1603  

Kolor szat:
Sobota, 16 marca 2019
I tydzień psałterza
I tydzień Wielkiego Postu

Kolor szat:
Sobota, 16 marca 2019
II tydzień psałterza
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU CKolor szat:
Sobota, 16 marca 2019
I tydzień psałterza
I tydzień Wielkiego Postu

Kolor szat:
Sobota, 16 marca 2019
II tydzień psałterza
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU C 
 
 
Die 16 martii A.D. 2019
Hebdomada II psalterii
DOMINICA II QUADRAGESIMÆ