1404  

Kolor szat:
Niedziela, 14 kwietnia 2019
II tydzień psałterza
NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJKolor szat:
Niedziela, 14 kwietnia 2019
II tydzień psałterza
NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 
Die 14 aprilis A.D. 2019
Hebdomada sancta
DOMINICA IN PALMIS DE PASSIONE DOMINI