Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Środa, 11 września 2019
III tydzień psałterza
XXIII tydzień Okresu Zwykłego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 119, 137. 124

Panie, jesteś sprawiedliwy, * i wyrok Twój jest słuszny, * postąp ze swoim sługą według Twej dobroci.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 

Msza święta jest czynnością nie tylko Chrystusa, ale także Kościoła. Gromadząc się tutaj przy ołtarzu na jej sprawowanie, reprezentujemy i stanowimy Kościół, który nie może zachować postawy biernej. Nie wystarcza śledzić to, co się dokonuje na ołtarzu, trzeba włączyć się w sprawowanie ofiary eucharystycznej. Mamy do tego prawo, jest to naszym obowiązkiem. Na początku trzeba uznać swoją zależność od Bożego działania. 

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa, * i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Nowe życie w Chrystusie

Kol 3, 1-11

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z ich powodu nadchodzi gniew Boży na synów buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedy tym żyliście. A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę wychodzącą z ust waszych.
Nie okłamujcie się nawzajem, bo zwlekliście z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliście nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, na obraz Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Chrześcijanin powinien mieć udział w śmierci Chrystusa, umartwiając swoje namiętności, które tak często stają się źródłem zła moralnego.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Kol 3, 1-11  


Nowe życie w Chrystusie

W końcowej części Listu do Kolosan (rozdz. 3-4) Paweł ukazuje następstwa przyjęcia chrztu: podczas chrztu umarliśmy wraz z Chrystusem i razem z Nim powstaliśmy z martwych. Wyrzekliśmy się "żywiołów tego świata" (Kol 2, 20; por. Ga 4, 3. 9), Bóg obdarował nas wolnością i już teraz dopuścił do wspólnoty w życiu Bożym. Staliśmy się nowym stworzeniem, człowiekiem stworzonym na obraz Stwórcy. Tę nową rzeczywistość dostrzegamy tymczasem tylko w niewielkim stopniu, nie osiągnęliśmy jeszcze końca naszej drogi. Sami nie wiemy jeszcze dokładnie, kim jesteśmy, kim się staliśmy. Ale nasza cząstkowa wiedza zobowiązuje nas do tego, by nie prowadzić podwójnego życia: jako nowi "w Chrystusie", wybawieni przez Niego ludzie, nie możemy w dalszym ciągu tkwić w starych nałogach (w. 5-6). Swoim życiem musimy pokazać, że umarł w nas stary człowiek, że staliśmy się nowym stworzeniem.


Ps 145 (144), 2-3. 10-11. 12-13 (R.: por. 9a)

Refren: Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi.

2Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
 i na wieki wysławiał Twoje imię.
3Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
 a wielkość Jego niezgłębiona.

Refren: Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi.

10Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
 i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
11Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
 i niech głoszą Twoją potęgę.

Refren: Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi.

12Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
 i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
13Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
 przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Refren: Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi.


Por. Łk 6, 23ab

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Cieszcie się i radujcie,
bo wielka jest wasza nagroda w niebie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

Łk 6, 20-26
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Usłyszymy za chwilę słowa, które wytyczają drogę chrześcijańskiego życia. Umiejmy tak korzystać z wartości doczesnych, aby osiągnąć wieczne.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Łk 6, 20-26  

Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

Kazanie na Górze znane jest przede wszystkim z Ewangelii według św. Mateusza. W wersji Łukasza ma ono nie osiem, lecz cztery błogosławieństwa oraz cztery "biada". Wymienione są trzy grupy słuchaczy: Dwunastu, duże grono uczniów oraz tłum ludzi. W pierwszej części mowy Pan Jezus zwraca się do uczniów, w drugiej do całego ludu. Błogosławionymi proklamuje ubogich i głodujących, płaczących i prześladowanych. Człowiek powinien się radować i to już teraz, nie dlatego, że jest ubogi, lecz z tego powodu, że ubóstwo czyni go zdolnym do przyjmowania darów Bożych.
Znajdujące się tylko w Ewangelii Łukasza "biada" przypominają karcące mowy proroków.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą Ofiarą godnie uczcili Twój majestat * i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.39. Chwalenie Boga jest Jego darem

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i ziemia.
Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, * pobudzasz nas jednak swoją łaską, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie. * Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, * ale się przyczyniają do naszego zbawienia, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów, * wysławiamy Ciebie, z radością wołając...
Ps 42, 2-3

Jak łania pragnie wody ze strumieni, * tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. * Dusza moja Boga pragnie, * Boga żywego.

Albo:

J 8, 12

Ja jestem światłością świata. * Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, * lecz będzie miał światło życia.
 

Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz i umacniasz Twoim słowem i Najświętszym Sakramentem, spraw, niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, * abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG