Tu jesteś:


Menu:

gloria24.pl poleca:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Podręczny kalendarz liturgiczny

 
«  Sobota, 3 kwietnia 2021  »

 
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

WIELKA SOBOTA

W związku z trwającą pandemią należy stosować się w roku 2021 do szczegółowych wytycznych i decyzji biskupów diecezjalnych, dotyczących posługi sakramentalnej i obrzędów liturgicznych, dostosowując podane poniżej informacje do obowiązujących w tym roku norm partykularnych.
Na stronach serwisu brewiarz.pl podajemy kompletne teksty liturgiczne, bez uwzględniania tegorocznych zmian i ograniczeń.

Przeczytaj dokumenty liturgiczno-duszpasterskie na czas epidemii koronawirusa

1. Dziś Kościół nie sprawuje służby Bożej poza Liturgią Godzin, dlatego zachęca się, aby podczas adoracji przy Grobie Bożym celebrować z ludem przynajmniej wybrane godziny Świętego Oficjum. Bardzo zaleca się sprawowanie Godziny Czytań i Jutrzni z udziałem ludu. Tam, gdzie nie jest to możliwe, należy przewidzieć celebrację Słowa Bożego lub nabożeństwo zgodne z misterium tego dnia.

2. Komunii świętej można udzielać dziś jedynie na sposób Wiatyku. Nie należy sprawować zaślubin ani innych sakramentów, z wyjątkiem pokuty i namaszczenia chorych.

3. Można wystawić w kościele celem uczczenia przez wiernych obraz Chrystusa ukrzyżowanego lub spoczywającego w grobie, albo zstępującego do otchłani, a także obraz Matki Bożej Bolesnej.

4. W ciągu dnia kapłani błogosławią pokarmy wielkanocne. Obrzęd błogosławieństwa jest już pewną antycypacją Wielkanocy. Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych należy poprzedzać wspólną adoracją przy Grobie Pańskim. Teksty obrzędu można znaleźć tutaj. Prawo błogosławienia pokarmów mają kapłani i diakoni, a także ustanowieni przez biskupa lub wyższego przełożonego akolici i lektorzy.

5. W ciągu dnia opróżnia się wszystkie kropielnice w kościele z wody święconej. Napełni się je wodą chrzcielną poświęconą w czasie liturgii Wigilii Paschalnej. Napełnianie kropielnic może mieć następujący przebieg: w czasie gdy kapłan kropi lud idąc przez kościół, poprzedza go ministrant niosący naczynie z wodą chrzcielną. Po dojściu do drzwi wejściowych kościoła, kapłan zatrzymuje się na chwilę z pokropieniem, a ministrant w tym czasie napełnia kropielnice. Po tej czynności kapłan i ministranci wracają przed ołtarz, kontynuując pokropienie wiernych.

WIGILIA PASCHALNA

W związku z trwającą pandemią należy stosować się w roku 2021 do szczegółowych wytycznych i decyzji biskupów diecezjalnych, dotyczących posługi sakramentalnej i obrzędów liturgicznych, dostosowując podane poniżej informacje do obowiązujących w tym roku norm partykularnych.
Na stronach serwisu brewiarz.pl podajemy kompletne teksty liturgiczne, bez uwzględniania tegorocznych zmian i ograniczeń.

Przeczytaj dokumenty liturgiczno-duszpasterskie na czas epidemii koronawirusa

1. Po południu należy przybrać odświętnie kościół na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

2. Przed rozpoczęciem Wigilii Paschalnej należy koniecznie zakończyć adorację przy Grobie Pańskim. Kapłan lub diakon ubrany w komżę i stułę intonuje krótki śpiew na cześć Najświętszego Sakramentu np. Wielbię Ciebie, następnie wyjmuje Hostię z monstrancji i chowa ją w tabernakulum Grobu Pańskiego. Na figurę Chrystusa leżącego w Grobie nakłada się białą zasłonę i ustawia figurę Chrystusa zmartwychwstałego. Następnie wygasza się świece przy Grobie Pańskim, a także światła w kościele, z wyjątkiem wiecznej lampki albo dwóch świec.

3. Liturgia Wigilii Wielkanocnej należy do Niedzieli Zmartwychwstania. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy; nie wolno ich rozpocząć zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli. Zasada ta musi być interpretowana ściśle. Przeciwne jej nadużycia i praktykowany czasem zwyczaj sprawowania Wigilii Paschalnej o godzinie, w której zwykło się antycypować Mszę niedzielną, zasługuje na odrzucenie. Przytaczane czasem powody antycypowania Wigilii Paschalnej, jak np. publiczne bezpieczeństwo, nie są wysuwane w przypadku nocy Narodzenia Pańskiego lub innego rodzaju zgromadzeń.

4. Do poświęcenia należy przygotować prawdziwą świecę paschalną, nie wolno używać atrap paschału wykonanych z materiałów sztucznych.

5. Msza Wigilii Wielkanocnej powinna być celebrowana bardzo uroczyście. Uczestnicy liturgii Wigilii Paschalnej przynoszą ze sobą świece. Za odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

6. Podczas całej Wigilii Paschalnej używa się szat białych. Sprawowanie samej Mszy świętej bez obrzędów Wigilii Paschalnej jest niedozwolone. Orędzie Paschalne (Exsultet) w razie potrzeby może wykonać kantor, który nie jest diakonem.

7. Wigilia tej nocy ma następujący układ: po krótkim obrzędzie światła (jest to pierwsza część Wigilii), Kościół święty rozważa wielkie dzieła, jakich Pan Bóg dokonał od początku dla swego ludu i wyraża ufność w słowo i obietnice Boże (część druga, czyli liturgia słowa); następnie wraz ze swymi nowymi członkami, odrodzonymi w chrzcie (część trzecia), zostaje zaproszony do stołu, który Pan przygotował Kościołowi, jako upamiętnienie jego śmierci i zmartwychwstania, w oczekiwaniu na Jego przyjście (część czwarta). Nie wolno samowolnie zmieniać tego porządku liturgicznego. Pełne teksty tej liturgii można znaleźć tutaj.

8. Wszędzie tam, gdzie to będzie możliwe, niech będą wykonywane wszystkie czytania, aby koniecznie była zachowana pewna długość wynikająca z natury Wigilii Paschalnej. Jeśli jednak okoliczności duszpasterskie wymagają, aby została zmniejszona liczba czytań, należy wykonać przynajmniej trzy urywki ze Starego Testamentu, z Prawa i z Proroków; nigdy nie należy opuszczać czytania z 14. rozdziału Księgi Wyjścia i odpowiadającej mu pieśni.

9. Stosowną jest rzeczą, aby wierni w Komunii Wigilii Paschalnej mogli przeżyć pełnię znaku Eucharystii, przyjmując ją pod postaciami chleba i wina. Zależy to od decyzji ordynariusza.

10. Zależnie od tradycji i warunków miejscowych procesję rezurekcyjną można odprawić bezpośrednio po Wigilii Wielkanocnej, albo rano w Niedzielę Zmartwychwstania przed pierwszą Mszą.

11. Jeżeli procesja rezurekcyjna odbywa się po Mszy Wigilijnej, wówczas opuszcza się obrzędy zakończenia.

12. Jeżeli procesja odbywa się w niedzielę rano, po Wigilii Paschalnej można ponownie wystawić Najświętszy Sakrament na całą noc lub na kilka godzin wieczornych i rannych przed rezurekcją. Najświętszy Sakrament wystawia się w monstrancji nie okrytej welonem. W czasie adoracji wieczornej w Wielką Sobotę nie należy już śpiewać pieśni wielkopostnych. Można adorować Najświętszy Sakrament w ciszy albo śpiewać pieśni wielkanocne i eucharystyczne. Można także odmawiać chwalebną część Różańca.

13. Przez całą oktawę Wielkanocy do formuły rozesłania dodaje się podwójne Alleluja.

14. Nieszpory Wielkiej Soboty odmawiają wszyscy. Ci, którzy uczestniczyli w liturgii Wigilii Paschalnej, mogą opuścić Kompletę.

15. Trwa Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Dziś - dzień drugi.

 
Cykl czytań: Wigilia Paschalna Szaty: Białe
I czytanie: Rdz 1, 1 – 2, 2 Gloria: po VII czytaniu
II czytanie: Rdz 22, 1-18 Credo: w liturgii chrzcielnej
III czytanie: Wj 14, 15 – 15, 1a
IV czytanie: Iz 54, 4a. 5-14
V czytanie: Iz 55, 1-11
VI czytanie: Ba 3, 9-15. 32 – 4, 4
VII czytanie: Ez 36, 16-17a. 18-28
VIII czytanie: Rz 6, 3-11
Ewangelia: Mk 16, 1-7
 
 
Msze obrzędowe: zabronione Przejdź do:
W różnych potrzebach: zabronione Teksty LG
Wotywne: zabronione Teksty liturgii
Wigilii Paschalnej
Pogrzebowe: zabronione Tabele stron
Za zmarłych: zabronione  Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum