1409  

Kolor szat:
Piątek, 14 września 2018
PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Święto

KARTKA

CZYTANIA

PATRON DNIA

Podwyższenie Krzyża
WEZWANIE - LG


STRONY_1 - LG

STRONY_2 - LG

STRONY_3 - LG

STRONY_4 - LG

STRONY_5 - LG

STRONY_6 - LG

GODZINA CZYTAŃ - LG

gc_czyt1_ks - brak
gc_czyt1_intro - jest
gc_czyt2_aut - jest
gc_czyt2_intro - jest
JUTRZNIA - LG


W Wałbrzychu:

Kolor szat:
Piątek, 14 września 2018
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ
Patronki miasta
Uroczystość

U dolorystów i u sióstr serafitek:
Uroczystość

W zgromadzeniu Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa:

Kolor szat:
Piątek, 14 września 2018
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ
NIEWIASTY NOWEGO PRZYMIERZA
Patronki Zgromadzenia
UroczystośćKolor szat:
Piątek, 14 września 2018
PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Święto 
Die 14 septembris A.D. 2018
IN EXALTATIONE SANCTÆ CRUCIS
Festum