Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 1 września 2019
II tydzień psałterza
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Błogosław, Panie, nas
tekst | nuty | nagranie
Pd:
Jakże pójdziemy za Tobą
tekst | nuty | nagranie
K:
Panie dobry jak chleb
U:
Chwała i dziękczynienie
Z:
Kto się w opiekę


Ps 86, 3. 5

Panie, zmiłuj się nade mną, * bo nieustannie wołam do Ciebie. * Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, * pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.

Ps 85, 3. 5 et 1

 

Miserére mihi Dómine, quóniam ad te clamávi tota die, quia tu Dómine suávis ac mitis es, et copiósus in misericórdia ómnibus invocántibus te.
Inclína Dómine aurem tuam et exáudi me, quóniam inops et pauper sum ego.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Stając przed ołtarzem, musimy uznać naszą ludzką słabość, pamiętając zawsze o tym, że Pan Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje swoją łaskę. Taką postawę staramy się przyjąć zwłaszcza w czasie sprawowania Ofiary Ciała i Krwi Chrystusa. W ten sposób otwieramy się na działanie Słowa Bożego, będąc głęboko przekonani, że ono stanie się dla nas źródłem prawdziwej mądrości. Otwieramy też serce na Bożą moc, płynącą z ofiary eucharystycznej, bo pamiętamy o tym, że sami z siebie nie dobrego uczynić nie możemy.
Niejako punktem wyjścia jest zawsze przyznanie się do winy i wyrażenie szczerego żalu za wszystkie dotychczasowe sprzeniewierzenia.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość, zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności, * umocnij w nas wszystko, co dobre, i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Bóg miłuje pokornych

Syr 3, 17-18. 20. 28-29

Czytanie z Mądrości Syracha

Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony.
Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła zapuściło w nim korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieść, a ucho słuchacza – to pragnienie mędrca.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Wsłuchajmy się w pouczenia mędrca Pańskiego i zapytajmy siebie, czy rzeczywiście potrafimy być pokorni w obcowaniu z bliźnimi.


Ps 68 (67), 4 i 5ac. 6-7b. 10-11 (R.: por. 11b)

Refren: Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.

4Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, *
 i rozkoszują radością.
5Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, *
 bo Pan Mu na imię.

Refren: Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.

6Ojcem dla sierot i wdów opiekunem *
 jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
7Bóg dom gotuje dla opuszczonych, *
 jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Refren: Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.

10Deszcz obfity zesłałeś, Boże, *
 Ty orzeźwiłeś swe znękane dziedzictwo.
11Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie, *
 które w swej dobroci dałeś ubogiemu.

Refren: Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.

Ps 101, 16. 17

 

Timébunt gentes nomen tuum, Dómine, et omnes reges terræ glóriam tuam.
Quóniam ædificávit Dóminus Sion, et vidébitur in maiestáte sua.


Stare i Nowe Przymierze

Hbr 12, 18-19. 22-24a

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:
Nie przyszliście do namacalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go usłyszeli, prosili, aby do nich nie mówił.
Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego – Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zgromadzenie, i do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy już doszli do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Od chwili chrztu przynależymy do Chrystusa, o czym musi świadczyć nasze codzienne postępowanie.


Mt 11, 29ab

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokornego serca.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 97, 1

 

Allelúia. Cantáte Dómino cánticum novum, quia mirabília fecit Dóminus.


Kto się wywyższa, będzie poniżony,
a kto się uniża, będzie wywyższony

Łk 14, 1. 7-14
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich:
«Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.
Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».
Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Zapamiętajmy dobrze słowa Chrystusa: "Kto się wywyższa, będzie uniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony".


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Do Boga, Dawcy życia i radości, zanieśmy pokorną modlitwę:
  • Za cały Kościół, aby z dziękczynieniem wielbił Boga i prowadził wierzących do zbawienia.
  • Za katechetów i misjonarzy, aby swoim wysiłkiem przyczyniali się do rozszerzania Kościoła na ziemi.
  • Za osoby starsze i schorowane, aby moc Chrystusa dodała im sił do codziennego życia.
  • Za poszukujących pracy, aby mimo przeciwności nie poddawali się zniechęceniu i mogli znaleźć godziwe zajęcie.
  • Za zmarłych z naszej parafii i z naszych rodzin, aby mogli cieszyć się chwałą nieba.
  • Za nas wszystkich, abyśmy z wiarą i nadzieją życia wiecznego godnie przyjmowali Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
Boże, przyjmij wszystkie nasze pokorne prośby, które zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Panie, nasz Boże, niech Najświętsza Ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, * do którego zmierzają sakramentalne obrzędy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 39, 14. 15


 

Dómine, in auxílium meum réspice, confundántur et revereántur, qui quærunt ánimam meam, ut áuferant eam, Dómine, in auxílium meum réspice.


30. Zbawienie ludzi przez Boga-Człowieka

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.
Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, * gdy nam zesłałeś swojego Syna, * aby stał się człowiekiem * i wybawił nas od zguby wiecznej. * W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo * stało się narzędziem zbawienia, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 5

 

Przygotowujemy się do szczególnego spotkania z Panem, który za chwilę chleb i wino przemieni w Ciało i Krew swoją. Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, abyśmy mogli powiedzieć: "To Bóg, to Jezus mój".


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 5

 

Pan, który zstąpił z nieba, zaprosi nas do udziału w Uczcie eucharystycmej. Nasze przygotowanie rozpocznijmy od serdecznej modlitwy, której nas nauczył Jezus Chrystus: Ojcze nasz...Ps 31, 20

Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, * którą zachowałeś dla bogobojnych.

Albo:

Mt 5, 9-10

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, * albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. * Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, * albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Ps 70, 16. 17. 18

 

Dómine, memorábor iustítiæ tuæ solíus, Deus, docuísti me a iuventúte mea, et usque in senéctam et sénium, Deus, ne derelínquas me. 

Boże, nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole, spraw, aby ten Sakrament utwierdził nas w miłości * i pobudził do służenia Tobie w braciach. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 5

 

W czasie sprawowania tej Eucharystii spotkaliśmy się z naszym Zbawicielem, który przyszedł na świat po to, by służyć i oddać życie za wielu. Wracając za chwilę do naszych domów, starajmy się naśladować przykład naszego Mistrza i służyć bliźnim.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:
   •  Grzegorz Chrzanowski OP: Wielkość człowieka
   •  Nicanor Austriaco OP: Nie taka sława
   •  Krzysztof Pałys OP: Nikt czyli ktoś
   •  Norbert Kuczko OP: Usiądź blisko
   •  Jarosław Krawiec OP: Uczta pokory
   •  Marian Grabowski: Wydawanie uczt
   •  s. Agnieszka Ziemińska CHR: Walka o pierwszeństwo
   •  Stacja7.pl: Trudne słowo «pokora»
   •  ks. Leszek Smoliński: Bezinteresowność
   •  Piotr Blachowski: Wartości wieczne
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Ostatnie, czyli najlepsze
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Niespodziewana zamiana miejsc
   •  ks. Tadeusz Czakański: Bezinteresowność
   •  ks. Artur Stopka: Wyrachowane cielę
   •  G. i P. Pindurowie: Cieszyć się ze swego miejsca na ziemi
   •  Klemens Stock SJ: Bóg wyznacza miejsce
   •  ks. Edward Staniek: Chorzy na wielkość
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Nie mają czym się odwdzięczyć
   •  ks. Maciej Szczepaniak: Pytanie
   •  ks. Zbigniew Krzyszowski: Pochwała pokory
   •  ks. Janusz Mastalski: Ewangeliczny savoir-vivre
   •  ks. Edward Staniek: Pierwsze miejsce
   •  ks. Bogdan Giemza SDS: Niemodny styl
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Zjednoczenie ziemi z niebem
   •  ks. Jerzy Cholewiński: O pokorze
   •  ks. Leszek Skaliński SDS: Na uczcie życia wiecznego

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG