Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 22 czerwca 2019
III tydzień psałterza
XI tydzień Okresu Zwykłego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 27, 7. 9

Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, * Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj * i nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 

Przebywając wśród świata, czujemy się nieraz tacy zagubieni, czasem nawet niepotrzebni drugim. Tutaj przy ołtarzu powinniśmy jakoś się odnajdywać. Przypominamy sobie, że mamy dobrego Ojca w niebie, który o nas myśli i swoją Boską Opatrznością obejmuje całe nasze życie. Pragnie On, abyśmy Jemu powierzyli wszystkie nasze troski i w Nim złożyli całą naszą nadzieję. 

Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić, wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, * aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Paweł chlubi się ze swoich słabości

2 Kor 12, 1-10

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Jeżeli trzeba się chlubić – choć co prawda nie wypada – przejdę do widzeń i objawień Pańskich. Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie – został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie – został uniesiony do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać.
Z tego więc będę się chlubił, a sobą samym nie będę się chlubił, chyba że moimi słabościami. Zresztą choćbym i chciał się chlubić, nie byłbym szaleńcem; powiedziałbym tylko prawdę. Powstrzymuję się jednak, aby mnie nikt nie szacował ponad to, co widzi we mnie lub co ode mnie słyszy.
Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik Szatana, aby mnie policzkował – żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali».
Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Im bardziej odczuwamy naszą ludzką słabość, tym szerzej powinniśmy otwierać swoje serca na Boże działanie.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom II

2 Kor 12, 1-10  


Paweł chlubi się ze swoich słabości

Dzisiejsze pierwsze czytanie jest kontynuacją wczorajszego i zawiera następną porcją tytułów do chluby dla św. Pawła. Nadzwyczajnemu powołaniu tego Apostoła odpowiadały nadzwyczajne łaski, jakie otrzymał. Wspomina on przede wszystkim tajemnicze doświadczenie Boga, którego nie można opisać ludzkim językiem. Było ono dla Pawła źródłem, z którego czerpał siły do wytrwania w trudach i przeciwnościach.
Czy człowiek może to przeżyć i wypowiedzieć bez chełpienia się? Paweł miał świadomość swego wielkiego wybrania. Ale zdawał sobie też sprawę ze swych słabości. Cierpiał na jakąś chorobę, która dokuczała mu przez całe życie. Są różne przypuszczenia jaka to była choroba, ale pewnie nigdy nie będzie dokładnie wiadomo. Dla Pawła, i dla każdego chrześcijanina, ważnym jest, by Bóg bez przeszkód mógł przez niego działać.


Ps 34 (33), 8-9. 10-11. 12-13 (R.: por. 9a)

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

8Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
 aby ich ocalić.
9Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
 szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

10Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *
 gdyż bogobojni nie zaznają biedy.
11Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
 szukającym Pana niczego nie zabraknie.

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

12Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *
 będę was uczył bojaźni Pańskiej.
13Kim jest ten człowiek, który życia pożąda *
 i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.


Por. 2 Kor 8, 9

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogacić.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Zaufać Bożej opatrzności

Mt 6, 24-34
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego – miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!
Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?
Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?
A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary?
Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.
Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Chrześcijanin nie powinien się troszczyć zbytnio o przyszłość, co jednak nie oznacza jakiejś zupełnej obojętności wobec spraw tego świata.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom II

Mt 6, 24-34  

Zaufać Bożej Opatrzności

W dzisiejszej Ewangelii mamy wypowiedź o dwóch panach: Bogu i Mamonie (w. 24) oraz wypowiedzi o ptakach niebieskich i liliach polnych (w. 25-34). Mamoną są pieniądze, które traktowane są jak bożek. Nie można służyć Bogu i Mamonie: prawda tej wypowiedzi jest oczywista wtedy i dzisiaj. Bóg i Mamona roszczą pretensje do całego człowieka, ale w różny sposób: Mamona czyni go niewolnikiem, natomiast Bóg czyni go wolnym - także po to, by czynił właściwy użytek z pieniądza.
O wolność człowieka i nową sprawiedliwość chodzi także w wierszach 25-34. Ptaki niebieskie i lilie polne nie uczą uczniów Jezusa beztroski, lecz wskazują na prawdę o Bożej Opatrzności w Jego sprawiedliwości (w. 33). Trzeba mieć jednak "zdrowe oko", aby w rzeczach stworzonych dostrzec bliskość Boga, i to nie jako abstrakcyjną Mądrość, lecz jako ciągle nowe Zdarzenie i Cud.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Boże, Ty w chlebie i winie dajesz człowiekowi pożywienie, które go podtrzymuje, i Sakrament, który go odnawia, * spraw, aby nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i dla duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.37. Zbawienie przez Chrystusa

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie.
Ty z miłości stworzyłeś człowieka, * a gdy zasłużył na potępienie, * odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając...
Ps 27, 4

O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, * żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu, * po wszystkie dni mego życia.

Albo:

J 17, 11

Ojcze święty, zachowaj w Twoim imieniu tych, których Mi dałeś, * aby tak jak My stanowili jedno.
 

Boże, nasz Ojcze, Komunia święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie, spraw, aby podtrzymywała jedność Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG