na pole». A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata, Abla, i zabił go.
Wtedy Bóg zapytał Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel?»
On odpowiedział: «Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?»
Rzekł Bóg: «Cóż uczyniłeś? Krew brata twego głośno woła ku Mnie z ziemi! Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi!»
Kain rzekł do Pana: «Zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli i mam się ukrywać przed Tobą, i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić!»
Ale Pan mu powiedział: «O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotnej pomsty doświadczy!» Dał też Pan znamię Kainowi, aby go nie zabił nikt, kto go spotka.
Adam raz jeszcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, któremu dała imię Set, «gdyż – jak mówiła – dał mi Bóg innego potomka w zamian za Abla, którego zabił Kain».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Kain nie potrafił opanować uczucia zazdrości i dlatego posunął się do zbrodni bratobójstwa. Tylko przez wytrwałą pracę możemy pokonać w sobie złe skłonności.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom II

Rdz 4, 1-15. 25  


Kain zabija Abla

Kain uchodził za przodka Kenitów, którzy wprawdzie czcili Jahwe, Boga Izraela, ale nie należeli do narodu wybranego. Żyli na pograniczu pustyni i terenów z ludnością osiadłą, swoim życiem przypominając Cyganów. Dla Izraelitów byli ludem obcym, tajemniczym, nieprzyjaznym.
Biblijny narrator pokazuje na przykładzie przodka tego nie mającego ojczyzny szczepu, na jaką drogę wkracza człowiek, gdy zerwie wspólnotę z Bogiem. Grzech rozprzestrzenia się coraz bardziej. Najpierw był bunt przeciw Bogu, a teraz dochodzi do bratobójstwa.
W pytaniach Boga: "Gdzie jest brat twój?" i "Cóżeś uczynił?" można wyczuć ból Boga. Morderca musi być ukarany - bo nigdy nikomu nie wolno zabijać - musi uciekać z ziemi, którą uprawiał i musi "ukrywać się" przed Bogiem. Ale Bóg okazuje także jemu miłosierdzie: pozostawia go przy życiu, grozi pomstą temu, kto chciałby go zabić.
Na ziemi po raz pierwszy została rozlana ludzka krew; później rozlana będzie krew Syna Człowieczego - po to, by przynieść pojednanie.


Ps 50 (49), 1bcd i 8. 16b-17. 20-21
(R.: por. 14a)

Refren: Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę.

1Przemówił Pan, Bóg nad bogami, *
 i wezwał ziemię od wschodu do zachodu słońca.
8«Nie oskarżam cię za twoje ofiary, *
 bo twe całopalenia zawsze są przede Mną».

Refren: Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę.

16«Czemu wymieniasz moje przykazania *
 i na ustach masz moje przymierze?
17Ty, co nienawidzisz karności, *
 a słowa moje odrzuciłeś za siebie?»

Refren: Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę.

20«Zasiadłszy, przemawiasz przeciw bratu, *
 znieważasz syna swej matki.
21Ty tak postępujesz, a Ja mam milczeć?
 Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie? *
 Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy».

Refren: Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę.


J 14, 6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
          jak tylko przeze Mnie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Jezus nie chce dać znaku

Mk 8, 11-13
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: «Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę, powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu».
A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Przewrotni faryzeusze ciągle domagali się od Chrystusa znaków, chociaż patrzyli na Jego wielkie dzieła. Jakże często zła wola zaślepia człowieka.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom II

Mk 8, 11-13  

Jezus nie chce dać znaku

Jeśli nawet uczniowie tak często nie rozumieli Jezusa, to tym bardziej nie możemy być zaskoczeni niewiarą faryzeuszy. Nie żądają cudu, lecz "znaku z nieba" - jakiegoś nadnaturalnego zjawiska, które potwierdzałoby posłannictwo Jezusa. Nie żądają jednak tego po to, by uwierzyć, lecz aby Jezusa "wystawić na próbę". Przypuszczali, że Jezus nie przejdzie tej próby zwycięsko. Ich żądanie jest bezsensowne: taki znak może być ludziom przez Boga podarowany, ale nie można go żądać. Wiara nie jest absolutną pewnością, nie dopuszczającą żadnych wątpliwości; podobna jest raczej do okrętu, na który trzeba wsiąść z Jezusem, aby przetrwać burzę i dotrzeć do drugiego brzegu.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Miłosierny Boże, niech ta Ofiara oczyści nas i odnowi, * i wyjedna wieczną nagrodę pełniącym Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.40. Proklamacja misterium Chrystusa

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, * z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie * i z mocną nadzieją * oczekujemy Jego przyjścia w chwale.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...
Ps 78, 29-30

Jedli i nasycili się w pełni, * Pan głód ich zaspokoił, * nie zawiódł ich pragnienia.

Albo:

J 3, 16

Tak Bóg umiłował świat, * że dał swojego Jednorodzonego Syna, * aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, * ale miał życie wieczne.
 

Posileni na Uczcie eucharystycznej, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy zawsze pragnęli tego Chleba, * który daje prawdziwe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG