Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Kolor szat:
Czwartek, 18 kwietnia 2019
 
WIELKI CZWARTEK WIECZERZY PAŃSKIEJ

Teksty liturgii
Mszy Wieczerzy Pańskiej

Obrzędy wstępne i liturgia Słowa


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.

Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościoła w Wielki Czwartek nie wolno odprawiać Mszy świętych bez udziału ludu. W godzinach wieczornych, w najbardziej odpowiedniej porze, odprawia się Mszę Wieczerzy Pańskiej z pełnym uczestnictwem całej miejscowej wspólnoty. Kapłani, którzy koncelebrowali Mszę z poświęceniem Krzyżma albo odprawiali już dzisiaj Mszę ze względu na pożytek wiernych (w sytuacjach wyjątkowych), mogą powtórnie koncelebrować Mszę wieczorną. Jeśli domaga się tego potrzeba duszpasterska, miejscowy ordynariusz może zezwolić na odprawienie w porze wieczornej drugiej Mszy św. w kościołach i kaplicach publicznych lub półpublicznych; w razie konieczności może zezwolić na odprawienie Mszy w godzinach porannych, lecz tylko dla tych wiernych, którzy w żaden sposób nie mogą wziąć udziału w głównej Mszy wieczornej.
Komunii świętej można dziś udzielać wiernym jedynie podczas Mszy św., natomiast chorym wolno ją zanieść o każdej porze dnia. Należy im przypomnieć ustanowienie Najświętszego Sakramentu i zachęcić do duchowej łączności z wieczorną Mszą św.

Tabernakulum ma być puste. Do Komunii świętej duchowieństwa i wiernych na dziś i na jutro należy podczas tej Mszy świętej konsekrować odpowiednią ilość chleba. Konsekruje się dziś także hostię przeznaczoną do wystawienia w Grobie Pańskim.oprac. Marta Żelazowska

 

W:
Chwałą naszą jest Krzyż
Umywanie nóg:
Przykazanie nowe daję wam
Pd:
Ubi caritas
K:
Pan wieczernik przygotował
 
Witam Cię, witam
U:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Procesja:
Sław, języku, tajemnicępor. Ga 6, 14

Chlubimy się krzyżem naszego Pana, Jezusa Chrystusa. * W Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, * przez niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.

Cf. Gal 6, 14; Ps 66

 

Nos autem gloriári opórtet, in cruce Dómini nostri Iesu Christi, in quo est salus, vita, et resurréctio nostra, per quem salváti et liberáti sumus.
Deus misereátur nostri, et benedícat nobis: illúminet vultum suum super nos, et misereátur nostri.


Śpiewa się hymn Chwała na wysokości Bogu, w czasie którego uderza się we wszystkie dzwony i dzwonki w kościele. Po zakończeniu hymnu milkną one aż do Wigilii Paschalnej.


 

Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę najświętszej Wieczerzy, podczas której Twój Jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową wiekuistą Ofiarę i Ucztę swojej miłości; * spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Przepisy o wieczerzy paschalnej

Wj 12, 1-8. 11-14

Czytanie z Księgi Wyjścia

Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: «Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak:
„Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, i chleby przaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami.
Tak zaś spożywać go będziecie: biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana.
Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan. Krew posłuży wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską.
Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto”».

Oto słowo Boże.


Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18
(R.: por. 1 Kor 10, 16)

Refren: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.

12Czym się Panu odpłacę *
 za wszystko, co mi wyświadczył?
13Podniosę kielich zbawienia *
 i wezwę imienia Pana.

Refren: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.

15Cenna jest w oczach Pana *
 śmierć Jego wyznawców.
16Jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy, *
 Ty rozerwałeś moje kajdany.

Refren: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.

17Tobie złożę ofiarę pochwalną *
 i wezwę imienia Pana.
18Wypełnię me śluby dla Pana *
 przed całym Jego ludem.

Refren: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.

Ps 144, 15-16

 

Oculi ómnium in te sperant, Dómine, et tu das illis escam in témpore opportúno.
Aperis manum tuam, et imples omne ánimal benedictióne.


Ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie kielich,
śmierć Pana głosicie

1 Kor 11, 23-26

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!» Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!»
Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie.

Oto słowo Boże.


J 13, 34

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Daję wam przykazanie nowe,
               abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Mal 1, 11; Prov 9, 5

 

Ab ortu solis usque ad occássum, magnum est nomen meum in géntibus.
Et in omni loco sacrificátur, et offértur nómini meo oblátio munda, quia magnum est nomen meum in géntibus.
Veníte, comédite panem meum, et bíbite vinum, quod míscui vobis.


Do końca ich umiłował

J 13, 1-15
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.
W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.
Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał».
Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!»
Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».
A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem».

Oto słowo Pańskie.Po Ewangelii powinna nastąpić homilia. Należy wyjaśnić w niej główne tajemnice, które wspomina się w tej Mszy świętej, a mianowicie: ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa oraz Chrystusowe przykazanie braterskiej miłości. Propozycje komentarzy...

Po homilii, tam, gdzie względy duszpasterskie za tym przemawiają, odbywa się obrzęd umywania nóg.Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:   •  Maciej Roszkowski OP: Gest miłości
   •  Luc-Thomas Somme OP: Gest miłości
   •  Jakub Kruczek OP: Dałem wam przykład
   •  ks. Marek Gilski: Pomoc na najtrudniejsze sytuacje
   •  ks. Stanisław Saletnik: Do końca nas umiłował
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Eucharystyczna oferta
   •  ks. Piotr Andryszczak: Pośrednik między Bogiem a ludźmi
   •  ks. Tomasz Jelonek: Miłość
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Krew Chrystusa

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin - © Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum