Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 7 kwietnia 2019
I tydzień psałterza
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.

oprac. Marta Żelazowska

 

W:
W krzyżu cierpienie
Pd:
Oto święte ciało Pana
K:
Jam jest chlebem żywym
U:
Ciebie będę, Boże prawy
Z:
Wisi na krzyżu


Ps 43, 1-2

Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie * i broń mojej sprawy przeciw ludowi nie znającemu litości, * wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego, * Ty bowiem, Boże, jesteś moją ucieczką.

Ps 42, 1-3

 

Iudica me Deus, et discérne causam meam de gente non sancta: ab hómine iníquo et dolóso éripe me: quia tu es Deus meus, et fortitúdo mea.
Emítte lucem tuam, et veritátem tuam: ipsa me deduxérunt, et adduxérunt in montem sanctum tuum, et in tabernácula tua.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Im bliżej jesteśmy Wielkanocy, tym potężniej przemawia do nas Boże miłosierdzie. Bóg jest niewyczerpany w okazywaniu dobroci. Chrystus nie rzucił kamieniem potępienia nawet na niewiastę, którą pochwycono na cudzołóstwie.
Nie odczytujemy jednak nigdy tego jako zachęty do kroczenia drogą grzechu. Boże miłosierdzie jest dla nas wezwaniem, by tę drogę porzucić, wyrażając szczery żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy. Korzystając zatem z Bożej dobroci, nastawiamy się na to, by wybrać drogę sprawiedliwości.


OPUSZCZA SIĘ HYMN Chwała na wysokości Bogu... 

Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, * który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Obietnica nowego wyzwolenia

Iz 43, 16-21

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody; który wyprowadził wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci.
«Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej; pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Przypominając znaki, jakie towarzyszyły wyjściu Izraela z Egiptu, prorok Izajasz zapowiada nowy lud, który dozna szczególnej opieki ze strony Boga. Mówi więc o ludzie Bożym Nowego Przymierza.


Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a)

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

1Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
 wydawało się nam, że śnimy.
2Usta nasze były pełne śmiechu, *
 a język śpiewał z radości.

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

 Mówiono wtedy między narodami: *
 «Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
3Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
 i radość nas ogarnęła.

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

4Odmień znowu nasz los, o Panie, *
 jak odmieniasz strumienie na Południu.
5Ci, którzy we łzach sieją, *
 żąć będą w radości.

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

6Idą i płaczą, *
 niosąc ziarno na zasiew,
 lecz powrócą z radością, *
 niosąc swoje snopy.

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Ps 142, 9-10; Ps 17, 48-49

 

Eripe me, Dómine, de inimícis meis: doce me fácere voluntátem tuam.
Liberátor meus, Dómine, de géntibus iracúndis: ab insurgéntibus in me exaltábis me: a viro iníquo erípies me.


Upodabniając się do śmierci Chrystusa,
dojdę do powstania z martwych

Flp 3, 8-14

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:
Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana.
Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim – nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze – przez poznanie Go: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach – w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.
Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa.
Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Wpatrzeni w przykład Apostoła, podejmujemy wytrwale pracę nad sobą, aby ściślej jednoczyć się z Chrystusem, a przez Niego z Bogiem.


Jl 2, 13bc

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nawróćcie się do Boga waszego,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Ps 128, 1-4

 

Sæpe expugnavérunt me a iuventúte mea.
Dicat nunc Israel: sæpe expugnavérunt me a iuventúte mea.
Etenim non potuérunt mihi: supra dorsum meum fabricavérunt peccatóres.
Prolongavérunt iniquitátem sibi: Dóminus iustus concídet cervíces peccatórum.


Od tej chwili już nie grzesz

J 8, 1-11
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich.
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.
Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi.
Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku.
Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Miłosierdzie Boże naprawdę nie zna granic. Nie wolno jednak nigdy zapomnieć o upomnieniu Chrystusa: "Idź, ale od tej chwili już nie grzesz".


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Bogu, którzy przywraca nam życie, przedstawmy naszą modlitwę:
  • Za wszystkie dzieci Kościoła, aby żyły w jedności i pokoju.
  • O powołania kapłańskie i zakonne, aby nigdy nie zabrakło chętnych do głoszenia Ewangelii i udzielania sakramentów.
  • Za ludzi żyjących daleko od Chrystusa, aby odkryli w sobie pragnienie prawdy i odnaleźli ją w Bogu.
  • Za katechumenów - o odwagę pójścia za Chrystusem.
  • Za naszych zmarłych, aby z radością weszli na ucztę paschalną.
  • Za nas wszystkich, abyśmy umieli wybierać dobro w każdej sytuacji.
Boże, obdarz nas swoją łaską, bo bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Wysłuchaj nas, wszechmogący Boże, i przez tę Ofiarę oczyść z grzechów swoich wiernych, * którym dałeś poznać prawdy chrześcijańskiej wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 118, 7. 10. 17. 25


 

Confitébor tibi, Dómine, in toto corde meo: retríbue servo tuo: vivam, et custódiam sermónes tuos: vivífica me secúndum verbum tuum, Dómine. 

Jeśli odczytano Ewangelię z roku A przy okazji scrutinium katechumenów - prefacja nr 16. W pozostałych przypadkach - jedna z poniższych prefacji do wyboru:


8. Duchowe znaczenie Wielkiego Postu

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Albowiem pozwalasz Twoim wiernym * co roku z oczyszczoną duszą * radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, * aby gorliwie oddając się modlitwie * i dziełom miłosierdzia, * przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia * osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego.
Dlatego z Aniołami i Archaniołami * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...

albo:

9. Odnowienie przez pokutę

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, * abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań * i wśród spraw doczesnych * troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 2

 

Chrystus jako dobry pasterz zastawia dla nas w Eucharystii stół, na którym znajdują się wspaniałe dary. Pragnie, abyśmy z nich jak najobficiej skorzystali. Przez żywą wiarę otwórzmy szeroko nasze serca na Boże działanie, zwłaszcza teraz, gdy zbliżamy się do kulminacyjnego punktu sprawowania Eucharystii.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 2

 

Ożywieni wiarą, pragniemy na wzór Apostola Pawła zdążać ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa nas w górę w Chrystusie Jezusie. Prośmy zatem Ojca niebieskiego, aby na tej drodze zachował nas od złego: Ojcze nasz...J 8, 10-11

Niewiasto, nikt ciebie nie potępił? * Nikt, Panie. * I ja ciebie nie potępiam, * od tej chwili już nie grzesz.

Io 8, 10. 11

 

Nemo te condemnávit, múlier? Nemo, Dómine. Nec ego te condemnábo: iam ámplius noli peccáre. 

Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zawsze byli żywymi członkami Chrystusa, * którego Ciało i Krew przyjmujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 2

 

Za chwilę wrócimy do świata pełnego pokus. Wzmocnieni jednak uczestnictwem w tej Eucharystii, starajmy się wytrwać w dobrym, pamiętając o tym, że z nami jest Jezus i do Niego należy ostateczne zwycięstwo.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:


   •  Grzegorz Chrzanowski OP: Oto Ja dokonuję rzeczy nowej
   •  Michael J. Dodds OP: Przepaść miłosierdzia
   •  Krzysztof Popławski OP: Jeszcze może się przydarzyć
   •  Michał Paluch OP: Ostatnie słowo
   •  Janina Wacławska OP: Umrzeć, by się narodzić
   •  Stacja7.pl: Czas przeszły dokonany
   •  Orygenes+: Kobieta cudzołożna
   •  ks. Leszek Smoliński: Bóg, który zbawia
   •  Piotr Blachowski: Poszanowanie
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Uwolnienie od kamieni
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Lustro dla potworów
   •  ks. Roman Kempny: Świadectwo miłości Boga
   •  ks. Jan Dzielny: Wina sędziów
   •  ks. Tomasz Horak: Idź, a od tej chwili już nie grzesz!
   •  ks. Maciej Szczepaniak: Nie potępiam
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Kto z was jest bez grzechu?
   •  ks. Adam Raczkowski: Bóg patrzy na serce
   •  ks. Janusz Mastalski: Wychowawczy dialog
   •  ks. Rafał Buchinger: Ludzkie oblicze Boga
   •  ks. Jerzy Jastrzębski: Bóg wszystko odnawia
   •  ks. Andrzej Kielian: Naprawić świat
   •  ks. Rafał Pasternak SDS: Pozostali we dwoje
   •  ks. Jacek Wawrzyniak SDS: Tajemnica nieprawości
   •  ks. Kazimierz Kubat SDS: Kto z was jest bez grzechu...

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG