Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Wtorek, 23 lutego 2021
I tydzień psałterza
I tydzień Wielkiego Postu

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 90, 1-2

Panie, Ty byłeś dla nas ucieczką, * z pokolenia na pokolenie. * Od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Przygnieceni ciężarem życia, stajemy tutaj przed Panem z głęboką nadzieją, że On wesprze nasze słabe ludzkie siły i pozwoli nam przezwyciężyć wszystkie trudności. Wszak Bóg jest naszym najlepszym Ojcem, który czeka na nas w niebie. 

Wszechmogący Boże, wejrzyj na zgromadzenie Twoich wiernych i spraw, aby nasze dusze oczyszczone przez umartwienie ciała * jaśniały pragnieniem posiadania Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Skuteczność słowa Bożego

Iz 55, 10-11

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan Bóg:
«Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Słowo Boże samo w sobie jest zawsze skuteczne. Nie wolno jednak nigdy zapomnieć o tym, że owoc Słowa zależy również od naszej współpracy.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Iz 55, 10-11  


Skuteczność słowa Bożego

Czytanie z Księgi Izajasza mówi o skuteczności słowa Bożego. Prorok obrazuje to pięknym porównaniem stwierdzając, że jak ulewa i śnieg zawsze przynoszą skutek zapewniając urodzaj i użyźniając glebę, podobnie jest i ze słowem Bożym. Stwórcze słowo Boga powołało najpierw do istnienia cały świat, ziemię, rośliny, zwierzęta i człowieka. Później Bóg mówił do Abrahama, Mojżesza, całkowicie zmieniając ich samych, wpływając na życie ludzi im współczesnych i pokoleń późniejszych. Bóg przemawiał także poprzez proroków. Niektórzy może wątpili w skuteczność ich słów, bo często spotykali się oni z niezrozumieniem, obojętnością, a nawet byli prześladowani. A jednak ich przepowiadanie przynosiło rezultaty, jeśli nie w czasach im współczesnych, to w następnych pokoleniach. Dlatego prorok i każdy przemawiający w imieniu Boga nie powinien się zrażać przeciwnościami i obojętnością, lecz wytrwale głosić prawdy Boże. Ich trud nie będzie bezowocny.


Ps 34 (33), 4-5. 6-7. 16-17. 18-19
(R.: por. 18b)

Refren: Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli.

4Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
 wspólnie wywyższajmy Jego imię.
5Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
 i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Refren: Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli.

6Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
 oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
7Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
 i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Refren: Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli.

16Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, *
 uszy Jego otwarte na ich wołanie.
17Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
 by pamięć o nich wymazać z ziemi.

Refren: Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli.

18Pan słyszy wołających o pomoc *
 i ratuje ich od wszelkiej udręki.
19Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
 ocala upadłych na duchu.

Refren: Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli.


Mt 4, 4b

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.Jezus uczy, jak się modlić

Mt 6, 7-15
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Skuteczna może być tylko dobra modlitwa. Słuchajmy zatem uważnie napomnień Mistrza, który swym słowem i przykładem uczy nas modlitwy.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Mt 6, 7-15  

Jezus uczy, jak się modlić

Do wytrwałości w modlitwie wzywa Pan Jezus ucząc jak należy się modlić. Najpierw Chrystus stwierdza, że Ojciec nasz niebieski doskonale wie, czego nam potrzeba, i to zanim Go poprosimy. Dlatego zupełnie zbędne jest wielomóstwo na modlitwie. Następnie Pan Jezus uczy swoich uczniów modlitwy, którą wszyscy znamy od dzieciństwa: "Ojcze nasz".
W modlitwie tej zwracamy się do naszego Ojca niebieskiego i najpierw wielbimy Go, wyrażając życzenie, by Jego imię było przez wszystkich święcone i wysławiane. Pragniemy, by zapanowało Jego królestwo i by wszędzie działa się Jego wola. Dopiero później prosimy o chleb powszedni, a więc o sprawy doczesne. Błagamy także o odpuszczenie win i możemy liczyć na Boże miłosierdzie, ale pod warunkiem, że sami przebaczamy naszym winowajcom. Prosimy Boga, by dał nam siły do przezwyciężenia pokus i ustrzegł nas od zła.
Pan Jezus bardzo stanowczo nam przypomina o obowiązku przebaczania doznanych krzywd. Ta myśl wyrażona jest po raz drugi już po tekście Modlitwy Pańskiej. Tymczasem chrześcijanie tak często o tym zapominają! Można wprawdzie podać wspaniałe przykłady heroicznego przebaczenia w imię Chrystusa nawet wielkich zbrodni, ale w życiu codziennym wiele jest też nienawiści, gniewów trwających lata, zemsty dokonywanej czasem w afekcie, a niekiedy z premedytacją. Pamiętajmy o słowach Chrystusa: "Jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień".


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Boże, wszechmogący Stworzycielu, Ty nam dajesz chleb i wino podtrzymujące nasze życie doczesne, przyjmij od nas te dary * i przemień je w Sakrament dający życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.9. Odnowienie przez pokutę

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, * abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań * i wśród spraw doczesnych * troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...
Ps 4, 2

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, * który wymierzasz mi sprawiedliwość: * Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, * zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę.
 

Boże, nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament udziel nam prawdziwej mądrości, abyśmy nauczyli się umiaru w zaspokajaniu ziemskich pragnień * i umiłowali dobra wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG