1504  

Kolor szat:
Poniedziałek, 15 kwietnia 2019
II tydzień psałterza
WIELKI PONIEDZIAŁEKKolor szat:
Poniedziałek, 15 kwietnia 2019
II tydzień psałterza
WIELKI PONIEDZIAŁEK 
Die 15 aprilis A.D. 2019
Hebdomada sancta
Feria secunda