1304p  
1304p
1304w

Kolor szat:
Sobota, 13 kwietnia 2019
I tydzień psałterza
V tydzień Wielkiego Postu

Kolor szat:
Sobota, 13 kwietnia 2019
II tydzień psałterza
NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJKolor szat:
Sobota, 13 kwietnia 2019
I tydzień psałterza
V tydzień Wielkiego Postu

Kolor szat:
Sobota, 13 kwietnia 2019
II tydzień psałterza
NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 
 
 
Die 13 aprilis A.D. 2019
Hebdomada sancta
DOMINICA IN PALMIS DE PASSIONE DOMINI