Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Poniedziałek, 18 marca 2019
II tydzień psałterza
II tydzień Wielkiego Postu

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 26, 11-12

Wyzwól mnie, Panie, i zmiłuj się nade mną. * Na równej drodze stoi moja stopa, * na zgromadzeniach będę błogosławił Pana.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

"Pan miłuje prawo i sprawiedliwość". Przypomina nam o tym szczególnie wtedy, gdy zbieramy się przy ołtarzu dla ponowienia Ofiary Ciała i Krwi Jezusa. Wyraźmy gotowość postępowania w swoim życiu zgodnie z Prawem Pańskim. 

Boże, Ty dla zdrowia duszy poleciłeś nam opanować ciało, pomóż nam swoją łaską, abyśmy powstrzymywali się od grzechów * i odpowiedzieli w ten sposób na wymagania Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Wyznanie grzechów

Dn 9, 4b-10

Czytanie z Księgi proroka Daniela

O Panie, Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań.
Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całej ludności kraju.
U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach, jak to jest dziś u nas – mieszkańców Judy i Jerozolimy, i całego Izraela, u bliskich i dalekich, we wszystkich krajach, dokąd ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali.
Panie! Wstyd na naszych twarzach, naszych królów, naszych przywódców i naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Ale Pan, Bóg nasz, jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Przyznanie się do winy to początek naszego nawrócenia. Potem trzeba podjąć wysiłek, by rzeczywiście nastąpiła odmiana postępowania.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Dn 9, 4b-10  


Wyznanie grzechów

Pierwsze czytanie zawiera wstrząsające wyznanie win i grzechów popełnionych wobec Boga. Autor jest świadomy tego, że zwraca się do Boga pełnego majestatu, wielkiego i straszliwego, który jest wierny i dochowuje zawartych przymierzy. Tymczasem naród przymierza grzeszył, błądził, popełniał nieprawości, buntował się, odstępował od zachowywania przykazań. Ten krnąbrny naród nie słuchał proroków, przemawiających w imieniu Boga do królów, przywódców i całego narodu.
Autor zdaje sobie sprawę z tego, że niewola i rozproszenie Izraelitów były karą za niewierność wobec Boga. W imieniu swoich rodaków, pełen bólu, wyznaje popełnione grzechy. Liczy jednak na Boże miłosierdzie i ma nadzieję, że mimo wszystkich przewinień Bóg okaże swoją łaskawość.


Ps 79 (78), 5a i 8. 9. 11 i 13
(R.: por. Ps 103 [102], 10a)

Refren: Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów.

5Czy wiecznie będziesz się gniewał? *
8Nie pamiętaj nam win przodków naszych,
 niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie, *
 gdyż bardzo jesteśmy słabi.

Refren: Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów.

9Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, *
 dla chwały Twojego imienia;
 Wyzwól nas i odpuść nam grzechy *
 przez wzgląd na swoje imię.

Refren: Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów.

11Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie *
 i mocą Twego ramienia ocal na śmierć skazanych.
13My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody,
 będziemy wielbić Ciebie na wieki *
 i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.

Refren: Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów.


Por. J 6, 63c. 68c

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone

Łk 6, 36-38
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Pilnie słuchajmy ważnych pouczeń Mistrza i nie żałujmy potem wysiłku, aby zastosować je w życiu.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Łk 6, 36-38  

Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone

Pan Jezus wzywa nas w Ewangelii do okazywania w praktyce miłości względem bliźnich. Żąda bardzo wiele - mamy być miłosierni jak nasz Ojciec niebieski, a przecież Jego miłosierdzie jest bez granic. Jak postępujemy wobec bliźnich, taką otrzymamy odpłatę. Nie należy osądzać innych, nie wolno potępiać. Trzeba odpuszczać przewinienia bliźnim, aby i nasze występki mogły być odpuszczone.
Orędzie obydwu czytań bardzo jest aktualne w naszych czasach. Człowiek współczesny często nie chce uznać swojej winy wobec Boga i ludzi. Woli nie mówić i nie słyszeć o grzechu. Co dawniejsze pokolenia uważały za grzech bardzo ciężki, obecnie często w ogóle nie jest traktowane jako grzech. Jakże trudno też nieraz zdobyć się na przebaczenie doznanych krzywd, zapomnienie o urazach.
Do uznania swoich grzechów wzywa nas Kościół już na początku każdej Mszy świętej. W czasie Mszy św. kilkakrotnie przyznajemy się do swoich grzechów i przepraszamy za nie Boga. Przypominamy sobie, że to Jezus gładzi nasze grzechy. W okresie Wielkiego Postu powinniśmy szczególnie często uświadamiać sobie nasze grzechy, żałować za nie, przepraszać Boga, prosić o ich odpuszczenie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Boże, Ty nam pozwalasz uczestniczyć w świętych tajemnicach, przyjmij łaskawie nasze prośby * i uwolnij nas od pokus świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.10. Motywy wstrzemięźliwości

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia * jako ofiarę ku Twojej chwale, * bo one poskramiają naszą pychę * i otwierają nasze serca na potrzeby biednych. * Spiesząc im z pomocą naśladujemy Twoją dobroć.
Dlatego łącząc się z chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, jednym głosem wołając...
Łk 6, 36

Bądźcie miłosierni, * jak Ojciec wasz jest miłosierny.
 

Miłosierny Boże, niech ta Komunia oczyści nas z grzechów * i zapewni nam udział w radościach nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG