Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 20 lutego 2021
IV tydzień psałterza
SOBOTA PO POPIELCU

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 69, 17

Wysłuchaj nas, Panie, * bo Twoja miłość jest łaskawa, * spójrz na nas w ogromie swego miłosierdzia.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Gdy zbieramy się przy ołtarzu, otwieramy swoje serce, aby słuchać Pana. A On ciągle poucza nas, jak mamy chodzić drogami Jego prawdy. Aby lepiej rozumieć i przyjąć słowo Mistrza, wyrażamy najpierw żal z tego powodu, że nie zawsze postępowaliśmy zgodnie z Ewangelią. 

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na naszą słabość w walce z mocami ciemności * i wyciągnij w naszej obronie swoją potężną prawicę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Obietnica dla sprawiedliwych

Iz 58, 9b-14

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan Bóg:
«Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.
Twoi ludzie odbudują prastare zwaliska, wzniesiesz fundamenty pokoleń. I będą cię nazywać naprawiaczem wyłomów, odnowicielem uliczek – na zamieszkanie.
Jeśli powściągniesz nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana – czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca.
Albowiem usta Pańskie to wyrzekły».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Gdy podejmujemy czyny zgodne z wolą Pana, wtedy nasze życie napełnia się prawdziwym Bożym światłem.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Iz 58, 9b-14  


Obietnice dla sprawiedliwych

Dzisiejsze pierwsze czytanie jest dalszym ciągiem czytanego wczoraj fragmentu z Księgi Izajasza. Kontynuuje ono napomnienie skierowane do ludu wybranego. Należy zaprzestać złych czynów: nakładania jarzma ucisku, grożenia i przewrotnego mówienia. Trzeba spełniać dobre uczynki: podać chleb zgłodniałemu, który jest przecież bratem, bliźnim.
Spełniający te warunki otrzymują obietnice: światła, życia, nie wyczerpującej się wody. Te wielkie dobra, a także inne, da Bóg tym, którzy są wierni Bogu i postępują sprawiedliwie. Prorok przebywa w niewoli babilońskiej - obiecuje w imieniu Boga, że zrujnowane mury Jeruzalem będą na nowo odbudowane przez lud, który zachowa wspólnotę z Bogiem. Prorok wzywa też usilnie do zachowywania przykazania szabatu.


Ps 86 (85), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 11ab)

Refren: Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy.

1Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, *
 bo biedny jestem i ubogi.
2Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny,
 zbaw sługę Twego, który ufa Tobie, *
 Ty jesteś moim Bogiem.

Refren: Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy.

3Panie, zmiłuj się nade mną, *
 bo nieustannie wołam do Ciebie.
4Uraduj duszę swego sługi, *
 ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.

Refren: Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy.

5Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i łaskawy, *
 pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
6Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
 i zważ na głos mojej prośby.

Refren: Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy.


Por. Ez 33, 11

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika,
lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych,
lecz grzeszników

Łk 5, 27-32
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł.
Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?»
Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Jakże pocieszająca to dla nas prawda, że Chrystus przyszedł wzywać grzeszników do nawrócenia. Przygotowując się do Wielkanocy, pomyślmy poważnie o odmianie naszego życia.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Łk 5, 27-32  

Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia
sprawiedliwych, lecz grzeszników

Ewangelia Jezusa przyjmowana jest przede wszystkim przez ubogich i grzesznych; bogatym i "sprawiedliwym" przychodzi to o wiele trudniej. Już podczas uzdrowienia paralityka uczeni w Piśmie i faryzeusze szemrali przeciwko odpuszczaniu grzechów (Łk 5, 21). Teraz Jezus powołuje celnika (w. 27-28) i zasiada do stołu z celnikami i grzesznikami (w. 29). Dla "pobożnych" faryzeuszy jest to skandal i nie ukrywają oni swej dezaprobaty. W rozdz. 15 Ewangelii Łukasza Jezus odpowiada im przypowieściami o zagubionej owcy, o zagubionej drachmie i marnotrawnym synu. W dzisiejszej Ewangelii Jezus odpowiada dwoma krótkimi zdaniami. Wskazuje najpierw na potrzeby tych ludzi - lekarza potrzebują nie zdrowi, lecz chorzy; a następnie na cel swego przyjścia - stał się człowiekiem, aby grzesznikom umożliwić nawrócenie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Boże, nasz Ojcze, przyjmij tę Ofiarę uwielbienia i przebłagania, i spraw, aby nasze serca przez nią oczyszczone * odpowiedziały miłością na Twoją miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.11. Owoce postu

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Ty przez post cielesny uśmierzasz wady, * podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając...
Mt 9, 13

Miłosierdzia pragnę, nie ofiary, * bo nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników.
 

Posileni Chlebem dającym życie wieczne, prosimy Cię, Boże, aby Sakrament, który przyjmujemy na ziemi, * stał się dla nas pomocą w drodze do wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG