Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Poniedziałek, 15 kwietnia 2019
II tydzień psałterza
WIELKI PONIEDZIAŁEK

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


por. Ps 35, 1-2; 140, 8

Rozpraw się, Panie, z tymi, którzy mnie krzywdzą, * uderz na moich napastników. * Chwyć puklerz i tarczę i powstań mi na pomoc, * Panie, potężny mój Wybawicielu.

Ps 34, 1-3 et Ps 139, 8

Iudica Dómine nocéntes me, expúgna impugnántes me, apprehénde arma et scutum, et exsúrge in adiutórium meum, Dómine, virtus salútis meæ.
Effúnde frámeam, et conclúde advérsus eos qui persequúntur me: dic ánimæ meæ: Salus tua ego sum.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Już niewiele czasu dzieli nas od wielkiej tajemnicy Śmierci i Zmartwychwstania Pana. Pragniemy dobrze się przygotować na jej przeżycie, dlatego coraz lepiej uświadamiamy sobie, że przez Ofiarę Syna Bożego przyszło zbawienie dla świata. Najlepszym wszakże przygotowaniem jest oczyszczenie swojego serca z przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 

Wszechmogący Boże, z powodu własnej słabości upadamy w grzechy, daj nam nowe życie * przez zasługi męki Twojego Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Sługa Boży ofiarowany za zbawienie świata

Iz 42, 1-7

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan:
«Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy».
Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą.
«Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Sługa Boży, o którym mówi prorok, to Mesjasz-Jezus Chrystus. Wspaniale wykonał zleconą Mu misję i wzywa nas do wypełnienia chrześcijańskiego powołania.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Iz 42, 1-7  


Sługa Boży ofiarowany za zbawienie świata

Pieśń Iz 42, 1-9 mówi o powołaniu tajemniczej postaci "Sługi". Opisują Go cztery "pieśni Sługi Pańskiego": Iz 42, 1-9; 49, 1-7; 50, 4-11; 52, 13 - 53, 12. Przedstawiają one Kogoś, kto pochodzi z Izraela i kto w szczególny sposób wypełnia zbawcze plany Boże (czwarta pieśń rozważa i ukazuje cierpienia Sługi Pańskiego).
"Sługa Pański" jest wybrany przez Boga, napełniony Jego Duchem. W pierwszej pieśni (dzisiejsze czytanie) Sługa otrzymuje zadanie głoszenia wszystkim narodom wierności i miłosierdzia Bożego. Ma on ogłosić nowe Prawo religijne dla wszystkich narodów, być światłością dla narodów, przynieść ludziom dobra mesjańskie i zbawienie.
Nowy Testament uważa, że wypowiedzi o "Słudze Pańskim" wypełniły się w osobie Jezusa. Głos Boży podczas chrztu Pana Jezusa (Łk 3, 22) nawiązuje wyraźnie do Iz 42, 1. Sam Chrystus po Ostatniej Wieczerzy, a przed udaniem się do Ogrójca, zacytował słowa z Iz 53, 12: "Zaliczony został do złoczyńców" stwierdzając, że to, co zostało napisane, musi się spełnić na Nim (Łk 22, 37). W ten sposób Chrystus utożsamił się ze Sługą, który miał cierpieć za ludzkie grzechy.


Ps 27 (26), 1bcde. 2. 3. 13-14 (R.: 1b)

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

1Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
 kogo miałbym się lękać?
 Pan obrońcą mego życia, *
 przed kim miałbym czuć trwogę?

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

2Gdy mnie osaczają złoczyńcy, *
 którzy chcą mnie pożreć,
 oni sami, moi wrogowie i nieprzyjaciele, *
 chwieją się i padają.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

3Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, *
 moje serce nie poczuje strachu.
 Choćby napadnięto mnie zbrojnie, *
 nawet wtedy ufność swą zachowam.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

13Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
 w krainie żyjących.
14Oczekuj Pana, bądź mężny, *
 nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Ps 34, 23. 3


Exsúrge Dómine, et inténde iudícium meum, Deus meus, et Dóminus meus, in causam meam.
Effúnde frámeam, et conclúde advérsus eos qui me persequúntur.Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Witaj, nasz Królu i Zbawicielu,
Ty sam zlitowałeś się nad grzesznymi.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.Namaszczenie w Betanii

J 12, 1-11
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku.
Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z Jego uczniów, ten, który Go miał wydać: «Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?» Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano.
Na to rzekł Jezus: «Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, Mnie zaś nie zawsze macie».
Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Chrystus mówi dziś o swoim pogrzebie. Z pełną świadomością idzie na śmierć krzyżową, po której nastąpi zmartwychwstanie. W ten sposób przyniesie zbawienie światu.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

J 12, 1-11  

Namaszczenie w Betanii

W Ewangelii według świętego Jana namaszczenie Jezusa w Betanii umieszczone jest przed opisem Jego wjazdu do Jerozolimy, na sześć dni przed Paschą. Jan wspomina, że obecnym był wówczas także Łazarz; podaje też imię niewiasty, która Jezusowi namaściła nogi (Maria). Według Jana Judasz Iskariota zgłosił swe zastrzeżenia co do potrzeby czynu miłości dokonanego przez Marię, ponieważ żal mu było pieniędzy. Sama Maria niewiele zdawała sobie sprawy z proroczej wymowy swego czynu. Jak arcykapłan Kajfasz więcej powiedział niż wiedział (J 11, 49-50), tak Maria więcej uczyniła niż mogła zrozumieć: spontaniczną miłością uczciła Jezusa jako Króla, który świadomie zbliża się ku śmierci, która przyniesie ludziom zbawienie.
Wskrzeszenie Łazarza oraz namaszczenie w Betanii należą do ostatnich wydarzeń z życia Pana Jezusa. Przywódcy narodu postanowili już zabić Jezusa. Arcykapłan Kajfasz wypowiedział wówczas znamienne słowa: "Lepiej jest, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród" (J 11, 50). Arcykapłani postanowili zresztą stracić także Łazarza, gdyż dzięki temu cudowi wielu Żydów uwierzyło w Jezusa. Nic o tym nie wiemy, czy ten zamiar został zrealizowany. Będzie jednak urzeczywistniony wobec Chrystusa. Wypadki potoczą się już teraz szybko. Pan Jezus wie o tym wszystkim. Zapowiadał swoją mękę i świadomie zdążał do Jerozolimy, gdzie miał umrzeć. Namaszczenie w Betanii Pan Jezus uważa za swoje namaszczenie pogrzebowe (J 12, 7). Wiedział, że po Jego śmierci nie będzie czasu na dokładne namaszczenie, zgodnie z przepisami, i dlatego tak interpretował uczynek Marii.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Miłosierny Boże, wejrzyj na sakramentalną Ofiarę przez nas składaną, i spraw, aby męka Chrystusa, przez którą uwolniłeś nas od potępienia, * przyniosła nam życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 142, 9-10Eripe me de inimícis meis, Dómine, ad te confúgi, doce me fácere voluntátem tuam, quia Deus meus es tu.


18. Zwycięstwo Męki

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Zbliżają się dni Jego zbawczej Męki * i chwalebnego Zmartwychwstania, * dni, w których czcimy zwycięstwo Chrystusa * nad złym duchem * i wspominamy misterium naszego Odkupienia.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając...
Ps 102, 3

Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza * w dniu mego utrapienia. * Nakłoń ku mnie Twe ucho * w dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj.

Ps 34, 26


Erubéscant et revereántur simul, qui gratulántur malis meis, induántur pudóre et reveréntia, qui malígna loquúntur sum me. 

Panie, nasz Boże, nawiedź swoich wiernych i otocz czujną miłością ich serca, uświęcone przez Eucharystię, aby z Twoją pomocą strzegli zbawiennych darów, * któ­re otrzymali dzięki Twojemu miłosierdziu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:


   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG