Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Wtorek, 19 maja 2020
II tydzień psałterza
VI tydzień Okresu Wielkanocnego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ap 19, 7. 6

Weselmy się i radujmy * i dajmy chwałę Bogu, bo zakrólował Pan, nasz Bóg wszechmogący. * Alleluja.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 

Stajemy przy ołtarzu, aby przekonać się, jak Pan nasz jest dobry. Posłał na świat swojego Syna, który przez śmierć na krzyżu zwyciężył naszą śmierć, a zmartwychwstając przywrócił nam życie. W ten sposób wprowadził człowieka na nową drogę prowadzącą do chwały. Na tej drodze zostajemy ugruntowani, gdy przyjmujemy Słowo do nas kierowane i posilamy się Ciałem Pańskim. 

Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, * z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Paweł i Sylas cudownie uwolnieni z więzienia

Dz 16, 22-34

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Tłum Filipian zwrócił się przeciwko Pawłowi i Sylasowi, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi więzienia, aby ich dobrze pilnował. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby.
O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik więzienia zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. «Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy!» – krzyknął Paweł na cały głos.
Wtedy tamten zażądał światła, wskoczył do lochu i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: «Panowie, co mam czynić, aby się zbawić?» «Uwierz w Pana Jezusa – odpowiedzieli mu – a zbawisz siebie i swój dom».
Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich też do swego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Jeżeli całym sercem wierzymy i ufamy Chrystusowi, potrafimy dla Niego podjąć codzienne trudy życia i zachowamy wewnętrzną radość.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Dz 16, 22-34  


Paweł i Sylas cudownie uwolnieni z więzienia

Pomyślne początki misji apostolskiej w Filippi miały fatalne zakończenie. Zorganizowane zostały rozruchy ludu, a Apostołowie zostali oskarżeni wobec władz miasta. Filippi było kolonią rzymską. Władzę sprawowali tu dwaj ludzie, których Łukasz nazywa pretorami (tytuł grecki). Mieli oni do swej dyspozycji urzędników niższej rangi, zwanych liktorami (w. 35). Pretorzy mieli obowiązek tłumić wszelkie rozruchy i mogli nakładać mniejsze kary. Sprawy poważniejsze powinni przekazywać do stolicy prowincji.
Opowiadanie Łukasza chce wzbudzić w czytelniku zaufanie do Boga, który jest potężniejszy od ludzi, i który nawet trudności może przekształcić w środek ukazujący skuteczność Jego słowa. Cała historia jest opowiedziana jak w ciekawej powieści. Opis uwolnienia więźniów (ww. 25-34) służy ukazaniu potęgi Boga. Nawrócenie strażnika więzienia powinno doprowadzić czytelników do wniosku, że cierpienia chrześcijan nie są bezowocne i pozostają w służbie Słowa Bożego. Druga część opowiadania (ww. 35-40) pokazuje, że ręka Boża kierowała misją i wobec jej niepowodzenia Bóg uwolnił misjonarzy w cudowny sposób. Odebrali oni hołd od strażnika (w. 29) i od władz miejskich (w. 39).
Opowiadanie zawiera rys apologetyczny. Łukasz opisał pierwsze spotkanie pomiędzy Rzymem, reprezentowanym przez władze miasta Filippi, a Kościołem, reprezentowanym przez misjonarzy. Łukasz chce powiedzieć, że chrześcijaństwo nie zagraża prawu i porządkowi imperium. Dlatego Rzym powinien pozwolić na swobodne głoszenie słowa Bożego.
Więźniowie opuszczają miasto jako triumfatorzy. Wskazuje to na to, że początki misji w Europie były tak samo błogosławione przez Boga jak pierwsza misja w Jerozolimie.


Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 7e-8 (R.: por. 7e)

Refren: Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej.
Albo: Alleluja.

1Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
 bo usłyszałeś słowa ust moich.
 Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
2pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Refren: Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej.
Albo: Alleluja.

 I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, *
 bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
3Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
 pomnożyłeś moc mojej duszy.

Refren: Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej.
Albo: Alleluja.

7Wybawia mnie Twoja prawica. *
8Pan za mnie wszystkiego dokona.
 Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
 nie porzucaj dzieła rąk swoich.

Refren: Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej.
Albo: Alleluja.


Por. J 16, 7. 13

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Poślę wam Ducha Prawdy,
On doprowadzi was do całej prawdy.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was

J 16, 5-11
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?” Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę Go do was.
On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Odchodząc z tego świata, zapowiedział Chrystus zesłanie Ducha Świętego, aby On prowadził w dalszym ciągu dzieło zbawienia, będące owocem śmierci i zmartwychwstania.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

J 16, 5-11  

Jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie

Jezus mówi najpierw o swoim odejściu, czyli o swej śmierci. Gdyby nie umarł, nie byłby posłany Pocieszyciel (por. J 14, 15-21). Sens zaś śmierci Jezusa mógł być zrozumiany tylko dzięki światłu Ducha Świętego. Jeśli uczniowie mają być świadkami Jezusa, to w pierwszym rzędzie muszą jasno widzieć, kim jest Jezus, jakie znaczenie miał Jego pobyt wśród ludzi, jaki był sens Jego śmierci i zmartwychwstania. A pełną znajomość tych spraw mogli posiąść tylko dzięki Duchowi Świętemu. Musieli cierpieć prześladowania, a są one nie do zniesienia dla tego, kto nie wie, dla jakich racji cierpi.
Przez przyjęcie Ducha Pocieszyciela uczniowie będą jeszcze ściślej złączeni z Panem. Jak długo Jezus był z nimi, zachodziło niebezpieczeństwo, że przywiążą się do Niego zbytnio po ludzku. Dopiero po Jego powrocie do Ojca uczniowie w pełni Go poznają. Duch Święty prowadził będzie dalej Jego dzieło i doprowadzi ich do całej prawdy.
Duch Święty, dopełniając objawienia, pokaże dokładnie:
1) Grzech już jest potępiony i zakazany. Ukaże to łączność uczniów z Jezusem po śmierci Mistrza i wierność Jemu. Istnienie i działalność Kościoła będą zawsze argumentem przeciwko tym, którzy nie wierzą.
2) Sprawiedliwość Jezusa i tych, którzy wierzą w Niego. Kościół naucza, proklamuje i żyje zmartwychwstaniem - uwielbieniem Jezusa. Jezus wrócił tam, skąd przyszedł, do Ojca. Chociaż oddalił się, to jednak jest nadal obecny. Duch Święty gwarantuje, że sprawy Jezusa i uczniów pozostają w zgodzie ze sprawiedliwością.
3) Sąd. Wywyższenie Jezusa pociąga za sobą karę dla szatana, pozbawionego swej władzy (por. Ap 12, 7n), oraz wyrok potępiający dla świata, który odrzucił i potępił Jezusa. Duch Święty, który w Kościele daje świadectwo o Jezusie, będzie przypominał o tym wyroku skazującym Boga, zarezerwowanym dla niewierzącego świata. Jest to świat zamknięty w swojej arogancji, nie dopuszczający niczyjej ingerencji w swoje życie, nawet samego Boga.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej Ofiary, niech nieustanne działanie łaski odkupienia * stanie się dla nas źródłem wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.21. Nowe życie w Chrystusie

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, * a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, * gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, * a bramy nieba otwierają się dla wierzących. * On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, * a Jego zmartwychwstanie * jest zadatkiem naszego zmartwychwstania.
Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając...
por. Łk 24, 46. 26

Trzeba było, aby Chrystus cierpiał i zmartwychwstał, * i tak wszedł do swojej chwały. * Alleluja.
 

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy, aby udział w tajemnicy odkupienia przyniósł nam pomoc w życiu doczesnym * i wyjednał nam wieczną radość. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG