Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Czwartek, 26 września 2019
I tydzień psałterza
XXV tydzień Okresu Zwykłego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.Pan mówi: Ja jestem zbawieniem ludu, * w jakimkolwiek ucisku wołać będą do Mnie, * Ja ich wysłucham * i będę im Panem na wieki.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 

"Uradowałem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana". Z tymi słowami na ustach zbliżali się Żydzi do Jerozolimy, aby nawiedzić świątynię, symbol obecności Boga. Z o ileż większą radością powinniśmy zdążać do naszych świątyń, aby tu wziąć udział w Ofierze Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa. 

Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego, spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, * zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Bóg nakazuje odbudowę świątyni

Ag 1, 1-8

Czytanie z Księgi proroka Aggeusza

W drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca, Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka:
«Tak mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: Jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom Pański. Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza: Czy to jest czas stosowny dla was, byście spoczywali w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? A teraz tak mówi Pan Zastępów: Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem! Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie macie go do syta; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje dla zarobku, pracuje dla dziurawego mieszka.
Tak mówi Pan Zastępów: Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci – mówi Pan».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Prorok Aggeusz wzywa rodaków, by przystąpili do odbudowy zniszczonej świątyni. Pamiętajmy o tym, że każdy z nas winien się troszczyć o piękno domu Bożego.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Ag 1, 1-8  


Bóg nakazuje odbudowę świątyni

Powrót z wygnania babilońskiego nie był tak wspaniałym wydarzeniem, jak niegdyś wyjście z Egiptu. Repatrianci cierpieli biedę. W ich ojczyźnie w międzyczasie urządzili się inni, którzy me byli nastawieni przyjaźnie do przybyszów. Sąsiedzi patrzyli na wydarzenia w Jerozolimie z podejrzliwą nieufnością, gotowi raczej im przeszkadzać, a nie pomagać. Prace przy odbudowie świątyni zostały przerwane.
Wystąpienie proroka Aggeusza przypada na drugą połowę roku 520 przed Chrystusem. Jego pierwsza wypowiedź (Ag 1, 2-11) datowana jest na sierpień 520 roku. Lud mówił: Nie możemy jeszcze budować świątyni, bo jesteśmy zbyt biedni. Natomiast prorok nawoływał: Ponieważ nie budujecie świątyni, jesteście biedni. Świątynia musi być zbudowana! Jedynym orędziem proroka jest nawoływanie do budowy świątyni. Budowa świątyni staje się zasadniczym problemem tamtych czasów, sprawdzianem wiary Judejczyków. Od odbudowy świątyni i sprawowania w niej kultu uzależniona jest także gospodarcza pomyślność ludu.
Taka była potrzeba chwili i Aggeusz wiedział, co powinien mówić do ludzi swoich czasów. Pan Jezus od swoich uczniów będzie się domagał przede wszystkim życia zgodnego z wolą Bożą. Ale także my mamy obowiązek troski o domy Boże, czyli Jego świątynie.


Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a)

Refren: Pan w swoim ludzie upodobał sobie.
Albo: Alleluja.

1Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
 głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
2Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
 a synowie Syjonu radują swym Królem.

Refren: Pan w swoim ludzie upodobał sobie.
Albo: Alleluja.

3Niech imię Jego czczą tańcem, *
 niech grają Mu na bębnie i cytrze.
4Bo Pan swój lud miłuje, *
 pokornych wieńczy zwycięstwem.

Refren: Pan w swoim ludzie upodobał sobie.
Albo: Alleluja.

5Niech święci cieszą się w chwale, *
 niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
6Chwała Boża niech będzie w ich ustach; *
9to jest chwałą wszystkich Jego świętych.

Refren: Pan w swoim ludzie upodobał sobie.
Albo: Alleluja.


J 14, 6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
          jak tylko przeze Mnie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Herod chce zobaczyć Jezusa

Łk 9, 7-9
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że zjawił się Eliasz; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.
A Herod mówił: «Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę?» I starał się Go zobaczyć.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Ewangelia niesie pokój tym, którzy postępują zgodnie z jej wymaganiami.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Łk 9, 7-9  

Herod chce zobaczyć Jezusa

Pytanie "Kim jest Jezus?" stawiali zarówno Jego przyjaciele, jak i wrogowie. Do Heroda, władcy Galilei, dochodziły o Nim różne wieści. Łukasz nic nie wspomina o wyrzutach sumienia Heroda (por. Mk 6, 16). Do Heroda dotarły informacje o Jezusie i był tym zaniepokojony. Był człowiekiem ciekawym, chciał zobaczyć Jezusa i rzeczywiście Go zobaczył. Ale co mógł w Nim zobaczyć ten brutalny tyran? Chciał zobaczyć jakiś cud (Łk 23, 8), usłyszeć interesujące odpowiedzi, ale Pan Jezus nie przyszedł na świat po to, by zaspokajać ludzką ciekawość. Wikrótce On sam zapyta swych uczniów: "A wy za kogo Mnie uważacie?" (Łk 9, 20).


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu, i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, * w które wierzy z całego serca. Przez Chrystusa, Pana naszego.40. Proklamacja misterium Chrystusa

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, * z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie * i z mocną nadzieją * oczekujemy Jego przyjścia w chwale.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...
Ps 119, 4-5

Panie, Ty po to dałeś swoje przykazania, * aby przestrzegano ich pilnie. * Oby niezawodnie zmierzały moje drogi * ku przestrzeganiu Twoich ustaw.

Albo:

J 10, 14

Ja jestem dobrym Pasterzem * i znam owce moje, a moje Mnie znają.
 

Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim Sakramentem, * abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG