Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 5 maja 2019
III tydzień psałterza
III NIEDZIELA WIELKANOCNA C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Chrystus zmartwychwstan jest
Pd:
Pan ma wielką moc
tekst | nuty | nagranie
K:
Nie zna śmierci Pan żywota
U:
Twoja cześć, chwała
Z:
Pozostań z nami, Panie
tekst | nuty | nagranie


Ps 66, 1-2

Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, * opiewajcie chwałę Jego imienia, * cześć Mu wspaniałą oddajcie. * Alleluja.

Ps 65, 1. 2. 3

 

Iubiláte Deo omnis terra, allelúia, psalmum dícite nómini eius, allelúia. Date glóriam laudi eius, allelúia, allelúia, allelúia.
Dícite Deo, quam terribília sunt ópera tua, Dómine! In multitúdine virtútis tuæ mentiéntur tibi inimíci tui.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Przygnieceni ciężarem życia, gromadzimy się przy ołtarzu Pańskim, by wzmocnić naszą chrześcijańską nadzieję. Tylko Chrystus może podnieść nas na duchu. Zwyciężywszy śmierć, zasiadł po prawicy Ojca jako Władca i Zbawiciel. Jego działanie jest tak potężne, że napełnia radością nawet tych, którym życie nie szczędzi przeciwności. Czeka jednak zawsze na zaproszenie ze strony człowieka. Chrystus chce w nas działać, ale nigdy nie narusza naszej wolnej woli. Najlepszym przygotowaniem jest ciągłe pogłębianie pragnienia, by okazać Bogu we wszystkim posłuszeństwo.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych * z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Cierpienie dla Imienia Jezusa

Dz 5, 27b-32. 40b-41

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Arcykapłan zapytał apostołów: «Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego Człowieka?»
«Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na miejscu po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni».
I zabronili apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Podziwiając odwagę Piotra, który tak mężnie wyznał zmartwychwstałego Chrystusa, obudźmy pragnienie nawiązania ścisłej łączności ze Zbawicielem, zwłaszcza wśród przeciwności życiowych.


Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a)

Refren: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
Albo: Alleluja.

2Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś *
 i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
4Panie, mój Boże,
 z krainy umarłych wywołałeś moją duszę *
 i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.

Refren: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
Albo: Alleluja.

5Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, *
 i pamiętajcie o Jego świętości.
6Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,
 a Jego łaska przez całe życie. *
 Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele.

Refren: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
Albo: Alleluja.

11Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, *
 Panie, bądź moją pomocą.
12Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, *
13Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.

Refren: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
Albo: Alleluja.

Lc 24, 35

 

Allelúia. Cognovérunt discípuli Dóminum Iesum in fractióne panis.


Chwała Baranka

Ap 5, 11-14

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Istot żyjących, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: «Baranek zabity jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo».
A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: «Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!» A cztery Istoty żyjące mówiły: «Amen». Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Chrystus, złożony w ofierze jako wielkanocny Baranek, stał się Władcą wszystkich wieków. Okażmy Mu posłuszeństwo całym swoim życiem.Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył
i zlitował się nad ludźmi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Lc 24, 46

 

Allelúia. Oportébat pati Christum, et resúrgere a mórtuis, et ita intráre in glóriam suam.


Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom

J 21, 1-19
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili.
A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus.
A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?»
Odpowiedzieli Mu: «Nie».
On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci.
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę.
To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.
A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?»
Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś baranki moje».
I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?»
Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś owce moje».
Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?»
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz».
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»

Oto słowo Pańskie.


Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom

J 21, 1-14

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili.
A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus.
A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?»
Odpowiedzieli Mu: «Nie».
On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci.
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę.
To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Troskliwość, jaką otaczał Chrystus Apostołów, stanowi wzmocnienie naszej chrześcijańskiej nadziei. Zbawiciel nigdy nie zapomina o tych, których nabył własną Krwią.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Do Boga, Dawcy życia i radości, zanieśmy pokorną modlitwę:
  • Za cały Kościół, aby z dziękczynieniem wielbił Boga i prowadził wierzących do zbawienia.
  • Za teologów, katechetów i misjonarzy, aby swoim wysiłkiem przyczyniali się do rozszerzania Kościoła na ziemi.
  • Za osoby starsze i schorowane, aby moc Chrystusa dodała im sił do codziennego życia.
  • Za poszukujących pracy, aby mimo przeciwności nie poddawali się zniechęceniu i mogli znaleźć godziwe zajęcie.
  • Za zmarłych z naszej parafii i z naszych rodzin, aby mogli cieszyć się chwałą nieba.
  • Za nas wszystkich, abyśmy z wiarą i nadzieją życia wiecznego godnie przyjmowali Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
Boże, przyjmij wszystkie nasze pokorne prośby, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Panie, nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła, i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, * udziel mu pełnej radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 145, 2


 

Lauda ánima mea Dóminum, laudábo Dóminum in vita mea, psallam Deo meo, quámdiu ero, allelúia.


22. Chrystus żyje i wstawia się za nami

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, * a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, * gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować * i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz Obrońca. * Raz ofiarowany więcej nie umiera, * lecz zawsze żyje jako Baranek zabity.
Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Zbliżając się do kulminacyjnego punktu sprawowania Eucharystii, wyznajmy z głębi serca, że Jezus jest naszym Panem i Mistrzem, że pragniemy z tej zbawczej ofiary otrzymać jak najwięcej łask, które by przemieniły nasze życie.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Jesteśmy nazwani "świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym". Dlatego ośmielmy się modlić tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus: Ojcze nasz...por. J 21, 12-13

Jezus powiedział do swoich uczniów: * Chodźcie, posilcie się. Wziął chleb i podał uczniom. * Alleluja.

Ps 95, 2

 

Simon Ioánnis, díligis me plus his? Dómine, tu ómnia nosti, tu scis, Dómine, quia amo te, allelúia. 

Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez Sakramenty dające życie wieczne, * i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 3

 

Kończymy nasze uczestnictwo w zbawczej Ofierze Jezusa Chrystusa. Wracając do naszych domów, musimy pamiętać o tym, że zostajemy posłani, "abyśmy ogłaszali dzieła Jego potęgi". 

Można użyć formuły błogosławieństwa w Okresie Wielkanocnym - nr 7.

K. Pan z wami.
W. I z duchem Twoim.
D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, * niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa.
W. Amen.
K. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, * niech da wam udział w życiu wiecznym.
W. Amen.
K. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem, niech On sprawi, * abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w ojczyźnie niebieskiej.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:
   •  Grzegorz Chrzanowski OP: Słabość
   •  Juan Huarte Osácar OP: Miłość, która daje
   •  Krzysztof Popławski OP: Rybak, skała i pasterz
   •  Michał Golubiewski OP: Rozpoznać Boga
   •  Cezary Binkiewicz OP: Za zasłoną
   •  Stacja7.pl: Nad jeziorem Genezaret
   •  Orygenes+: Cudowny połów i wyznanie miłości
   •  ks. Leszek Smoliński: Chodzić w Światłości
   •  Piotr Blachowski: Pokochać Miłość
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Żarzące się węgle
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Rybak, który stał się pasterzem
   •  ks. Tomasz Horak: Wspólnota przyjaciół Jezusa
   •  ks. Roman B. Sieroń: Prawdziwa radość wśród cierpienia
   •  ks. Tadeusz Czakański: Między słowem a czynem
   •  ks. Krzysztof Korcz: Bóg nam zaufał
   •  ks. Wiesław A. Niewęgłowski: Uśmiech Jezusa
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Wiedzieli, że to jest Pan
   •  ks. Janusz Mastalski: Być miłością
   •  ks. Tomasz Jelonek: Piotrowe wyznanie miłości
   •  ks. Bogdan Zbroja: Chrystus Pan
   •  ks. Edward Staniek: Świadek miłości
   •  ks. Leszek Skaliński SDS: Poranek budowania na nowo
   •  Andrzej Prugar OFMConv.: Krew
   •  ks. Rafał Chwałkowski SDS: Panie, Ty wszystko wiesz

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG