1306p  
1306p
1306w1
1306w2

Kolor szat:
Czwartek, 13 czerwca 2019
JEZUSA CHRYSTUSA
NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
Święto