Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 29 września 2019
II tydzień psałterza
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Pokładam w Panu ufność mą
tekst | nuty | nagranie
Pd:
Czego chcesz od nas, Panie
K:
Pan wieczernik przygotował
tekst | nuty | nagranie
U:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
tekst | nuty | nagranie
Z:
Być bliżej Ciebie chcę
tekst | nuty | nagranie


Dn 3, 31. 29. 30. 43. 42

Wszystko, co na nas dopuściłeś, Panie, * spotkało nas według sprawiedliwego wyroku, * bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie * i nie strzegliśmy Twoich przykazań. * Lecz zechciej wsławiać swe imię * i postąp z nami według wielkiego miłosierdzia swego.

Dan 3, 31. 29. 30. 43. 42; Ps 118

 

Omnia quæ fecísti nobis, Dómine, in vero iudício fecísti, quia peccávimus tibi, et mandátis tuis non obedívimus, sed da glóriam nómini tuo, et fac nobíscum secúndum multitúdinem misericórdiæ tuæ.
Beáti immaculáti in via, qui ámbulant in lege Dómini.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Składając Ofiarę Ciała i Krwi, nie tylko głosimy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, ale równocześnie oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Każda Msza św. przypomina nam, że Syn Boży, który stał się człowiekiem i po śmierci krzyżowej zasiadł po prawicy Ojca, przyjdzie powtórnie. Owszem, chrześcijanie pierwszych wieków, czekając szczególnie intensywnie na przyjście Pana, byli przekonani, że nastąpi ono w czasie sprawowania Ofiary Eucharystycznej.
Z tej racji otrzymujemy przypomnienie, że mamy stale pragnąć sprawiedliwości i pełnić ją w swoim życiu. Co zaś oznacza sprawiedliwość chrześcijańska - poucza nas Słowo Boże, które tak obficie jest kierowane do nas podczas każdej Mszy św.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc, udzielaj nam nieustannie swojej łaski, * abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Lekkomyślność bogaczy

Am 6, 1a. 4-7

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Tak mówi Pan wszechmogący:
«Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą oni jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Improwizują na strunach harfy i jak Dawid wynajdują instrumenty muzyczne. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, i zniknie krzykliwe grono hulaków».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Posiadając to, co jest nam potrzebne w życiu, miejmy zawsze otwarte oczy i serce na niedostatek naszych bliźnich.


Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b)

Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.
Albo: Alleluja.

6Bóg wiary dochowuje na wieki, *
7uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
 chlebem karmi głodnych, *
 wypuszcza na wolność uwięzionych.

Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.
Albo: Alleluja.

8Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
 Pan dźwiga poniżonych,
 Pan kocha sprawiedliwych, *
9Pan strzeże przybyszów.

Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.
Albo: Alleluja.

 Ochrania sierotę i wdowę, *
 lecz występnych kieruje na bezdroża.
10Pan króluje na wieki, *
 Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.
Albo: Alleluja.

Ps 144, 15. 16

 

Oculi ómnium in te sperant, Dómine, et tu das illis escam in témpore opportúno.
Aperis tu manum tuam, et imples omne ánimal benedictióne.


Zachować przykazanie nieskalane
aż do przyjścia Chrystusa

1 Tm 6, 11-16

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.
Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa – Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata – ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Przygotowując się na powtórne przyjście Pana, starajmy się przede wszystkim o wierne pełnienie woli Bożej zawartej w Ewangelii.


Por. 2 Kor 8, 9

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogacić.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 107, 2

 

Allelúia. Parátum cor meum, Deus, parátum cor meum, cantábo, et psallam tibi glória mea.


Przypowieść o Łazarzu i bogaczu

Łk 16, 19-31
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do faryzeuszów:
«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody.
Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.
Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”.
Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do nas”.
Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”.
Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą”».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu winna być dla nas wielkim napomnieniem, nakazującym dzielić się dobrami tego świata z ludźmi potrzebującymi.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Pokładając ufność w Bożym miłosierdziu, módlmy się wspólnie:
  • Za wszystkich wierzących, aby swoim życiem potwierdzali wiarę wyznawaną ustami.
  • Za mających jakąkolwiek władzę, by pełnili ją dla dobra ludzi sobie powierzonych.
  • Za małżonków, aby nie łamali słowa złożonej sobie przysięgi.
  • O nowe powołania kapłańskie i zakonne, by Kościół mógł dotrzeć do wszystkich ludzi.
  • Za zmarłych, aby mogli jak najszybciej cieszyć się pełnią udziału w chwale Boga.
  • Za nas samych, abyśmy dotrzymywali słowa danego Panu Bogu i ludziom.
Boże, Ojcze miłosierdzia, dodaj nam sił do wypełniania Twojej Ewangelii i zobowiązań, które podjęliśmy na chrzcie świętym. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą Ofiarę * i spraw, aby przez nią otwarło się dla nas źródło wszelkiego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 136, 1


 

Super flúmina Babylónis, illic sédimus, et flévimus, dum recordáremur tui, Sion.


34. Zbawienie przez posłuszeństwo Chrystusa

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, * że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. * On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, * abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. * Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, * które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 6

 

Za chwilę rozpocznie się najważniejsza część Eucharystii, podczas której chleb i wino zostaną przemienione w Ciało i Krew Chrystusa, stając się dla nas niewyczerpanym źródłem mocy duchowej. Postarajmy się ożywić naszą wiarę, by jak najwięcej zaczerpnąć z tego wspaniałego źródła.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 6

 

Prośmy najlepszego Ojca, by oczyścił nasze serca z wszelkiego przywiązania grzesznego i pozwolił wspólnie z naszymi braćmi budować królestwo sprawiedliwości i miłości: Ojcze nasz...Ps 119, 49-50

Pomnij, Panie, na słowo wyrzeczone do swojego sługi, * przez które dałeś mi nadzieję, * w moim utrapieniu jest mi ono pociechą.

Albo:

por. 1 J 3, 16

Po tym poznaliśmy miłość Bożą, * że Jezus oddał za nas życie swoje. * My także winniśmy oddać życie za braci.

Ps 118, 49. 50

 

Meménto verbi tui servo tuo, Dómine, in quo mihi spem dedísti, hæc me consoláta est in humilitáte mea. 

Miłosierny Boże, niech uzdrawiające działanie Eucharystii uwolni nas od złych skłonności * i wprowadzi na prawą drogę. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 6

 

Wzmocnieni uczestnictwem w Ofierze Ciała i Krwi Chrystusa wracajmy do naszych domów, aby tam mozolnie wprowadzać w życie prawo ewangeliczne.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:
   •  Mariusz Kulig OP: Wieczne szczęście
   •  Hannah Rita Laue OP: Człowiek żyje tylko raz
   •  Wojciech Prus OP: Odgadnąć współczucie
   •  Maciej Roszkowski OP: Ideał braterstwa
   •  Peter John Cameron OP: Zapowiedź Obecności
   •  Michał Golubiewski OP: Twoja pomoc
   •  Marian Grabowski: Łazarz i sprawiedliwość
   •  Stacja7.pl: Przepaść egoizmu
   •  ks. Leszek Smoliński: Życie pełne konsekwencji
   •  Piotr Blachowski: Bogactwo w życiu czy w duchu?
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Sami nie wyliżemy się z ran
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Bogacze i Łazarze
   •  ks. Jan Waliczek: Widzieć poza pieniądz
   •  ks. Tomasz Horak: Napomnienie i zachęta
   •  ks. Antoni Dunajski: Ogromna przepaść
   •  Klemens Stock SJ: Ziemskie życie to nie wszystko
   •  ks. Edward Staniek: Bogacz, nędzarz i ubogi
   •  ks. Maciej Szczepaniak: Purpura
   •  ks. Zbigniew Godlewski: Jakie życie, taka wieczność
   •  ks. Janusz Mastalski: Przesłanie ewangeliczne
   •  ks. Szymon Drzyżdżyk: Posiadać mądrze
   •  ks. Bogdan Giemza SDS: Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie
   •  ks. Bogdan Zbroja: Odpowiedzialność wierzących

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG