Tu jesteś:




Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

W zakonie kamedułów:

Kolor szat:
Czwartek, 26 marca 2020
BŁ. TOMASZA Z COSTACCIARO
Wspomnienie dodatkowe

Czytania liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.

Mojżesz wstawia się za ludem

Wj 32, 7-14

Czytanie z Księgi Wyjścia

Pan rzekł do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: „Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”».
I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: «Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól Mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem».
Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: «Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie: „W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i zgładzić z powierzchni ziemi”? Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: „Uczynię potomstwo wasze tak licznym jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki”».
Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


W czasie długiej drogi do Ziemi Obiecanej Żydzi wielokrotnie buntowali się przeciw Bogu. W takich chwilach Mojżesz błagał Pana o miłosierdzie. Pytajmy siebie: na ile jesteśmy wierni naszemu chrześcijańskiemu powołaniu?

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Wj 32, 7-14  


Mojżesz wstawia się za ludem

W czasie, gdy Mojżesz przebywał na Górze Synaj i rozmawiał z Bogiem, lud zgromadzony u podnóża góry zrobił sobie bożka: złotego cielca (Wj 32, 1-6). Osąd Boga jest surowy (w. 7-10); nie chce już być Bogiem tego ludu, a do Mojżesza mówi: "twój lud". Mojżesz staje się teraz, jak niegdyś Abraham (Rdz 18, 16-32), wielkim orędownikiem. Odważył się przypomnieć Bogu o przymierzu zawartym z Abrahamem i jego potomstwem, tak jak Abraham przypomniał Mu niegdyś Jego sprawiedliwość (Rdz 18, 25). I Bóg pozwala się przeprosić.
Ale czy Bóg może być rozgniewany (w. 10)? Czy Bóg może żałować (w. 14)? Biblia mówi w taki sposób o Panu Bogu, w jaki mówi się w podobnej sytuacji o człowieku. Tylko na ludzki sposób może nam powiedzieć, jak wielki jest Bóg - w swoim gniewie i w swej przebaczającej miłości.


Ps 106 (105), 19-20. 21-22. 23 (R.: por. 4)

Refren: Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą.

19U stóp Horebu zrobili cielca *
 i pokłon oddawali bożkowi ulanemu ze złota.
20Zamienili swą Chwałę *
 na podobieństwo cielca jedzącego siano.

Refren: Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą.

21Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił, *
 który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie,
22rzeczy przedziwnych w krainie Chamitów, *
 zdumiewających nad Morzem Czerwonym.

Refren: Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą.

23Postanowił ich zatem wytracić, *
 gdyby nie Mojżesz, Jego wybraniec.
 On wstawił się do Niego, *
 aby odwrócić Jego gniew niszczący.

Refren: Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą.


Por. J 3, 16

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Tak Bóg umiłował świat,
               że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.



Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście

J 5, 31-47
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Żydów:
«Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że świadectwo, które o Mnie wydaje, jest prawdziwe.
Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem.
Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także Jego słowa, trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście Temu, którego On posłał.
Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?
Nie sądźcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?»

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Również za czasów Chrystusa wielu żydów sprzeciwiało się Bogu, odrzucając posłanego na świat Mesjasza. Prośmy często o łaskę wiernego trwania przy Chrystusie.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

J 5, 31-47  

Nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie

Dzisiejsza Ewangelia jest dalszym ciągiem mowy Pana Jezusa czytanej wczoraj. Po uzdrowieniu paralityka w szabat Jezus wyminął roszczenie do tego, że jest ważniejszym od szabatu i Boga nazywał swoim Ojcem (J 5, 17-18). W jaki sposób mógł to udowodnić? Zgodnie z Prawem trzeba było dwóch świadków, żeby uwierzytelnić swoją wypowiedź wobec sądu. Jezus wymienia swoich świadków: Jana Chrzciciela, niebieskiego Ojca i pisma Starego Testamentu. Rozstrzygającym jest świadectwo Ojca (w. 36-38), które powinno być usłyszane w słowach Syna i dostrzeżono w Jego czynach. Oskarżony Jezus w trakcie tej mowy niepostrzeżenie przyjmuje rolę oskarżyciela i sędziego.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 



Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG