2603w2  
2603p
2603w1
2603w2

W zakonie kamedułów:

Kolor szat:
Czwartek, 26 marca 2020
BŁ. TOMASZA Z COSTACCIARO
Wspomnienie dodatkowe

KARTKA

CZYTANIA

PATRON DNIA

Bł. Tomasz z Costacciaro
WEZWANIE - LG


GODZINA CZYTAŃ - LG

gc_czyt3 - OK
gc_resp3 - OK
JUTRZNIA - LG
W zakonie kamedułów:

Kolor szat:
Czwartek, 26 marca 2020
BŁ. TOMASZA Z COSTACCIARO
Wspomnienie dodatkowe