Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Czwartek, 14 marca 2019
I tydzień psałterza
I tydzień Wielkiego Postu

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 5, 2-3

Usłysz, Panie, moje słowa, * zważ na me wołanie. * Wytęż słuch na głos mojej modlitwy, * Królu mój i Boże.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Gromadzimy się tutaj przy ołtarzu, by wspólnie modlić się do Ojca niebieskiego. On pragnie nas wysłuchać. Musimy jednak zawsze o tym przede wszystkim pamiętać, że Bóg chce w każdym z nas stworzyć serce czyste. 

Wszechmogący Boże, bez Ciebie istnieć nie możemy, udziel nam stałej prawości w myśleniu i odwagi w działaniu, * abyśmy żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Modlitwa Estery w niebezpieczeństwie

Est 4, 17k. l-m. r-u

Czytanie z Księgi Estery

Królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta niebezpieczeństwem śmierci. I błagała Pana, Boga Izraela, mówiąc: «Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, niemającą poza Tobą wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w mojej ręce. Słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim ojczystym, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich ich przodków na wieczyste dziedzictwo i uczyniłeś im wszystko, co zapowiedziałeś.
Wspomnij, Panie, daj się rozpoznać w chwili naszego udręczenia i dodaj mi odwagi, Królu bogów i Władco nad wszystkimi władcami. Włóż stosowną mowę w moje usta przed obliczem lwa i zwróć jego serce ku nienawiści do wroga naszego, aby zginął on sam i ci, którzy są z nim jednej myśli.
Wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mnie opuszczoną i niemającą nikogo poza Tobą, Panie, który wiesz wszystko».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Królowa Estera, błagająca Boga o ocalenie narodu wybranego, uczy nas wielkodusznej ufności, która nigdy nie zawodzi.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Est 14, 1. 3-5. 12-14 (Wlg)  


Modlitwa Estery w niebezpieczeństwie

W Księdze Estery jądro opisywanych wydarzeń jest historyczne, ale z biegiem czasu nagromadziło się wokół niego dużo uzupełnień, częściowo o charakterze legendarnym. Później dołączone zostały np. modlitwy Mordochaja i jego kuzynki Estery. Nie ima ich w tekście hebrajskim (w Septuagincie jest to tekst Est 4, 17a-17z, natomiast w Wulgacie Est 13, 8 - 14, 19).
Estera była Żydówką przebywającą na perskim dworze i wyniesiona została do godności królowej. Gdy Żydzi w imperium perskim znaleźli się w wielkim niebezpieczeństwie, zwróciła się do króla z prośbą o ratunek dla nich i udało jej się uratować swój naród. Ale zanim poszła do króla, błagała Boga jedynego, właściwego Króla Izraela. Prosiła Go o przebaczenie i pomoc dla ludu i powoływała się przede wszystkim na to, że Bóg na zawsze wziął ten naród na swoją własność.


Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 7e-8 (R.: por. 3a)

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

1Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
 bo usłyszałeś słowa ust moich.
 Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
2pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

 I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, *
 bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
3Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
 pomnożyłeś moc mojej duszy.

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

7Wybawia mnie Twoja prawica. *
8Pan za mnie wszystkiego dokona.
 Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
 nie porzucaj dzieła rąk swoich.

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.


Ps 51 (50), 12a. 14a

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i przywróć mi radość Twojego zbawienia.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.Kto prosi, otrzymuje

Mt 7, 7-12
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.
Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Ważnym warunkiem skuteczności naszej modlitwy jest wytrwałość. Kto usilnie prosi Boga o rzeczy dobre, zawsze je otrzyma.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Mt 7, 7-12  

Kto prosi, otrzymuje

Pan Jezus zachęca nas w Ewangelii do wytrwałej modlitwy. Ale czy jest konieczne przedstawiać swe prośby Bogu, skoro On wie, czego potrzebujemy (Mt 6, 8) i jest dobry (Mt 7, 11)? Oczywiście nie ma potrzeby informowania Boga, a tym bardziej zaniechać trzeba prób wpływania na zmianę Bożych decyzji. Ale trzeba uznać, że od Niego pochodzi wszelkie dobro. Dzięki temu stajemy się zdolni do przyjęcia Jego darów.
Bogu miłą jest nasza modlitwa. Jest On naszym najlepszym Ojcem i daje to, co dobre tym, którzy Go proszą. W modlitwie powinniśmy być wytrwali, nawet natrętni. "Kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje; a kołaczącemu - otworzą".
Koniec dzisiaj czytanego fragmentu Ewangelii zawiera tzw. złotą regułę postępowania: "Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie". Sumarycznie ujmuje ona wszystkie nasze obowiązki wobec bliźnich. W tekście dodane jest zdanie: "Na tym polega Prawo i Prorocy". Także Prawo i Prorocy, a więc Stary Testament nakazywał okazywanie bliźniemu miłości. Zawartych tam było wiele konkretnych nakazów i wskazań, jak postępować wobec bliźnich. Pan Jezus streszcza je w tym jednym, krótkim, lecz bardzo wymownym zdaniu.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Boże, nasz Ojcze, przyjmij łaskawie dary i prośby swojego ludu * i zwróć ku sobie nasze serca. Przez Chrystusa, Pana naszego.11. Owoce postu

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Ty przez post cielesny uśmierzasz wady, * podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając...
Mt 7, 8

Każdy, kto prosi, otrzymuje * kto szuka, znajdzie, * a kołaczącemu otworzą.
 

Panie, nasz Boże, spraw, niech Najświętszy Sakrament, który ustanowiłeś, aby nas umocnić na drodze wiodącej do zbawienia, * stanie się dla nas lekarstwem teraz i w przyszłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:


   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG