Tu jesteś:


Menu:

gloria24.pl poleca:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Podręczny kalendarz liturgiczny

Uwaga!
Dostępny jest poszerzony Kalendarz liturgiczny na rok 2020
w formacie PDF. Szczegóły - kliknij tutaj.

 
«  Niedziela, 21 kwietnia 2019  »

 
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

NIEDZIELA WIELKANOCNA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

1. Mszę św. w dzień wielkanocny należy sprawować z całą uroczystością. Jako akt pokuty dobrze będzie zastosować dzisiaj pokropienie wodą pobłogosławioną w Wigilię; należy wtedy śpiewać antyfonę lub pieśń o charakterze chrzcielnym. Tą samą wodą wypełnia się także kropielnice przy wejściu do kościoła.

2. Kto uczestniczył w liturgii Wigilii Paschalnej, nie musi dziś ponownie uczestniczyć w Eucharystii. Jeśli jednak uczestniczy we Mszy także w ciągu dnia, może ponownie przyjąć Komunię świętą. Kapłani, którzy celebrowali lub koncelebrowali liturgię Wigilii Paschalnej, mogą celebrować lub koncelebrować drugą mszę Zmartwychwstania Pańskiego w ciągu dnia.

3. Podczas wszystkich dzisiejszych Mszy po II Czytaniu, przed aklamacją "Alleluja", należy wykonać sekwencję "Niech w święto radosne".

4. Paschał mający swoje miejsce przy ambonie lub przy ołtarzu, winien być zapalony przynajmniej we wszystkich uroczystych celebracjach liturgicznych tego okresu, a więc we Mszy, w Jutrzni i w Nieszporach aż do Niedzieli Pięćdziesiątnicy. Od tej niedzieli Paschał niech będzie ze czcią ustawiony w chrzcielnicy i niech podczas sprawowania chrztu będą od niego zapalone świece ochrzczonych. Podczas liturgii pogrzebu należy ustawić paschał przy trumnie na znak, że śmierć jest dla chrześcijanina jego własną Paschą. Poza Okresem Wielkanocnym nie należy zapalać paschału ani przechowywać go w prezbiterium.

5. Krzyż ołtarzowy przyozdobiony jest w tym czasie czerwoną stułą. Na miejscu widocznym (w pobliżu ołtarza, ale nie na nim) ustawia się figurę Chrystusa zmartwychwstałego. W oktawie Wielkanocy nie można celebrować Mszy żałobnych, z wyjątkiem pogrzebowej. W dniach Oktawy Wielkanocy (od poniedziałku do soboty) odmawia się Kompletę po I lub po II Nieszporach niedzieli.

6. Osiem początkowych dni Okresu Wielkanocnego stanowią Oktawę Wielkanocy. Obchodzi się je jako uroczystości Pańskie. Przez całą Oktawę Wielkanocy do formuły rozesłania dodaje się podwójne Alleluja.

7. W Okresie Wielkanocnym zamiast modlitwy "Anioł Pański" odmawia się modlitwę "Królowo nieba" (Regina cæli).

8. Niedziele tego okresu uważa się za niedziele Wielkanocy i tak się je nazywa; mają one pierwszeństwo przed wszystkimi świętami Pańskimi i przed wszystkimi uroczystościami. Uroczystości przypadające w niedzielę antycypuje się w sobotę. Obchody ku czci Najświętszej Maryi Panny lub Świętych, przypadające w ciągu tygodnia, nie mogą być przenoszone na tę niedzielę.

9. Dla dorosłych, którzy w Wigilię Paschalną otrzymali chrześcijańskie wtajemniczenie, cały ten czas jest przeznaczony na mistagogię. W ciągu Oktawy Paschy w Modlitwie eucharystycznej wszędzie uwzględnia się wstawiennictwo za nowo ochrzczonych.

10. Wraz z II Nieszporami kończy się Święte Triduum Paschalne. Kończy się także okres zakazany dla hucznych zabaw i wesel.

11. Trwa Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Dziś - dzień trzeci.

 
Cykl czytań: Niedziela Wielkanocna Szaty: Białe
I czytanie: Dz 10, 34a. 37-43 Gloria: odmawia się
II czytanie: Kol 3, 1-4 albo:
1 Kor 5, 6b-8
Credo: odmawia się
Ewangelia: J 20, 1-9
 
 
Msze obrzędowe: zabronione Przejdź do:
W różnych potrzebach: zabronione Teksty LG
Wotywne: zabronione Teksty liturgii
Niedzieli Wielkanocnej
Pogrzebowe: zabronione Tabele stron
Za zmarłych: zabronione  Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?


© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum