1704  

Kolor szat:
Środa, 17 kwietnia 2019
II tydzień psałterza
WIELKA ŚRODAKolor szat:
Środa, 17 kwietnia 2019
II tydzień psałterza
WIELKA ŚRODA 
Die 17 aprilis A.D. 2019
Hebdomada sancta
Feria quarta