Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Środa, 20 marca 2019
II tydzień psałterza
II tydzień Wielkiego Postu

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 38, 22-23

Nie opuszczaj mnie, Panie, * Boże mój, nie oddalaj się ode mnie. * Spiesz mi na pomoc, * Panie, zbawienie moje.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Tu, przy ołtarzu Pańskim, czujemy się zawsze bezpieczni. Głębiej przeżywamy prawdę, że Bóg jest naszym wybawicielem ze wszystkich przeciwności, najpewniejszą ucieczką. Nie możemy jednak nigdy o tym zapomnieć, że tylko wtedy mamy prawo liczyć na Boże miłosierdzie, jeśli staramy się zasłużyć na nie swoim dobrym życiem. 

Wszechmogący Boże, zachowaj w Twoich wiernych gotowość do pełnienia dobrych uczynków, udziel im doczesnej pomocy * i doprowadź do życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Modlitwa prześladowanego Jeremiasza

Jr 18, 18-20

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Niegodziwi rzekli: «Chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza! Bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. Chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa!»
Usłysz mnie, Panie, i słuchaj głosu moich przeciwników! Czy złem za dobro się płaci? A oni wykopali dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem przed Tobą, aby się wstawiać za nimi, aby odwrócić od nich Twój gniew.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Prorok Jeremiasz otoczony przez swoich wrogów stał się figurą Chrystusa niewinnie prześladowanego i zasądzonego na śmierć. Uczmy się dochowywać Bogu wierności w przeciwnościach życia.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Jr 18, 18-20  


Modlitwa prześladowanego Jeremiasza

Prorocy byli powoływani po to, by przemawiać w imieniu Boga, by przypominać o Bogu i Jego przykazaniach, by wzywać do nawrócenia i pokuty. Swoje orędzie i wezwania kierowali nie tylko do ludu, lecz także do królów, przywódców, urzędników. Ponieważ mówili prawdę i nie ukrywali błędów, niejednokrotnie narażali się panującym i ludowi. Byli prześladowani, więzieni, groziła im nawet śmierć.
Prześladowanym był także wielki prorok Jeremiasz. Kochał on bardzo swoją ojczyznę i naród, chciał ich ratować, dlatego zarówno króla, jak i lud wzywał do zmiany postępowania. Ale jego nawoływania spotkały się z dezaprobatą, szyderstwami. Taki był los proroka.
W dzisiejszym czytaniu prześladowany Jeremiasz zwraca się w modlitwie do Boga. Z bólem serca wyznaje swoją niedolę. Prorok wstawiał się za ludem do Boga, chciał odwrócić Boży gniew. Spotkała go czarna niewdzięczność. Podobnie niewinnie, pomimo wielkiej miłości, będzie cierpiał później Jezus Chrystus.


Ps 31 (30), 5-6. 14. 15-16 (R.: 17b)

Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

5Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, *
 bo Ty jesteś moją ucieczką.
6W ręce Twoje powierzam ducha mego, *
 Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.

Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

14Słyszałem bowiem, jak wielu szeptało: *
 «Trwoga jest dokoła!»
 Przeciw mnie się gromadzą, *
 zamierzając odebrać mi życie.

Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

15Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, *
 i mówię: «Ty jesteś moim Bogiem».
16W Twoim ręku są moje losy, *
 wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.

Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.


J 8, 12

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie

Mt 20, 17-28
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.
On ją zapytał: «Czego pragniesz?»
Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».
Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?»
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».
Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.
Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Chrystus zapowiada śmierć krzyżową, którą podjął w duchu posłuszeństwa, aby przez uniżenie zbawić człowieka. Stąd ma prawo wzywać nas do ujawnienia życiem postawy służebnej.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Mt 20, 17-28  

Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie

Pan Jezus był największym z proroków i najwięcej wycierpiał. Spotkała Go obojętność ze strony rodaków, wrogość, nienawiść. W dzisiejszej Ewangelii zapowiada, że zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie, a oni skażą Go na śmierć, ukrzyżują, ale On trzeciego dnia zmartwychwstanie.
Trudno było nawet najbliższym uczniom Jezusa zrozumieć tę prawdę, że miał On cierpieć i umrzeć na krzyżu. Z większością swoich rodaków podzielali przekonanie, że Mesjasz przyjdzie przede wszystkim po to, by wyzwolić naród z niewoli i odbudować wspaniałe królestwo Dawida. Mieli nadzieję, że oni, jako najbliżsi współpracownicy Jezusa, zajmą w Jego królestwie wysokie stanowiska, najwyższe urzędy.
Pan Jezus stopniowo ich rozczarowywał. Mówił, że Jego królestwo jest inne, duchowe. Stwierdzał, że nie przyszedł na świat po to, by Mu służono - lecz aby służyć i oddać życie za innych. Jego uczniowie powinni Go naśladować. Nie ten jest naprawdę wielki, kto sprawuje władzę, lecz ten, kto służy braciom.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na dary, które Tobie składamy, i przez świętą wymianę dokonującą się w tej Ofierze * uwolnij nas z więzów grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.11. Owoce postu

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Ty przez post cielesny uśmierzasz wady, * podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając...
Mt 20, 28

Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, * lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
 

Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, niech Najświętszy Sakrament, w którym nam dałeś zadatek nieśmiertelności, * pomoże nam osiągnąć wieczne zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:


   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG