Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Wtorek, 16 lutego 2021
II tydzień psałterza
VI tydzień Okresu Zwykłego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 31, 3-4

Boże, bądź dla mnie skałą schronienia, * warownią, która ocala. * Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, * kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swoje imię.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 

Sprawiedliwość, o którą mamy zabiegać tutaj na ziemi, to coś bardzo wewnętrznego, posiadającego swoje źródło w naszej łączności z Bogiem. Możemy ją pogłębiać tutaj przy ołtarzu, gdy szczerym sercem przyjmujemy słowo Boże i otwieramy się na przyjęcie owoców ofiary, w której uczestniczymy. 

Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski * stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Bóg zsyła potop

Rdz 6, 5-8; 7, 1-5. 10

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg, widząc, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: «Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki podniebne, bo żałuję, że ich stworzyłem».
Tylko Noego Pan darzył życzliwością.
Pan rzekł do Noego: «Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec Mnie prawy wśród tego pokolenia. Z wszelkich zwierząt czystych weź z sobą siedem samców i siedem samic, ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze: samca i samicę; również i z ptactwa – po siedem samców i po siedem samic, aby w ten sposób zachować ich potomstwo dla całej ziemi. Bo za siedem dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aby wyniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi – cokolwiek stworzyłem».
I wypełnił Noe wszystko tak, jak mu Pan polecił. A gdy upłynęło siedem dni, wody potopu spadły na ziemię.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Potop był karą za grzechy ludzkości. Pamiętajmy o tym, że każdy swoim dobrym życiem powinien się przyczyniać do pomnażania dobra w społeczności ludzkiej.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom II

Rdz 6, 5-8; 7, 1-5. 10  


Bóg zsyła potop

Autor biblijny ukazuje najpierw rozprzestrzenianie się grzechu. Bóg widział, że ludzie stali się źli i postępowali coraz gorzej. Popełniali wiele grzechów. Tylko Noe był człowiekiem sprawiedliwym, pobożnym, żył w przyjaźni z Bogiem.
Biblia mówi o Bogu tak, jak się mówi o osobie ludzkiej. Nie dlatego, by stawiać Boga na poziomie człowieka, lecz po to, by w ogóle uczynić Boga dostępnym i zrozumiałym dla człowieka. Zresztą także i dzisiaj mówiąc o Bogu posługujemy się językiem ludzkim. Bóg zaś jest Bogiem żyjącym, a nie jakąś niewzruszoną ideą. Bóg troszczy się o ludzi i rozczarowuje się nimi. Aby w ogóle uratować ludzkość, koniecznym okazał się sąd nad ludźmi i kara. Bóg postanowił ukarać ich potopem.
Ale Bóg przecież kocha swoje stworzenie i nie chce jego zagłady. "Reszta" zostanie uratowana, i od tej reszty, czyli od Noego i jego synów, rozpocznie się na nowo historia ludzkości.


Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10
(R.: por. 11b)

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

1Oddajcie Panu, synowie Boży, *
 oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
2Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, *
 na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

3Ponad wodami głos Pański, *
 Pan ponad wód bezmiarem!
4Głos Pana potężny, *
 głos Pana pełen dostojeństwa.

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

3Zagrzmiał Bóg majestatu: *
9a w Jego świątyni wszyscy mówią: «Chwała!»
10Pan zasiadł nad potopem, *
 Pan jako Król zasiada na wieki.

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.


J 14, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Strzeżcie się kwasu faryzeuszów

Mk 8, 14-21
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: «Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!»
A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do nich: «Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chlebów? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiałe są wasze umysły? Mając oczy, nie widzicie; mając uszy, nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?»
Odpowiedzieli Mu: «Dwanaście».
«A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?»
Odpowiedzieli: «Siedem».
I rzekł im: «Jeszcze nie rozumiecie?»

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Pan Jezus przestrzega przed kwasem faryzeuszów, a więc przed obłudą w sprawach dotyczących Boga i ludzi.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom II

Mk 8, 14-21  

Strzeżcie się kwasu faryzeuszów

Niewiara uczniów jest innego rodzaju niż niewiara faryzeuszy. "Mieli tylko jeden chleb z sobą w łodzi" i martwili się tym; ciągle jeszcze nie wiedzieli, kogo mieli przy sobie w łodzi - Tego, który jest chlebem żywym i który daje pokarm na życie wieczne (por. J 6, 27. 32-35). Można by im darować tę ich niewiarę, gdyby nie to, że byli świadkami tak wielu wydarzeń, które powinny otworzyć im oczy. "Tak otępiały macie umysł?" Pytanie to aktualne jest także dzisiaj - czy jesteśmy w pełni świadomi, Kogo mamy pośród nas?
By zrozumieć słowa: "Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda", trzeba znać znaczenie terminu "kwas". W czasie świąt Paschy należało jeść chleb niekwaszony, przaśny. Kwas uważany był za znak i przyczynę zepsucia. Pascha była świętem nowości, poszukiwaniem Boga, który na nowo się objawia. Nowy Testament pogłębia ten sens nowości i widzi w Jezusie przaśny chleb (1 Kor 5, 6-8; 15, 20-23; Rz 6, 1-11). Jest więc jasne, że kwas ma związek z niegodziwością i dobrocią. "Wyrzućcie stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz przaśnego chleba czystości i prawdy" (1 Kor 5, 7-8).


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Miłosierny Boże, niech ta Ofiara oczyści nas i odnowi, * i wyjedna wieczną nagrodę pełniącym Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.41. Misterium zbawienia w Chrystusie

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, * zawsze i wszędzie składali dziękczynienie * przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.
On jest Słowem Twoim, * przez które wszystko stworzyłeś. * Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, * który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego * i narodził się z Dziewicy. * On spełniając Twoją wolę, * nabył dla Ciebie lud święty, * gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, * aby śmierć pokonać i objawić moc Zmartwychwstania.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając...
Ps 78, 29-30

Jedli i nasycili się w pełni, * Pan głód ich zaspokoił, * nie zawiódł ich pragnienia.

Albo:

J 3, 16

Tak Bóg umiłował świat, * że dał swojego Jednorodzonego Syna, * aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, * ale miał życie wieczne.
 

Posileni na Uczcie eucharystycznej, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy zawsze pragnęli tego Chleba, * który daje prawdziwe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG