Módl się słuchając

 Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia Horarum 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 9 marca 2019
I tydzień psałterza
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU C

I Nieszpory


W lewym górnym rogu strony dostępne jest nagranie tej Godziny w formacie MP3.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.


LG tom II: Wielki Post I, str. 35; LG skrócone: Okres Wielkiego Postu I, str. 245

 

Zmiłuj się, Stwórco, nad swoim ludem,
Kiedy Cię błaga w tym czasie postu;
Usłysz modlitwę zroszoną łzami,
Którą wznosimy przez dni czterdzieści.

Patrzysz w głębinę naszego serca,
Znasz ludzką słabość i bezwład woli,
Przeto nam okaż swe miłosierdzie,
Kiedy do Ciebie wracamy, Boże.

Chociaż tak bardzo jesteśmy winni,
Przebacz, bo Tobie ufamy, Panie;
Wsław Twoje imię i ulecz nędznych,
Których chorobą są własne grzechy.

Udziel nam siły, niech czas pokuty
Ciało oczyści i myśl oświeci;
Złudne pokusy niech nas nie wiążą
Z tym, co nam grozi wieczystą zgubą.

Boże Jedyny w Najświętszej Trójcy,
Spraw, aby skrucha i umartwienie
Były owocne dla Twoich wiernych,
Którzy Cię wielbią wieczornym hymnem. Amen.


Antyfony - LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 70; LG skrócone: I Niedziela Wielkiego Postu C, str. 263
Psalmy - LG tom II: Niedziela I, str. 839-842; LG skrócone: Niedziela I, str. 718-720

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Przyjmij nas, Panie, * stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym; / niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, / aby się Tobie podobała.

Psalm 141, 1-9
Modlitwa w niebezpieczeństwie
I wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy świętych, z ręki anioła przed Bogiem (Ap 8, 4)

Papieskie katechezy o psalmach:

Do Ciebie wołam, Panie, pośpiesz mi z pomocą, *
usłysz mój głos, gdy wołam do Ciebie.
Niech moja modlitwa wznosi się przed Tobą jak kadzidło, *
a podniesione me ręce jak ofiara wieczorna.
Postaw, Panie, straż przy moich ustach *
i wartę przy bramie warg moich.
Nie skłaniaj mego serca do złego słowa, *
do popełniania niegodziwych czynów,
Bym nigdy z ludźmi, którzy nieprawość czynią, *
nie jadał ich potraw wybornych.
Łaską jest dla mnie chłosta z rąk sprawiedliwego, †
olejek występnego niech nigdy nie zdobi mej głowy, *
zawsze moja modlitwa sprzeciwia się ich złości.
A kiedy ich sędziowie popadli w moc Bożą, *
zrozumieli, jak łagodne były moje słowa.
Jak grudy rozoranej ziemi, *
tak będą rozrzucone ich kości nad Otchłanią.
Do Ciebie bowiem, Panie, zwracam moje oczy, *
do Ciebie się uciekam, nie gub mojej duszy.
Strzeż mnie od sidła, które zastawili na mnie, *
i od pułapek złoczyńców.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przyjmij nas, Panie, / stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym; / niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, / aby się Tobie podobała.

2 ant. W owym dniu będziesz wzywał Pana * i On cię wysłucha, / zawołasz, a On ci odpowie: Oto jestem.

Psalm 142
Bóg ucieczką w cierpieniu
Wszystko to dokonało się w Panu podczas Jego Męki (św. Hilary)

Papieskie katechezy o psalmach:

Głośno wołam do Pana, *
głośno Pana błagam.
Żal mój przed Nim wylewam, *
wyjawiam przed Nim swą udrękę.
Gdy duch mój we mnie omdlewa, *
Ty znasz moją drogę.
Na ścieżce, po której kroczę, *
ukryli na mnie sidło.
Oglądam się w prawo i patrzę, *
lecz nikt się nie troszczy o mnie.
Nie ma dla mnie ucieczki, *
nie ma nikogo, kto by dbał o me życie.
Do Ciebie wołam, Panie, †
mówię: "Tyś moją ucieczką, *
działem moim w krainie żyjących.
Usłysz moje wołanie, *
bo jestem bardzo słaby.
Wybaw mnie od prześladowców, *
gdyż są ode mnie mocniejsi.
Wyprowadź mnie z więzienia, *
bym dziękował Twojemu imieniu.
Otoczą mnie sprawiedliwi, *
gdy dobroć mi okażesz".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. W owym dniu będziesz wzywał Pana i On cię wysłucha, / zawołasz, a On ci odpowie: Oto jestem.

3 ant. Chrystus umarł za nasze grzechy, * sprawiedliwy za niesprawiedliwych, / aby nas przyprowadzić do Boga. / Poniósł śmierć na ciele, / ale został powołany do życia przez Ducha.

Pieśń (Flp 2, 6-11)
Chrystus Sługa Boży

Papieskie katechezy o pieśniach:

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, †
nie skorzystał ze sposobności, *
aby na równi być z Bogiem,
Lecz ogołocił samego siebie †
przyjąwszy postać sługi *
i stał się podobnym do ludzi.
A w tym, co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka, *
uniżył samego siebie,
Gdy stał się posłusznym aż do śmierci, *
i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko *
i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano *
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.
I aby wszelki język wyznał, *
że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus umarł za nasze grzechy, / sprawiedliwy za niesprawiedliwych, / aby nas przyprowadzić do Boga. / Poniósł śmierć na ciele, / ale został powołany do życia przez Ducha.


LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 70;
2 Kor 6, 1-4a

Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi, przez wszystko okazujemy się sługami Boga.


LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 71; LG skrócone: I Niedziela Wielkiego Postu C, str. 263

Melodie responsorium:

K.   Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, * Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
W.  Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, / Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
K.   Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania.
W.  Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, / Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.


LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 70;
Łk 1, 46-55

Melodie Magnificat:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Nie samym chlebem żyje człowiek, * lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

albo według skróconego wydania LG:

Ant. Jezus pełen Ducha Świętego * powrócił znad Jordanu / i czterdzieści dni przebywał z natchnienia Ducha na pustyni, / gdzie był kuszony przez diabła.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nie samym chlebem żyje człowiek, / lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

albo według skróconego wydania LG:

Ant. Jezus pełen Ducha Świętego / powrócił znad Jordanu / i czterdzieści dni przebywał z natchnienia Ducha na pustyni, / gdzie był kuszony przez diabła.


LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 71; LG skrócone: I Niedziela Wielkiego Postu C, str. 264


Melodie próśb:

Chrystus stał się naszym nauczycielem, bratem i wzorem. Uwielbiajmy Go i błagajmy:
Udzielaj życia swojemu ludowi.

Chryste, Ty stałeś się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu, daj, abyśmy umieli dzielić radość z tymi, którzy się cieszą, i smutek z tymi, którzy płaczą,
- aby z dnia na dzień wzrastała nasza miłość.
Udzielaj życia swojemu ludowi.

Dopomóż nam, abyśmy dzieląc się chlebem z głodnymi braćmi, służyli w nich Tobie
- i abyśmy Ci służyli podając napój spragnionym.
Udzielaj życia swojemu ludowi.

Panie, Ty zbudziłeś Łazarza ze snu śmierci,
- spraw, aby ci, którzy trwają w śmierci grzechu, wrócili do życia przez wiarę i pokutę.
Udzielaj życia swojemu ludowi.

Spraw, aby coraz więcej ludzi ochoczo i doskonale wstępowało w Twoje ślady
- za przykładem Maryi Dziewicy i świętych.
Udzielaj życia swojemu ludowi.

Niechaj zmarli powstaną w Twojej chwale
- i na wieki cieszą się Twoją miłością.
Udzielaj życia swojemu ludowi.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom II: I Niedziela Wielkiego Postu, str. 71; LG skrócone: I Niedziela Wielkiego Postu C, str. 266

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Dalej - Kompleta

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG