Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 14 września 2019
PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Święto

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Krzyżu święty
Pd:
Boże, lud Twój
tekst | nuty | nagranie
K:
Witam Cię, witam
tekst | nuty | nagranie
U:
O Krwi najdroższa
Z:
Krzyżu Chrystusa
tekst | nuty | nagranie


por. Ga 6, 14

Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. * W Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, * przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.

Cf. Gal 6, 14; Ps 66

 

Nos autem gloriári opórtet, in cruce Dómini nostri Iesu Christi, in quo est salus, vita, et resurréctio nostra, per quem salváti, et liberáti sumus.
Deus misereátur nostri, et benedícat nobis, illúminet vultum suum super nos, et misereátur nostri.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 7

 

Dzisiejsze święto Podwyższenia Krzyża Chrystusowego jest związane z dwoma faktami historycznymi, mianowicie ze znalezieniem przez cesarzową Helenę drzewa krzyża i z konsekracją bazyliki wzniesionej na Golgocie, co miało miejsce 14 września 355 roku. Wszystkie teksty liturgiczne kierują naszą uwagę na krzyż, który jest najdostojniejszą pamiątką Męki Pańskiej. Jednocześnie otrzymujemy przypomnienie, że zostaliśmy odkupieni nie złotem lub srebrem, lecz drogocenną Krwią Syna Bożego, przelaną na krzyżu w Wielki Piątek. Oddając cześć Krzyżowi zastanówmy się przez chwilę nad tym, w jakim stopniu korzystamy z owoców Męki Zbawiciela.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, * mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Wąż z brązu znakiem ocalenia

Lb 21, 4b-9

Czytanie z Księgi Liczb

W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: «Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny».
Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: «Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże». I wstawił się Mojżesz za ludem.
Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: «Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu». Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 7

 


Wąż miedziany, podwyższony przez Mojżesza na pustyni, stał się figurą i zapowiedzią zbawczej Męki Chrystusa na krzyżu. Pamiętajmy, że ofiara ta uobecnia się w każdej Mszy świętej.


Albo:

Chrystus uniżył samego siebie,
dlatego Bóg Go wywyższył

Flp 2, 6-11

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:
Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 7

 


Przez śmierć krzyżową Chrystus uniżył samego siebie. Został jednak zaraz wywyższony przez Ojca. Gdy trudy naszego życia łączymy z cierpieniami Chrystusa, przygotowujemy sobie udział w chwale naszego Zbawiciela.


Ps 78 (77), 1b-2. 34-35. 36-37. 38
(R.: por. 7b)

Refren: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.

1Słuchaj, mój ludu, nauki mojej, *
 nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich.
2Do przypowieści otworzę me usta, *
 wyjawię tajemnice zamierzchłego czasu.

Refren: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.

34Gdy ich zabijał, wtedy Go szukali, *
 nawróceni, garnęli się do Boga.
35Przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką, *
 że Bóg najwyższy jest ich Zbawicielem.

Refren: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.

36Lecz oszukiwali Go swymi ustami *
 i kłamali Mu swoim językiem.
37Ich serce nie było Mu wierne, *
 w przymierzu z Nim nie byli stali.

Refren: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.

38On jednak w swym miłosierdziu *
 odpuszczał im winę i nie zatracał.
 Gniew swój często powściągał *
 i powstrzymywał swoje wzburzenie.

Refren: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.

Phil 2, 8. 9

 

Christus factus est pro nobis obédiens usque ad mortem, mortem autem crucis.
Propter quod et Deus exaltávit illum, et dedit illi nomen, quod est super omne nomen.Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie,
bo przez Krzyż Twój święty świat odkupiłeś.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

Allelúia. Dulce lignum, dulces clavos, dúlcia ferens póndera, quæ sola fuísti digna sustinére regem cælórum et Dóminum.


Wywyższenie Syna Człowieczego

J 3, 13-17
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:
«Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.
Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 7

 


Chrystus, podwyższony na drzewie krzyża, pragnie pociągnąć wszystkich ku sobie. Obyśmy nigdy nie stawiali oporu Bożej łasce.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o świętych, tom 7

  

Złóżmy u stóp krzyża nasze ufne modlitwy:
  • Za Kościół Chrystusowy, aby pod znakiem krzyża niósł wiarę całemu światu.
  • O pokój na świecie, by ustała nienawiść i wojna.
  • Za ciężko pracujących, aby włączali swój wysiłek w moc krzyża.
  • Za chorych i cierpiących, by krzyż Chrystusa był dla nich ratunkiem i pociechą.
  • Za zmarłych, aby mieli udział w radości zmartwychwstania.
  • Za nas samych, abyśmy codziennie brali swój krzyż i szli za Chrystusem.
Chryste, Ty przez krzyż nas odkupiłeś, jego mocą obdarzaj nas swoją łaską i prowadź do siebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
 

Prosimy Cię, Boże, niech nas oczyści z wszystkich grzechów Ofiara Twojego Syna, * która na ołtarzu krzyża zgładziła winy całego świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 


 

Prótege, Dómine, plebem tuam, per signum sanctæ Crucis, ab ómnibus insídiis inimicórum ómnium, ut tibi gratiam exhibeámus servitútem, et acceptábile tibi fiat sacrifícium nostrum, allelúia.


50. Chwała zwycięskiego Krzyża

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego * na drzewie Krzyża. * Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, * na drzewie Krzyża powstało nowe życie, * a szatan, który na drzewie zwyciężył, * na drzewie również został pokonany, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając...
J 12, 32

Gdy zostanę wywyższony nad ziemię, * przyciągnę wszystkich do siebie.

 

 

Per signum Crucis de inimícis nostris líbera nos, Deus noster. 

Posileni na świętej Uczcie, błagamy Cię, Panie Jezu Chryste, abyś doprowadził do chwały zmartwychwstania Twoich wiernych, * których obdarzyłeś nowym życiem przez Ofiarę złożoną na drzewie krzyża. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG