1003  

Kolor szat:
Niedziela, 10 marca 2019
I tydzień psałterza
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU CKolor szat:
Niedziela, 10 marca 2019
I tydzień psałterza
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU C 
Die 10 martii A.D. 2019
Hebdomada I psalterii
DOMINICA I QUADRAGESIMÆ