Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 17 marca 2019
II tydzień psałterza
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.

oprac. Marta Żelazowska

 

W:
Boże, jesteś moim Bogiem
Pd:
Za rękę weź mnie, Panie
K:
Chrystus, Chrystus to nadzieja
U:
Jeden w naturze
Z:
Bądź mi litościw


Ps 27, 8-9

O Tobie mówi moje serce: * Szukaj Jego oblicza. * Będę szukał oblicza Twego, Panie, * nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.

Albo:


por. Ps 25, 6. 2. 22

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, * na swoją miłość, która trwa od wieków, * niech nasi wrogowie nie triumfują nad nami. * Wybaw nas, Boże Izraela, * ze wszystkich naszych ucisków.

Ps 26, 8. 9 et 1

 

Tibi dixit cor meum, qæsívi vultum tuum, vultum tuum Dómine requíram: ne avértas fáciem tuam a me.
Dóminus illuminátio mea, et salus mea: quem timébo?


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Stając w obliczu Boga na początku Ofiary Ciała i Krwi Chrystusa, musimy sobie uświadomić tę podstawową prawdę, że od Niego wyszliśmy i do Niego mamy zdążać całym naszym życiem. Pan Bóg zawsze dochowuje wierności, tak jak ją ujawnił względem Abrahama i Jego potomstwa, posyłając na świat swego Syna. Zawsze też pragnie być naszą światłością i zbawieniem. Czeka jednak na odpowiedź z naszej strony. Mamy każdego dnia stać mocno w Panu i przynosić plon dobrych czynów.


OPUSZCZA SIĘ HYMN Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna, ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, * abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Bóg zawiera przymierze z Abrahamem

Rdz 15, 5-12. 17-18

Czytanie z Księgi Rodzaju

Bóg, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę.
Potem rzekł do niego: «Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność». A na to Abram: «O Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność?»
Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę».
Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność.
A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: «Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Bóg zawiera przymierze z Abrahamem. Jest to ważny moment w historii zbawienia. Abraham przez swoją wiarę stał się również przykładem dla każdego, kto pragnie mieć udział w zbawczym dziele Bożym.


Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14 (R.: 1b)

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

1Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
 kogo miałbym się lękać?
 Pan obrońcą mego życia, *
 przed kim miałbym czuć trwogę?

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

7Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, *
 zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj.
8O Tobie mówi serce moje:
 «Szukaj Jego oblicza!» *
 Będę szukał oblicza Twego, Panie.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

9Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, *
 nie odtrącaj w gniewie Twego sługi.
 Ty jesteś moją pomocą, *
 więc mnie nie odrzucaj.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

13Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
 w krainie żyjących.
14Oczekuj Pana, bądź mężny, *
 nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Ps 82, 19. 14

 

Sciant gentes quóniam nomen tibi Deus: tu solus Altíssimus super omnem terram.
Deus meus, pone illos ut rotam, et sicut stípulam ante fáciem venti.


Chrystus przekształci nasze ciała
na podobne do swego chwalebnego ciała

Flp 3, 17 – 4, 1

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne.
Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała tą mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.
Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię – radości i chwało moja! – tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani!

Oto słowo Boże.


Chrystus przekształci nasze ciała
na podobne do swego chwalebnego ciała

Flp 3, 20 – 4, 1

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:
Nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała tą mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.
Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię – radości i chwało moja! – tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani!

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Chrystus, który już przeszedł do chwały Ojca, upodobni nas do siebie, jeżeli tylko podejmiemy Jego obietnice na wzór Abrahama.


Por. Mt 17, 5

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Ps 59, 4. 6

 

Commovísti Dómine terram, et conturbásti eam.
Sana contritiónes eius, quia mota est.
Ut fúgiant a fácie arcus, ut liberéntur elécti tui.


Przez cierpienie – do chwały zmartwychwstania

Łk 9, 28b-36
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim.
Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.
A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

W obrazie Przemienienia, jaki za chwilę ujrzymy, ujawnia się ciągłość historii zbawienia, a Chrystus występuje w blaskach tej chwały, jaka została przygotowana dla człowieka.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Bogu, który pragnie naszego zbawienia, przedstawmy nasze intencje:
  • Za Kościół, aby oczyszczony przez post i modlitwę, był żywym świadectwem Chrystusa.
  • Za narody doświadczające wojny i terroryzmu, aby odnalazły pokojowe sposoby rozwiązania konfliktów.
  • Za misjonarzy i tych, którzy wspierają ich pracę, aby dzięki ich wysiłkowi światło Ewangelii mogło dotrzeć do każdego człowieka.
  • Za katechetów i wychowawców, aby mądrze kształtowali serca i sumienia swoich uczniów.
  • Za wszystkich zmarłych, aby jak najszybciej mogli dostąpić pełnego udziału w uczcie niebieskiej.
  • Za nas, zgromadzonych na tej modlitwie, abyśmy umieli dziękować Bogu za Jego dary.
Boże, wysłuchaj nas i spraw, byśmy z dnia na dzień stawali się coraz bardziej wiernymi Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Wszechmogący Boże, niech ta Ofiara wyjedna nam przebaczenie grzechów i niech uświęci nasze dusze i ciała, * abyśmy godnie obchodzili święta wielkanocne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 118, 47. 48


 

Meditábor in mandátis tuis, quæ diléxi valde: et levábo manus meas ad mandáta tua, quæ diléxi.


13. Przemienienie Pańskie

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On po zapowiedzeniu uczniom swojej śmierci * na świętej górze odsłonił przed nimi blask swojego bóstwa * i wezwawszy na świadków Mojżesza i proroka Eliasza * upewnił nas, że przez cierpienie * dojść możemy do chwały zmartwychwstania.
Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, * razem z nimi wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 2

 

Za chwilę dokona się przeistoczenie, chleb i wino zostaną przemienione w Ciało i Krew Chrystusa. Znowu będziemy świadkami niezwykłej dobroci Bożej. Z żywą wiarą przeżyjmy te niezwykłe chwile spotkania z naszym Zbawicielem.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 2

 

Chrystus obecny wśród nas pod postaciami eucharystycznymi zaprosi nas do udziału w Jego uczcie. Przygotowując się do niej módlmy się tak, jak On sam nas nauczył: Ojcze nasz...Mt 17, 5

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, * Jego słuchajcie.

Mt 17, 9

 

Visiónem quam vidístis, némini dixéritis, donec a mórtuis resúrgat Fílius hóminis. 

Boże, nasz Ojcze, przyjąwszy Najświętszy Sakrament składamy Tobie dziękczynienie za to, że nam, pielgrzymującym na ziemi, * już teraz pozwalasz uczestniczyć w życiu wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 2

 

Jezus Chrystus objawił się nam w swoim słowie i wzmocnił uczestnictwem w Ofierze eucharystycznej. Teraz pragnie nas posłać do naszych codziennych spraw, abyśmy tam budowali Jego Królestwo.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:


   •  Rafał Jereczek OP: Kompas zamiast drogowskazu
   •  José Filipe da Costa Rodrigues OP: Chwała na wysokości
   •  Maciej Roszkowski OP: Ciało naprawdę poniżone
   •  Marek Cul OP: Policz gwiazdy
   •  Stacja7.pl: Umowa
   •  Orygenes+: Przemienienie
   •  Tadeusz Hajduk SJ: Przemieniony
   •  ks. Leszek Smoliński: Zaproszenie do przemiany
   •  Piotr Blachowski: Spotkanie czy wezwanie?
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Wyjdź z namiotu!
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Posłuchaj!
   •  ks. Tomasz Horak: Wszystko podporządkować Jezusowi
   •  Wiara.pl: W sprawie przemienienia
   •  ks. Tadeusz Czakański: Trwajcie w Panu!
   •  ks. Maciej Szczepaniak: Chwała
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Zachowali milczenie
   •  Marek Cul OP: Ciało chwalebne
   •  ks. Janusz Mastalski: Moja góra Tabor
   •  ks. Stanisław Saletnik: Warunki przemiany
   •  ks. Rafał Buchinger: Zachowali milczenie
   •  ks. Edward Staniek: Jego słuchajcie
   •  ks. Rafał Masarczyk SDS: Droga wiary
   •  ks. Rafał Masarczyk SDS: Zobaczyć w sercu
   •  ks. Tomasz Raćkos SDS: Potrójny obraz rekolekcji

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG