Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Kolor szat:
Czwartek, 18 kwietnia 2019
 
WIELKI CZWARTEK WIECZERZY PAŃSKIEJ

Teksty liturgii
Mszy Wieczerzy Pańskiej

Umywanie nóg


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.

Ministranci prowadzą wybranych dwanaście osób do ław przygotowanych w odpowiednim miejscu. Kapłan, jeśli trzeba, zdejmuje ornat i podchodzi do każdej z osób, polewa wodą jej stopy i wyciera je z pomocą ministrantów.
W tym czasie śpiewa się antyfony lub inne odpowiednie pieśni:


por. J 13, 4. 5. 15

Gdy Pan wstał od wieczerzy, nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi; taki przykład im zostawił.

Cf. Io 13, 4-5. 15

 

Postquam surréxit Dominus a cena, misit aquam in pelvim, cœpit laváre pedes discipulórum: hoc exémplum relíquit eis.

Io 13, 12-13. 15

 

Dominus Iesus postquam cenávit cum discípulis suis, lavit pedes eórum, et ait illis: Scitis quid fécerim vobis, ego Dóminus et Magíster? Exémplum dedi vobis, ut et vos ita faciátis.


J 13, 6. 7. 8

W. Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną.
K. Jezus podszedł do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego:
W. Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną.
K. Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział.
W. Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną.

Io 13, 6-8

 

R. Dómine, tu mihi lavas pedes? Respóndit Iesus et dixit ei: Si non lávero tibi pedes, non habébis partem mecum.
V. Venit ergo ad Simónem Petrum et dixit ei Petrus:
R. Dómine, tu mihi lavas pedes? Respóndit Iesus et dixit ei: Si non lávero tibi pedes, non habébis partem mecum.
V. Quod ego fácio, tu nescis modo, scies autem póstea.
R. Dómine, tu mihi lavas pedes? Respóndit Iesus et dixit ei: Si non lávero tibi pedes, non habébis partem mecum.

por. J 13, 14

Jeżeli Ja, wasz Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi.

Cf. Io 13, 14

 

Si ego Dóminus et Magister vester lavi vobis pedes, quanto magis vos debétis alter altérius laváre pedes?

J 13, 35

Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

Io 13, 35

 

R. In hoc cognóscent omnes, quia mei estis discípuli, si dilectiónem habuéritis ad ínvicem.
V. Dixit Iesus discípulis suis:
R. In hoc cognóscent omnes, quia mei estis discípuli, si dilectiónem habuéritis ad ínvicem.

J 13, 34

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem.

Io 13, 34

 

Mandátum novum do vobis, ut diligátis ínvicem, sicut diléxi vos, dicit Dóminus.

1 Kor 13, 13

K. Niechaj trwają w was wiara, nadzieja i miłość.
W. Z nich największa jest miłość.
K. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość.
W. Z nich największa jest miłość.

I Cor 13, 13

 

R. Maneant in vobis fides, spes, cáritas, tria hæc: maior autem horum est cáritas.
V. Nunc autem manent fides, spes, cáritas, tria hæc: maior autem horum est cáritas.
R. Maneant in vobis fides, spes, cáritas, tria hæc: maior autem horum est cáritas.
Bezpośrednio po umyciu nóg lub - jeśli się ono nie odbywa - po homilii następuje modlitwa powszechna. Nie odmawia się wyznania wiary. Rozpoczyna się Liturgia Eucharystyczna.

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin - © Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum