Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 30 marca 2019
III tydzień psałterza
III tydzień Wielkiego Postu

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 103, 2-3

Błogosław, duszo moja, Pana, * i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. * On odpuszcza wszystkie twoje winy.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Rozpoczynamy uczestniczenie w najdoskonalszej Ofierze, która też stanowi najlepszy sposób uczczenia Pana. Nie wolno jednak nigdy zapomnieć o tym, że musi ona mieć związek z naszym chrześcijańskim życiem. W sposób szczególny przypomina nam obowiązek miłowania. 

Obchodząc z radością doroczne przygotowanie do Wielkanocy, prosimy Cię, Boże, abyśmy coraz głębiej przeżywali misteria paschalne * i radowali się pełnią ich owoców. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Miłości pragnę, a nie krwawej ofiary

Oz 6, 1-6

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza

Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę przewiąże. Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Poznajmy, dążmy do poznania Pana; Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas, jak deszcz późny, co nasyca ziemię.
«Cóż ci mogę uczynić, Efraimie, co pocznę z tobą, Judo? Miłość wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem cię przez proroków, słowami ust mych pouczałem, a Prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Już prorocy Starego Testamentu przypominali, że Bóg bardziej pragnie miłości ze strony człowieka niż składania ofiar.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Oz 6, 1-6  


Miłości pragnę, a nie krwawej ofiary

Obydwa dzisiejsze czytania mają na uwadze prawdziwą i fałszywą pokutę. Czytanie z Księgi Ozeasza zawiera najpierw pieśń pokutną (w. 1-3), którą kapłani prawdopodobnie śpiewali podczas nabożeństwa pokutnego w świątyni. O wyznaniu win i nawróceniu mówi się w niej jedynie ubocznie (w. 1a i 3a). Zgodnie z ówczesnymi przekonaniami wystarczyło zaśpiewać pobożną pieśń pokutną i już można było oczekiwać od Boga ratunku i zbawienia. Prorok Ozeasz rozwiewa takie iluzje (w. 4-6). Owszem, Bóg jest gotów przebaczyć. Ale nie akceptuje On obrzędów liturgicznych, podczas których nic się nie dokonuje w człowieku. Bóg nie potrzebuje ofiar; żąda natomiast miłości i wierności przymierzu.


Ps 51 (50), 3-4. 18-19. 20-21a (R.: Oz 6, 6)

Refren: Miłości pragnę, nie krwawej ofiary.

3Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
 w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
4Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
 i oczyść mnie z grzechu mojego.

Refren: Miłości pragnę, nie krwawej ofiary.

18Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
 a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
19Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
 pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Refren: Miłości pragnę, nie krwawej ofiary.

20Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
 odbuduj mury Jeruzalem.
21Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, *
 dary i całopalenia.

Refren: Miłości pragnę, nie krwawej ofiary.


Por. Ps 95 (94), 8a. 7d

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.Przypowieść o faryzeuszu i celniku

Łk 18, 9-14
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:
«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”.
A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Przypowieść o faryzeuszu i celniku poucza nas o nieskończonym miłosierdziu Boga i każe nam otoczyć miłością wszystkich naszych braci, nawet błądzących.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Łk 18, 9-14  

Przypowieść o faryzeuszu i celniku

Przypowieść o faryzeuszu i celniku zaadresowana jest do ludzi, którzy przekonani są o własnej doskonałości, np. do chrześcijan, którzy wypełniają religijne praktyki i pogardzają innymi (Łk 18, 9); do ludzi pobożnych, którzy chcieliby wystawiać Bogu rachunek za swoje pobożne uczynki. Ten zostanie uznany przez Boga ("wróci jako sprawiedliwy do domu"), kto straci pewność co do własnej doskonałości. Celnik wie tylko tyle o sprawiedliwości, że jej nie posiada, i poleca się łasce Bożej. Należy on do starotestamentalnych ubogich, którzy łakną i pragną sprawiedliwości pochodzącej od Boga.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Boże, Ty udzielasz łaski, dzięki której z oczyszczoną duszą możemy uczestniczyć w Twojej Ofierze, * spraw, abyśmy gorliwie się przygotowali na uroczysty obchód jej ustanowienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.11. Owoce postu

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Ty przez post cielesny uśmierzasz wady, * podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając...
Łk 18, 13

Celnik stał z daleka, * bił się w piersi i mówił: * Boże, miej litość dla mnie grzesznika.
 

Miłosierny Boże, spraw, abyśmy z głęboką czcią zbliżali się do Najświętszego Sakramentu, którym nas nieustannie posilasz, * i przyjmowali go zawsze z żywą wiarą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:


   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG