Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Wtorek, 9 kwietnia 2019
I tydzień psałterza
V tydzień Wielkiego Postu

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 27, 14

Oczekuj Pana, bądź mężny, * nabierz odwagi i oczekuj Pana.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Ustanawiając eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, utrwalił w niej Pan Jezus na całe wieki Ofiarę Krzyża (KL, n. 47). Stąd ołtarz możemy słusznie nazwać Kalwarią. Przy nim ciągle na nowo staje przed nami miłość Boga, który dał swojego Syna i zawsze czeka na miłość z naszej strony. 

Wszechmogący Boże, daj nam wytrwale pełnić Twoją wolę, aby w naszych czasach lud Tobie służący * wzrastał w liczbę i zasługi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Wąż miedziany znakiem ocalenia

Lb 21, 4-9

Czytanie z Księgi Liczb

Od góry Hor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom; podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: «Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny».
Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: «Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże». I wstawił się Mojżesz za ludem.
Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: «Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu». Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Wąż miedziany sporządzony na rozkaz Mojżesza i zawieszony na palu stał się figurą Chrystusowego krzyża, przez który dokonało się nasze zbawienie.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Lb 21, 4-9  


Wąż miedziany znakiem ocalenia

Dzisiejsze pierwsze czytanie opisuje wydarzenia, jakie miały miejsce podczas wędrówki Izraelitów przez pustynię Synaj. Lud stracił cierpliwość, znowu buntował się przeciw Bogu i Mojżeszowi: "Czemu wyprowadziliście mas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny".
Na Izraelitów spadła plaga węży, które ich kąsały i były przyczyną ich śmierci. Bóg ratuje ich od śmierci ze względu na skruchę ludu, wstawiennictwo Mojżesza (w. 7) i wiarę tych, którzy spoglądali na miedzianego węża.
Wąż miedziany wiszący na wysokim palu jest typem (i zapowiedzią) Chrystusa wiszącego na krzyżu. Spojrzenie na węża ratowało Izraelitów od śmierci; wiara w Chrystusa ratuje wszystkich ludzi od śmierci wiecznej. W Ewangelii według Jana Pan Jezus wypowiada słowa: "A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne" (J 3, 14).


Ps 102 (101), 2-3a i 3cd. 16-17.
18-19. 20-21 (R.: por. 2)

Refren: Wysłuchaj, Panie, mojego wołania.

2Panie, wysłuchaj modlitwę moją, *
 a moje wołanie niech przyjdzie do Ciebie.
3Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza
 nakłoń ku mnie Twe ucho, *
 w dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj!

Refren: Wysłuchaj, Panie, mojego wołania.

16Poganie będą się bali imienia Pana, *
 a Twej chwały wszyscy królowie ziemi,
17bo Pan odbuduje Syjon *
 i ukaże się w swym majestacie.

Refren: Wysłuchaj, Panie, mojego wołania.

18Pan przychyli się ku modlitwie opuszczonych *
 i nie odrzuci ich modłów.
19Należy to zapisać dla przyszłych pokoleń, *
 lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.

Refren: Wysłuchaj, Panie, mojego wołania.

20Spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, *
 popatrzył z nieba na ziemię,
21aby usłyszeć jęki uwięzionych, *
 aby skazanych na śmierć uwolnić.

Refren: Wysłuchaj, Panie, mojego wołania.Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.Gdy wywyższycie Syna Człowieczego,
poznacie, że Ja Jestem

J 8, 21-30
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie».
Mówili więc Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?»
A On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych».
Powiedzieli do Niego: «Kimże Ty jesteś?»
Odpowiedział im Jezus: «Przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego». A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.
Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba».
Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Chrystus podwyższony na krzyżu pragnie wszystkich pociągnąć ku sobie. Obyśmy nigdy nie stawiali Mu oporu.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

J 8, 21-30  

Gdy wywyższycie Syna Człowieczego,
poznacie, że Ja jestem

Rozdźwięk pomiędzy Panem Jezusem i faryzeuszami staje się coraz głębszy. "Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego" (J 8, 19). Dyskusje są coraz ostrzejsze, coraz wyraźniej wyznaje Jezus, kim jest. W rozdziale ósmym aż trzy razy objawia się używając formuły: "Ja jestem" (w. 12. 24. 28); przy użyciu tej samej formuły objawiał się Bóg w Starym Testamencie. Ci, którzy nie przyjmują tego objawienia, zasługują na sąd: "pomrzecie w grzechach waszych" (czyli z powodu waszych grzechów).
Przeciwieństwo pomiędzy "niskościami" i "wysokościami", pomiędzy "tym światem" i "nie tym światem" nie będzie jednak wieczne. Jezus właśnie po to przyszedł na świat, aby przynieść mu światło, a także prawdę, życie, miłość Boga. Odda On swoje życie, aby po Jego wywyższeniu ludzie spoglądali na Niego i rzeczywiście Go "szukali".


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Miłosierny Boże, składamy Tobie przebłagalną Ofiarę, abyś litościwie odpuścił nam grzechy * i sam pokierował niestałymi sercami. Przez Chrystusa, Pana naszego.17. Potęga Krzyża

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Przez Mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, * który może odtąd wychwalać Twoją wielkość. * Na Krzyżu dokonał się sąd nad światem * i zajaśniała potęga Chrystusa Ukrzyżowanego.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając...
J 12, 32

Gdy zostanę wywyższony nad ziemię, * przyciągnę wszystkich do siebie.
 

Wszechmogący Boże, spraw, aby wytrwały udział w Twoich misteriach * zbliżał nas do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:


   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG