Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 3 marca 2019
IV tydzień psałterza
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Ojcze z niebios
tekst | nuty | nagranie
Pd:
Czego chcesz od nas, Panie
K:
Jezu drogi, Tyś miłością
tekst | nuty | nagranie
U:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Z:
Pobłogosław, Jezu drogi


Ps 18, 19-20

Pan jest moim obrońcą. * Wyprowadził mnie na miejsce przestronne, * ocalił mnie, gdyż mnie miłuje.

Ps 17, 19. 20. 2-3
 

Factus est Dóminus protéctor meus, et edúxit me in latitúdinem, salvum me fecit, quóniam vóluit me.
Díligam te Dómine fortitúdo mea, Dóminus firmaméntum meum, et refúgium meum, et liberátor meus.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Wiemy z własnego doświadczenia, jak trudno jest opanować swój własny język i dobrze korzystać z wielkiego daru, jakim jest mowa. Najczęściej wykraczamy w tej dziedzinie przeciwko naszym bliźnim. Bardzo łatwo zdecydowanie osądzamy drugich, zapominając o tym, że tylko Bóg może sprawiedliwie sądzić. U podstaw tego wszystkiego leży często nasza miłość własna, nakazująca nam przeceniać siebie, a niedoceniać naszych braci.
Stając w obliczu Boga, uznajmy swoją winę, przepraszając zwłaszcza za to, że byliśmy niesprawiedliwi w ocenie bliźnich.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący Boże, spraw, niech pod Twoimi rządami dzieje świata toczą się w pokoju, * a Twój Kościół niech bez przeszkód Tobie służy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Wypowiedzi człowieka ujawniają jego wartość

Syr 27, 4-7

Czytanie z Mądrości Syracha

Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie błędy człowieka przy jego ocenie.
Piec poddaje próbie naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź.
Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka.
Nie chwal męża przed wypowiedzią, to bowiem jest próbą dla ludzi.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Pamiętajmy o tym, że nasza mowa wydaje o nas świadectwo. Oby zawsze świadczyła o naszej dojrzałości duchowej.


Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2)

Refren: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

2Dobrze jest dziękować Panu, *
 śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,
3rano głosić Twoją łaskawość, *
 a wierność Twoją nocami.

Refren: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

13Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
 rozrośnie się jak cedr na Libanie.
14Zasadzeni w domu Pańskim *
 rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Refren: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

15Nawet i w starości wydadzą owoc, *
 zawsze pełni życiodajnych soków,
16aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, *
 On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.

Refren: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

Ps 91, 2. 3

 

Bonum est confitéri Dómino, et psállere nómini tuo, Altíssime.
Ad annuntiándum mane misericórdiam tuam, et veritátem tuam per noctem.


Przez Chrystusa zwyciężamy śmierć

1 Kor 15, 54b-58

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: «Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?» Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Skoro Chrystus zwyciężył śmierć i grzech, to również chrześcijanin musi mieć świadomy udział w tym zwycięstwie przez życie zgodne z Ewangelią.


Por. Flp 2, 15d. 16a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jawicie się jako źródło światła w świecie,
trzymając się mocno Słowa Życia.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 7, 2

 

Allelúia. Dómine Deus meus, in te spera'vi, salvum me fac ex ómnibus persequéntibus me, et líbera me.


Z obfitości serca mówią usta

Łk 6, 39-45
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus opowiedział uczniom przypowieść:
«Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?
Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.
Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Zewnętrzne działanie człowieka jest przejawem ducha. Pracujmy zawsze nad sobą, by przynosić obfity plon dobrych czynów.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Zgromadzeni wokół ołtarza, przedstawmy Panu sprawy, z którymi przychodzimy na tę Eucharystię:
  • O mądrość i moc Ducha Świętego dla papieża i wszystkich pasterzy Kościoła.
  • O skuteczną pomoc dla cierpiących z powodu głodu, braku domu i niedostatku.
  • O ustanie wojen, konfliktów i przemocy między narodami i w rodzinach.
  • Za nadużywających alkoholu i pogrążonych w nałogach, aby zostali wyzwoleni przez Bożą łaskę i mogli podjąć trzeźwe życie.
  • O radość nieba dla zmarłych z naszych rodzin.
  • O wierność Ewangelii dla każdego z nas.
Boże, Twoja łaska nie ma granic, wysłuchaj naszego wołania, jeśli jest zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Boże, składamy Tobie dary, które od Ciebie pochodzą, przyjmij je jako wyraz naszego oddania * i spraw, aby Ofiara, która od Ciebie czerpie swoją wartość, wyjednała nam szczęście wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 6, 5


 

Dómine convértere, et éripe ánimam meam, salvum me fac propter misericórdiam tuam.


34. Zbawienie przez posłuszeństwo Chrystusa

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, * że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. * On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, * abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. * Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, * które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając...
Ps 13, 6

Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem, * i psalm zagram imieniu Najwyższego Pana.

Albo:

Mt 28, 20

Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata.

Ps 12, 6

 

Cantábo Dómino, qui bona tríbuit mihi, et psallam nómini Dómini altíssimi. 

Posileni Chlebem dającym zbawienie, prosimy Cię miłosierny Boże, spraw, aby Sakrament, który jest naszym Pokarmem na ziemi, * zapewnił nam udział w życiu wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:


   •  Grzegorz Chrzanowski OP: Etyka i optyka
   •  Tomasz Dostatni OP: Po owocach ich poznacie
   •  ks. Edward Staniek: Odpowiedzialność za słowo
   •  ks. Zdzisław Wietrzak SJ: Wydobywa dobro
   •  Augustyn Jankowski OSB: Opłacalny trud
   •  ks. Janusz Mastalski: Obłuda nie popłaca
   •  ks. Wojciech Węgrzyniak: Wskazówki Jezusa
   •  ks. Edward Staniek: Słowo świadectwem
   •  ks. Kazimierz Wiśniewski: Nawrócenie - od siebie
   •  Andrzej Szorc CSsR: Powiedzenia

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG